Pondělí 12. dubna. Svátek má Julius.

Jedináčci jsou zdravější, vyhýbají se jim i úrazy

Podle průzkumu ING Životní pojišťovny ročně onemocní na 90 % dětí. Každé druhé dítě se už někdy zranilo. Děti se sourozenci přitom musejí lékaře navštívit až 1,5krát častěji než jedináčci. Na nemocnost má vliv také prevence – děti, jejichž rodiče dbají na zdravý životní styl, jsou k onemocnění a zranění méně náchylné.

V posledním roce zůstalo zdravých 11 % jedináčků, dětí z vícečlenných rodin jen 4 %. Pokud jedináček onemocní, je to nejčastěji jednou za rok, jeho kamarádi se sourozenci ulehnou do postele nejčastěji třikrát ročně. „Je-li v rodině více dětí, onemocnění si předávají. To platí především pro malé děti, které si ‚nosí‘ nemoci ze školky,“ říká MUDr. Zuzana Vančíková, CSc., primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice a dodává: „S rostoucím věkem se ale ve skutečnosti situace obrací a děti z vícečetných rodin jsou ve školním věku nemocné již méně než jedináčci. Je to jednak dáno tím, že se s většinou běžných infekcí setkali již dříve a také tím, že rodiče už nepovažují každé nachlazení za onemocnění.“ 

Děti z nemocnice propustí do týdne

Polovina dětí se někdy zranila. Polovina dětí také skončila pro nemoc nebo zranění v nemocnici. I zde lze ovšem pozorovat rozdíly mezi rodinami s různým počtem potomků. Zatímco jedináčků se zraní 42 % a hospitalizováno jich je 38 %, děti se sourozenci se s lékaři potkávají mnohem častěji – úraz někdy mělo 58 % a v nemocnici zůstalo 63 % z nich. „Podle našich zjištění děti s méně závažnými úrazy v nemocnici nejčastěji zůstávají méně než týden, asi třetinu si lékaři ponechají v péči týden celý. Jako nejrizikovější věk z pohledu úrazů rodiče uvádějí druhý až pátý rok,“ upřesňuje Helena Lazosová, ředitelka marketingu a produktového vývoje ING Životní pojišťovny. „Podle statistik jsou však nejvíce ohroženy děti až ve 12, 13 letech. V tomto věku se děti začínají věnovat různým samostatným zájmovým aktivitám a rodiče nad dětmi již nemají takový dohled. Možná proto si rizikovost tolik neuvědomují. Nebezpečí úrazu častěji vnímají rodiče s více dětmi. Mají zkušenost a vědí, jaká rizika na děti číhají,“ vysvětluje MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Prevence má více podob

Třetina rodičů se podle průzkumu domnívá, že nemoc nebo dětský úraz nijak neovlivní. Přesto jsou děti, u kterých rodiče dbají na zdravý životní styl a vyváženou stravu a chodí s nimi na pravidelné preventivní prohlídky, méně často nemocné. Dětem náchylným k onemocněním rodiče na druhé straně častěji preventivně podávají vitamíny a doplňky stravy (22 % oproti 15 %). „Významným preventivním opatřením je i očkování. Velmi důležitá je ale také aktivní prevence úrazů, ať již prostým dodržováním pravidel např. silničního provozu, či již přímo použitím ochranných pomůcek,“ doplňuje MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Prevence má ale více podob a rodiče své děti často chrání také formou pojištění. „Zkušenost s nemocí nebo úrazem má velký vliv na to, zda a jaké pojištění rodiče dětem sjednají. Úrazové pojištění nebo pojištění proti závažným onemocněním má sjednáno 31 % dětí, které byly nemocné, ale jen 23 % těch, kteří nemocní nebývají. V případě zkušenosti s úrazem je překvapivě u úrazového pojištění poměr pouze 62 % ku 47 %. Obě tyto události znamenají obvykle větší zásah do chodu domácnosti a samozřejmě do rodinného rozpočtu,“ vysvětluje Helena Lazosová a dodává: „Pojištění je třeba vnímat hlavně jako finanční ochranu před nenadálými událostmi, kterými úraz dítěte nebo jeho nemoc určitě je.“ Takto vnímá pojištění i 68 % rodičů, 50 % se domnívá, že pojištěno by mělo být každé dítě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.