Neděle 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

Jaké změny se projeví v daňovém přiznání fyzických osob?

Makro 27.02.2018 | 11:19 0 Komentářů

Jako každý rok, došlo k několika změnám, které ovlivní daně z příjmu fyzických osob. Polepšit by si měli rodiče i lidé, kteří si spoří prostřednictvím penzijního nebo životního pojištění. Které změny sníží základ daně, a které samotnou vypočtenou daň?

Srážková daň i pro DPČ

Dosud se 15% srážková daň uplatňovala jen pro příjmy do 10.000 Kč plynoucí z dohod o provedení práce. Nově se však bude vztahovat i na příjmy do 2.500 Kč plynoucí z dohod o pracovní činnosti. Tyto příjmy nebude třeba uvádět do daňového přiznání.

Odečitatelné položky ze základu daně

Daňové výhody jsou uplatňovány ve dvou krocích. V prvním kroku, se snižuje základ daně, který se odvíjí od superhrubé mzdy. Dále se spočítá 15% daň. Z vypočtené daně se sráží další slevy na dani. “Pokud v rámci zúčtování vyjde, že zaměstnanec na daních zaplatil přeplatek, finanční úřad mu jej vrátí. Přeplatek se zpravidla nevrací, pokud nedosáhne 100 Kč,” říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Vyšší odečet za darování krve

Za každý odběr krve si dárci budou moci snížit základ daně o 3.000 Kč. Dosud to bylo o tisíc korun méně. Tuto částku je však možné uplatnit jen v případě, že dárci nebyla za odběr poskytnuta jiná kompenzace (kromě cestovních náhrad). Novinkou je také možnost odečíst si 20.000 Kč za každý odběr krvetvorných buněk.

Vyšší spoření na penzi se vyplatí

Lidé, kteří si spoří na penzi prostřednictvím penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo penzijního spoření, si budou v některých případech moci odečíst ze základu daně vyšší částku. Odečíst je možné sumu, kterou si lidé spoří nad 1.000 Kč, což je částka nutná pro maximální státní příspěvek.

“Když si lidé přispívají na penzijní připojištění od 300 Kč do 1.000 Kč, mají nárok na státní příspěvek. Pokud si přispívají více než 1.000 Kč měsíčně, mohou si tento rozdíl odečíst od základu daně. A to až ve výši 24.000 Kč. Aby tedy byla v rámci penzijního připojištění využita maximální výhoda, je ideální výše příspěvku 3.000 Kč měsíčně,” vysvětluje Vaněk.

Až o 24.000 Kč je možné si snížit základ daně i v případě životního pojištění. Je-li však v rámci životního pojištění i investiční složka, odečet se týká pouze částky jdoucí na životní pojišťění.

Školkovné až 11.000 Kč

Maximální výše slevy za umístění dítěte ve školce je vždy shodná s minimální mzdou. Na školkovné má nárok jeden z rodičů, který má na dítě ve školce (nebo srovnatelném zařízení) vyživovací povinnost. Reálná výše nákladů je doložena fakturou nebo potvrzením od předškolního zařízení.

Změny ve slevách na dani

Výše uvedené změny se týkají položek, které se odečítají ze základu daně před výpočtem 15% daně. Ke změnám došlo však i u slev, které se odečítají přímo z daně. Zejména se jedná o vyšší slevu na druhé a další dítě a o zpřísnění podmínek pro daňový bonus.

Rodiče tří a více dětí dostanou zpět tisíce korun

Od června roku 2017 platí na druhé a další dítě vyšší sleva na dani. Sleva na druhé dítě stoupla o 200 Kč měsíčně na 1.617 Kč. Na třetí a další dítě dokonce o 300 Kč měsíčně na 2.017 Kč. “Vyšší sleva byla rodičům srážena již ve mzdě za červen 2017. Rodiče však mají na vyšší slevu nárok za celý rok. Rodiči tří dětí tak v ročním zúčtování vyjde přeplatek 3.000 Kč – za šest měsíců, kdy platil původní zálohy,” upřesňuje Vaněk.

Zpřísnění pravidel pro daňový bonus

Pokud rodičům při zúčtování vyjde, že neuplatnili kompletní výši daňového zvýhodnění na děti, mají nárok na daňový bonus. Podmínkou je, že rodič měl v průběhu roku příjmy v minimální výši šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2017 tedy 66.000 Kč). Maximální výše daňového bonusu je 60.300 Kč. Do rozhodného příjmu se počítají jen příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Není možné zahrnout kapitálové příjmy nebo příjmy z pronájmu majetku.

Pravidla pro využití paušálu o OSVČ

Dochází také ke zpřísnění využití výdajových paušálů pro OSVČ. Maximální limit příjmů, ze kterých jde uplatnit paušální výdaje, je nově 1 milion korun. OSVČ si při zúčtování za rok 2017 mohou vybrat ze dvou variant. Buď se budou řídit nižšími limity a budou si moci uplatnit slevu na vyživované děti a manželku, nebo zvolí původní limit bez možnosti slev.

Kdy očekávat přeplatek

Pokud po zpracování daňového přiznání vyjde zaměstnanci přeplatek na dani, musí v příslušné kolonce formuláře zažádat o jeho vrácení. “Zaměstnancům, kterým roční zúčtování zpracovává zaměstnavatel, je přeplatek posílán většinou se mzdou za březen. Může však i dříve. Těm, kteří si podali daňové přiznání sami, pošle finanční úřad přeplatek v rámci třicetidenní lhůty, která začne běžet od 4. dubna,” uzavírá Jan Vaněk, z účetní firmy Tigra.

Tisková zpráva: Tigra

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.