Pátek 17. září. Svátek má Naděžda.

Jaká jsou nejnebezpečnější místa na silnicích v ČR? Poradí Allianz Automapa

Allianz vydává již pošesté přehled nejrizikovějších úseků na tuzemských silnicích za poslední tři roky. Motoristům může posloužit jako cenné vodítko, kterým silnicím je lepší se raději vyhnout. Podrobnou analýzou policejních statistik přispívá Allianz pojišťovna k prevenci silničních nehod, a to již od roku 2011.

Motoristé z celé České republiky mají od dnešního dne k dispozici nové vydání Allianz Automapy. Aktualizovaná analýza vychází z databáze JDVM (Jednotná dopravní vektorová mapa) s lokalizací všech dopravních nehod v České republice evidovaných Policií ČR. Jsou v ní identifikována místa nejčastějších dopravních nehod s vážnými osobními následky v letech 2013–2015. Stejně jako v předchozích ročnících této analýzy byly i nyní posuzovány dálnice a silnice I. třídy.

Podmínkou pro zařazení konkrétního místa do statistiky Allianz Automapy bylo, že na dané komunikaci se za poslední tři roky přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé vážné dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo úmrtím a současně mezi těmito tragickými místy nebyla vzdálenost větší než 100 metrů. Nehodové lokality byly dále porovnány podle četnosti dalších drobnějších nehod v daném místě. Z celkového množství takto definovaných nehodových míst poté Allianz sestavila celostátní žebříček 20 nejrizikovějších lokalit.

Dále bylo ve 13 krajích (kromě hl. města Prahy) identifikováno vždy po pěti nejzávažnějších úsecích. Celkem tedy bylo posuzováno 65 nehodových lokalit, kde došlo k 165 dopravním nehodám s usmrcením nebo těžkým zraněním. Konkrétně za poslední tři roky na těchto rizikových místech zemřelo 43 osob a 176 lidí si přivodilo vážná zranění.

Nejrizikovější místo ČR je v Karlovarském kraji

Vůbec nejrizikovějším místem v Česku byla v letech 2013–2015 křižovatka na silnici I/21 na konci ulice Plzeňská vedoucí z Velké Hleďsebe směrem k obci Drmoul u Mariánských Lázní. Zde došlo za poslední tři roky celkem k pěti vážným nehodám, které si vyžádaly jeden lidský život a způsobily čtyři těžká a sedm lehčích zranění.

Druhým nejrizikovějším místem je sjezd z E65 za vsí Bezděčín jižně od Mladé Boleslavi, respektive křižovatka, která tuto komunikaci propojuje se silnicí I/16. V posledních třech letech se v této lokalitě v katastru obce Nepřevázka staly čtyři vážné nehody s jedním úmrtím a pěti těžkými zraněními.

Temné třetí místo obsadila zatáčka (křižovatka s vedlejší silnicí) u Starých Hutí na silnici I/50 u Uherského Hradiště. I zde se přihodily čtyři vážné nehody, které si vyžádaly jeden lidský život a čtyři vážná zranění.

Z žebříčku 20 nejrizikovějších lokalit v Česku je patrné, že v něm některé kraje figurují vícekrát. Nejhůře dopadl Ústecký, Středočeský a Jihočeský kraj. Všechny jsou zde zastoupeny celkem třikrát. Naopak nejlépe dopadl kraj Liberecký, Vysočina a Pardubický. Tyto kraje se do žebříčku 20 nejrizikovějších lokalit v Česku vůbec nedostaly.

Pro celostátní online verzi Allianz Automapy přejděte na www.allianz.cz/automapa.

Nejkritičtější místa na silnicích v ČR v letech 2013–2015

Pořadí

Silnice

Kraj

Okres

Vážné nehody

Zraněné osoby

Katastr

SZ

TZ

LZ

1.

I/21

Karlovarský

CH

5

1

4

7

Drmoul

2.

I/16

Středočeský

MB

4

1

5

1

Nepřevázka

3.

I/50

Zlínský

UH

4

1

4

2

Staré Hutě

4.

I/30

Ústecký

UL

4

0

4

0

Ústí nad Labem

5.

I/27

Plzeňský

PS

3

1

6

0

Třemošná

6.

I/48

Moravskoslezský

FM

3

1

5

4

Frýdek – Místek

7.

I/50

Jihomoravský

VY

3

0

5

0

Velešovice

8.

I/7

Středočeský

KL

3

3

1

4

Třebíz

9.

I/34

Jihočeský

JH

3

0

4

2

Třeboň

10.

I/55

Olomoucký

PR

3

1

2

5

Přerov

11.

I/33

Královéhradecký

NA

3

1

2

1

Česká Skalice

12.

I/12

Středočeský

RA

3

1

2

1

Břežany I

13.

I/4

Jihočeský

ST

3

1

2

0

Nišovice, Malenice

14.

I/11

Moravskoslezský

FM

3

0

3

0

Vendryně

15.

I/13

Ústecký

TP

3

0

3

0

Teplice

16.

I/49

Zlínský

ZL

3

0

3

0

Zlín

17.

I/30

Ústecký

LT

3

0

3

0

Prackovice

18.

I/23

Jihočeský

JH

3

0

3

0

Jindřichův Hradec

19.

I/43

Jihomoravský

BK

3

0

3

1

Voděrady

20.

I/33

Královéhradecký

TU

3

0

3

0

Trutnov

Zkratky: SZ = smrtelná zranění; TZ = těžká zranění; LZ = lehká zranění. Z tabulky je zřejmé, že vliv na pořadí má kombinace mnoha faktorů, vylučujících náhodu. 

Pořadí závažnosti jednotlivých nehodových lokalit bylo stanoveno v jednotlivých krocích podle následujících kriterií:

1)         počet nehod, při kterých došlo k smrtelnému a/nebo těžkému zranění;

2)         počet osob, které utrpěly při těchto nehodách smrtelné, nebo těžké zranění;

3)         závažnost zranění;

4)         počet ostatních nehod v dané lokalitě.

Nehodové listy znázorňující nejrizikovější lokality každého kraje včetně GPS souřadnic jsou k dispozici na www.allianzfoto.cz ve složce Allianz Automapa 2016.

Většina nehod vznikla ve dne na suché vozovce a viník nebyl pod vlivem alkoholu 

„Nehodové lokality i jednotlivé dopravní nehody jsou všeobecně rozdílné, ovšem ze souhrnné statistiky lze vyvodit několik dílčích závěrů a specifikací. Převážná většina nehod se stala ve dne, na suché vozovce a viníkem byl řidič, který nebyl pod vlivem alkoholu,“ uvedl dopravní odborník Jaroslav Heinrich z HBH projektu, brněnské projekční kanceláře pro dopravní a inženýrské stavby, která se na vzniku Allianz Automapy podílí.

Jak vyplývá z dlouhodobých statistik, významným faktorem u většiny sledovaných nehod s vážným následkem na zdraví či dokonce smrti, je nepřiměřená rychlost vozidla na silnici. Z 65 identifikovaných nehodových lokalit v jednotlivých krajích ČR byla rychlost dominantní příčinou celkem ve 13 lokalitách.

Právě s ohledem na lidské životy a zdraví se Allianz nadační fond snaží s nehodovostí bojovat pomocí dlouhodobé prevence. Ve spolupráci se společností 3M Česko, odborníky na řešení pro dopravní bezpečnost, pracuje na tom, aby co nejvíce rizikových míst z českých silnic zmizelo. Vybrané lokality proto pro motoristy zviditelní vhodným doplněním či úpravou dopravního značení. „Někdy může i pouhá změna značení zachránit lidské životy,“ uvádí za společnost 3M Česko Eduard Perski, specialista na řešení pro dopravní bezpečnost.

Naposledy tak byla opravena hned dvě na sebe navazující nehodová místa ve Zlínském kraji, v katastru obcí Buchlovice a Staré Hutě. Dále nebezpečná lokalita u Řevničova na Rakovnicku a rovněž nebezpečné místo u Lhoty pod Libčany v Královéhradeckém kraji. Před tím prošla opravou i lokalita u Toužetína na Lounsku a v Milíně na Příbramsku. A následovat budou další projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.