Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Jak restartovat byznys?

Podnikání 13.07.2020 | 16:53 0 Komentářů

Schopnost transformovat krizi na příležitost je charakteristickým znakem všech úspěšných společností. Pokud se současná situace dotýká i vašeho podnikání, pak se zkuste zaměřit na následující oblasti, která vám mohou pomoct neočekáváné komplikace vyřešit, a zároveň je využít jako příležitost do budoucna. Z krize pak vyjdete silnější a připraveni na nové výzvy.

 

Objektivně posuďte situaci

Krizové situace, a s nimi spojený časový nátlak, s sebou mohou přinést různé emoce. Přesto byste se měli snažit podívat se na dané okolnosti s odstupem, což vám umožní objektivně analyzovat situaci, zjistit hlavní příčinu vašich problémů, a dospět k racionálnímu závěru. Když se organizace nachází v krizi, to, co potřebuje nejvíce, jsou pevná fakta a zodpovězení si několika otázek. Co se stalo? Co k danému stavu přispělo? Pokud nebudete mít fakta, můžete se točit v začarovaném kruhu, a dělat stejná chybná rozhodnutí – ať už v období krize, nebo mimo ni. Teprve na základě objektivního zvážení všech rizik a hrozeb můžete připravit smysluplnou a komplexní strategii, která vás připraví i na nelehké časy. Pro objektivní posouzení situace je proto dobré, pokud máte od vašeho byznysu odstup, který může přinést někdo mimo firmu.

 

Přizpůsobte se

Flexibilita je klíčem ke komplexnímu řešení situace. Proto vytváření pružných struktur, zejména v odvětvích, která mohou být nejvíce zasažena, umožňuje organizacím  v neustále se měnících podmínkách získat nové příležitosti pro růst. Stejně tak je potřeba se přizpůsobit technologickému pokroku. Krize je v tomto ohledu ideální příležitostí, jak změnit staré návyky a přijmout nová opatření jako prioritu.

 

Zaměřte se na ziskovost

V mnoha případech jsou řídící tým a správní rada zaměřeny na komplexní metriky týkající se výnosů před úrokem a zdaněním (EBIT) a návratnosti investic. Tyto metriky ale neberou v potaz hotovost, kdy se nejedná pouze o sledování bankovního zůstatku. Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením, tak potřebujete dobrou prognózu, která udržuje střednědobý a delší výhled. Obecně existují čtyři kritické oblasti, pomocí kterých lze zjistit, jak si firma stojí –⁠ likvidita, solventnost, provozní efektivita, a jedna z nejdůležitějších –⁠ ziskovost. “Právě snížená poptávka či ziskovost firmy by mohla znamenat vhodnou dobu pro zavedení nových produktů nebo služby, a přehodnotit stávající procesy,” říká David Malcovský z poradenské společnosti Zenron.

 

Lidé na prvním místě

To co žene společnost dopředu je lidská síla – ať už z pohledu zákazníků nebo zaměstnanců. Zaměstnanci jsou základem společnosti, proto by měli mít dlouhodobě pocit, že jsou využívány jejich dovednosti. Stejně tak by měli být součástí strategických rozhodnutí, a měli by vnímat,proč dochází k dané změně, a z jakého důvodu je pro další fungování firmy prospěšná. Stejně tak bychom se měli zaměřit na zákazníky – na nich závisí úspěch našich produktů a služeb. “Kolik stávajících či nových zákazníků tvoří poměr z celkových nákupů? Pokud budete mít odpovědi na tyto otázky, budete moct předpovídat růst, a zjistit, jak efektivní je váš byznys model, a jak ho dále rozvíjet. Pokud chce firma dlouhodobě prosperovat, musí se umět přizpůsobit rostoucím očekáváním zákazníků a technologickým změnám,” doplňuje Malcovský.

 

Vytvořte akční plán

Před vytvořením plánu je třeba stanovit jak některé základní cíle (provozní, tržní, apod.), tak měřítka (finanční metriky a peněžní toky). Prvním krokem je sestavení kvalifikovaného týmu z různých oddělení souvisejících s danou situací (finance, právní služby, lidské zdroje atd.). Dozvíte se tak rozdílné pohledy na danou situaci, které jsou zásadní pro vytvoření komplexního akčního plánu. Přesto byste si měli být vědomi toho, co krizi spustilo, co bychom mohli udělat jinak, abychom se do ní znovu nedostali.

 

O společnosti

Zenron je poradenská společnost. Již 20 let pomáhá ochranou majetku, optimalizací struktury, a business development. Poskytuje služby spojené s každodenním chodem společností – zakládáním a správou firem bez ohledu daňového rezidentství fyzických osob. V průběhu finanční krize v roce 2008–⁠2010 Zenron pomohl podnikatelům udržet a ochránit majetek, rozložit rizika v podnikání, ozdravit a znovu nastartovat byznys. Za těchto 12 let pomocí strukturálních změn úspěšně restartoval přes 170 firem. Společnost působí v Londýně a Budapešti.

Tisková zpráva Zenron

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.