Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

INVESTORŮM LONI NEJVÍCE VYDĚLALA RWE SUPPLY & TRADING CZ

Vítězem hodnocení českých firem podle ukazatele EVA za rok 2013 se stal obchodník s plynem a elektřinou, RWE Supply & Trading CZ. Na druhou příčku tak odsunul loňského vítěze, ŠKODU AUTO. Třetí místo patří rovněž výrobci automobilů, společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech. Další příčky v rámci stovky nejúspěšnějších firem podle ekonomické přidané hodnoty nejčastěji obsadily společnosti podnikající ve zpracovatelském průmyslu (55 ze 100) a energetiky (15). Souhrnná EVA výrazně roste již druhým rokem, což je další důkaz zotavování tuzemské ekonomiky. Žebříčku firem podle relativní EVA vévodí Play games, Penta Investments a organizační složka Swiss International Air Lines AG. Výsledky projektu The 2013 EVA Ranking Czech Republic, který přináší žebříček 100 nejúspěšnějších firem podle ukazatele EVA, dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode. Do hodnocení za rok 2013 bylo zařazeno více než 53 000 tuzemských podnikatelských subjektů.

Relativní EVA, na rozdíl od absolutní EVA, je schopna zhodnotit firmy bez ohledu na jejich velikost, objem kapitálu, postavení na trhu nebo rizikovost. V tomto ohledu je EVA naprosto unikátní hodnotící nástroj, který zhodnocuje i efektivitu firmy jako celku. V čele žebříčku relativní EVA, sestaveného z TOP 100 absolutní EVA, se za rok 2013 na prvním místě umístila společnost Play games (loterie), jejíž relativní EVA za rok 2013 dosáhla 170 %. Vysokých relativních hodnot EVA i rentability investovaného kapitálu nad 100 % dosáhly také Penta Investments, Swiss International Air Lines AG, organizační složka, Austrian Airlines AG (organizační složka) a AVG Technologies CZ. „Ve srovnání s absolutními vítězi EVA tyto společnosti vykázaly několikanásobně vyšší zhodnocení každé koruny investovaného kapitálu. Firmy tak poskytly podstatně atraktivnější investiční příležitost pro vlastníky i věřitele,“ říká Michal Řičař.

Ukazatel EVA (Economic Value Added) vypovídá o tom, zda společnost zhodnocuje vložené prostředky vlastníků a věřitelů nad běžně dostupné zisky v ekonomice. Čím vyšší absolutní EVA, tím daný podnik disponuje větší konkurenční výhodou (např. svou velikostí, dominancí na trhu, typem výrobků atd.). Negativní EVA informuje o znehodnocování vložených prostředků do firmy vzhledem k alternativním příležitostem na trhu. Oproti tomu relativní EVA umožňuje vzájemně porovnávat společnosti bez ohledu na jejich velikost, objem kapitálu nebo rizikovost. Jedná se o naprosto unikátní hodnotící nástroj, který vypovídá o efektivitě firmy jako celku (čím vyšší, tím lepší).

Vítězem projektu hodnocení českých firem za rok 2013 podle ukazatele EVA se stal obchodník s plynem a elektřinou, RWE Supply & Trading CZ, kterému se na vrchol žebříčku podařilo vyšplhat ze samotného dna, kde se umístil v roce 2012. Absolutní EVA společnosti RWE Supply & Trading CZ (RWE) za rok 2013 dosáhla 19,5 miliardy korun a meziročně se zvýšila o 48,9 miliardy korun. RWE se současně stala skokanem roku. Druhá a třetí příčka hodnocení podle absolutní EVA patří výrobcům automobilů, letitému vítězi ŠKODA AUTO s EVA 5,9 miliardy korun (meziroční pokles o 2,8 miliardy) a Hyundai Motor Manufacturing Czech s EVA 4,5 miliardy korun (meziroční pokles o 0,2 miliardy).

„S využitím letitého hodnocení tuzemských firem podle EVA lze vysledovat, že vítězové nejčastěji podnikají v oblasti energetiky, zpracovatelského průmyslu, dopravy a skladování a dále informačních a komunikačních služeb. Jedná se o sektory se stabilní a dlouhodobou schopností firem generovat svým vlastníkům a věřitelům zisky nad rámec běžně dostupných zisků v ekonomice. Tento nadzisk (EVA) v budoucích letech pravděpodobně přiláká další firmy a investory do těchto odvětví. Na druhou stranu EVA (“nadzisk“) je umožněna díky vysokým bariérám vstupu do odvětví. EVA je tedy reflexí vstupních bariér, díky kterým firmám a investorům z těchto oborů náleží vyšší zisky, než jaké jsou dosahovány v běžné ekonomice,“ hodnotí výsledky žebříčku The 2013 EVA Ranking Czech Republic analytik Bisnode, Michal Řičař.

Z detailní analýzy EVA TOP 100 za rok 2013 vyplývá, že nadpoloviční většina firem (55) z první stovky podniká ve zpracovatelském průmyslu a druhé největší zastoupení má energetika (15). „V rámci zpracovatelského průmyslu v Česku podniká 10,4 % firem, zatímco v EVA TOP 100 je ze 100 nejúspěšnějších firem 55 ze zpracovatelského průmyslu. Ještě markantnější rozdíl je zřejmý v oblasti energetiky. Tuzemskou podnikatelskou základnu tvoří 0,3 % společností podnikajících v energetice, avšak v EVA TOP 100 jich je 15 %. To znamená, že navzdory velmi nízkému počtu firem v energetice tyto podnikatelské subjekty dosahují nejvyšší ekonomické přidané hodnoty. Na druhou stranu stavební firmy jsou v žebříčku EVA TOP 100 zastoupeny 10× méně než v ekonomice. Aktuálně se tak optikou hodnocení podle ekonomické přidané hodnoty v Česku nejlépe daří firmám ze zpracovatelského průmyslu a energetiky, zatímco stavebnictví je s možnostmi vygenerovat ekonomickou přidanou hodnotu nejhorším sektorem z hlediska EVA TOP 100. Stavební firmy mají ve srovnání s dalšími oblasti podnikání mnohem nižší šance na výrazné zisky,“ uvedl dále Michal Řičař z Bisnode.

Souhrnná EVA

Souhrnná EVA u prvních 100 firem roste již třetím rokem v řadě za sebou. Meziročně se zvýšila o 18,5 %, když za rok 2013 dosáhla 96,4 miliardy korun, což je nejvíce od roku 2009. Hodnota EVA vzrostla 67 % firem z TOP 100. „Souhrnný ukazatel EVA, jako indikátor ekonomického vývoje, potvrzuje růst tuzemské ekonomiky. EVA TOP 100, TOP 20 i TOP 10 se meziročně výrazně zvyšuje již druhým rokem,“ upozornil analytik Bisnode.

Kumulovaná EVA

Za poslední tři roky, v období 2011 – 2013, největší kumulovanou ekonomickou přidanou hodnotu, v celkové výši 22,6 mld. korun, vytvořil svým vlastníkům výrobce osobních aut ŠKODA AUTO, následován společnostmi T-Mobile Czech Republic (14,4 mld. Kč) a Continental HT Tyres (12,1 mld. Kč). „ I v tomto pohledu je zřejmé, které obory přinášejí největší zisky oproti běžně dostupným ziskům v ekonomice. Jedná se zejména o automobilový průmysl, mobilní operátory či energetiku,“ připomíná analytik Bisnode.

Skokani roku

Skokanem roku podle největšího meziročního přírůstku hodnoty ukazatele EVA, o 45,9 miliard korun, podle největšího posunu v žebříčku EVA o 92 236 míst, ale také letošním absolutním vítězem, se stala společnost RWE Supply & Trading CZ.

Druhé a třetí místo podle největšího meziročního přírůstku hodnoty EVA mezi lety 2012 a 2013 dosáhly CPT Properties V (přírůstek 3,7 miliardy korun) a ČEZ Distribuce (přírůstek 2,4 miliardy korun).

Skokanem roku v celkovém pořadí žebříčku EVA za rok 2013, sestavovaném Bisnode, se po RWE Supply & Trading CZ  staly společnosti ČEZ Distribuce a E.ON Energie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.