Neděle 07. března. Svátek má Tomáš.

INVESTOŘI PODÍLOVÝCH FONDŮ ZVLÁDLI BŘEZNOVÉ TURBULENCE NA FINANČNÍCH TRZÍCH

Investice 14.05.2020 | 15:15 0 Komentářů

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31.3.2020 výše 508 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: Majetek ve fondech kolektivního investování poklesl od začátku roku o 49 miliard korun. Průměrnému investorovi klesla hodnota jeho investice za první kvartál roku 2020 o 8,9%. Největší pokles majetku zaznamenaly fondy akciové, a to o 20 miliard Kč.  Právě u akciových fondů však zároveň vzrostly nové investice do těchto fondů, kdy se investoři snažili využít zlevnění akcií.

Kvartální nárůst zaznamenaly fondy peněžního trhu (o 4,77 %) fondy nemovitostní (o 3,71%),  fondy smíšené (o 0,57 %) a fondy dluhopisové (o 0,56%). Naopak pokles zaznamenaly fondy akciové o 17,14 % a fondy strukturované o 10,55 %.

Čisté zpětné odkupy v průběhu několika dní v březnu dosáhly za celý trh necelých 8 mld., což je výrazně méně, než v krizi let 2008 a 2009. Na celkovém poklesu majetku pod správou se tak odprodeje podílových listů podílely jenom v menší míře, zbytek jde za tržním přeceněním. Podobně rozumný obrázek poskytuje i podíl odkupů na celkovém majetku pod správou, který nedosáhl ani 1,5% aktiv z počátku roku. prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31.3.2020 výše 1,507 bilionu korun a klesl během prvního čtvrtletí o 58 miliard Kč (tj. o 3,7 %, z 1,565 bilionu Kč k 31.12.2019 na 1,507 bilionu Kč k 31.3.2020).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 190 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 1 mld. Kč (tj. o 0,59 %, z 189 mld. Kč k 31.12.2019 na 190 mld. Kč k 31.3.2020).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům klesla k 31.3. 2020 na hodnotu 3,050 bilionu Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.