Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI MAJÍ MOŽNOST OMEZIT SVÉ SLUŽBY NA PŘELOMU ROKU 2020/2021

Také v letošním roce mají členské společnosti Asociace pro kapitálový trh (AKAT) možnost omezit své služby na přelomu roku 2020 a 2021. Česká národní banka vzala na vědomí návrh Výkonného výboru AKAT na technickou přestávku, během které mohou členské společnosti přerušit stanovování aktuálních hodnot cenných papírů investičních fondů a jejich uveřejňování a pozastavit vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů, maximálně však ve dnech od 23. prosince 2020 až do 4. ledna 2021 včetně.

Při využití celého navrhovaného období bude jako poslední obchodní den v závěru roku 2020 stanoveno úterý 22. prosince 2020, prvním obchodním dnem v novém roce bude úterý 5. ledna 2021. Omezení služeb investičních společností bude stanovováno s ohledem zejména na závěrkové operace spojené s ukončením roku.

Konečné rozhodnutí o tom, zda využijí technickou přestávku a v jakém rozsahu, je ponecháno na jednotlivých členských investičních společnostech AKAT, které o něm budou standardním způsobem informovat své klienty. Všichni členové Asociace samozřejmě vyvinou maximální úsilí, aby tuto přestávku zkrátili na minimum.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.