Úterý 21. září. Svátek má Matouš.

INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI MAJÍ MOŽNOST OMEZIT SVÉ SLUŽBY NA PŘELOMU ROKU 2016/2017

Také v letošním roce mají členské společnosti Asociace pro kapitálový trh (AKAT) možnost omezit své služby na přelomu roku 2016 a 2017. Česká národní banka vzala na vědomí návrh Výkonného výboru AKAT na technickou přestávku, během které mohou členské společnosti přerušit vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů, stanovování aktuálních hodnot cenných papírů investičních fondů a jejich uveřejňování ve dnech od 27. prosince 2016 až do 3. ledna 2017 včetně. 

Jako poslední obchodní den v závěru roku 2016 je stanoven pátek 23. prosince 2016, prvním obchodním dnem v novém roce bude středa 4. ledna 2017. Omezení služeb investičních společností je stanovováno s ohledem zejména na závěrkové operace spojené s ukončením roku.

Konečné rozhodnutí o tom, zda využijí technickou přestávku a v jakém rozsahu, je ponecháno na jednotlivých členských investičních společnostech AKAT, které o něm budou standardním způsobem informovat své klienty. Všichni členové Asociace samozřejmě vyvinou maximální úsilí, aby tuto přestávku zkrátili na minimum.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.