Neděle 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST

Investice 30.05.2017 | 12:28 0 Komentářů

bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 445,1 miliard Kč. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí roku 2017. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2017 výše 1,297 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají zainvestováno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 445,1 miliard Kč. Od začátku roku 2017 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 14,98 miliardy Kč, tj. o 3 % (z 430,1 mld. Kč k 31.12.2016 na 445,1 mld. Kč k 31.3.2017). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů.

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.3.2017 výše 1,297 bilionu korun a vzrostl během roku 2017 o 24 miliard Kč (z 1,273 bn Kč k 31.12.2016 na 1,297 bn Kč k 31.3.2017).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.3.2017)

Finanční skupina Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 295 305
Česká spořitelna, a. s. 230 036
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 206 390
INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. 149 352
NN Investment Partners C.R., a.s. 117 224
AXA Investiční společnost, a. s. 69 991
Conseq Investment Management, a. s. 48 769
Raiffeisenbank a.s. 30 382
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 25 865
AVANT investiční společnost, a.s. 24 041
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s. 22 582
Komerční banka, a. s. 20 085
AMISTA investiční společnost, a. s. 14 691
MONETA Money Bank, a.s. 10 672
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 5 025
REDSIDE investiční společnost, a.s. 4 699
ING Bank N. V., organizační složka 4 324
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 4 227
BH Securities a.s. 3 741
AKRO investiční společnost, a.s. 2 908
RSJ a.s. 2 402
PROSPERITA investiční společnost, a. s. 1 550
IAD Investments, správ. spol., a.s. 1 473
OSTATNÍ 1 464
CELKEM 1 297 199   

 

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během prvního čtvrtletí roku 2017 o 14,98 miliardy korun (tj. 3%). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 2,23 miliard korun (tj. o 1 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 12,755 miliard korun (tj. o 5 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva akciových fondů, smíšených fondů, fondy fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu, strukturovaných fondů a dluhopisových fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ  fondu Celkem k 31.3.2017
(Kč)
Celkem k 31.12.2016
(Kč)
Změna od počátku roku 31.3.2017 – 31.3.2016
Fondy peněžního trhu 2 962 528 839 3 230 791 091 -8,30% -268 262 253
Strukturované fondy 27 432 750 869 27 534 463 373 -0,37% -101 712 503
Akciové fondy 87 713 960 396 81 279 756 777 7,92% 6 434 203 619
Dluhopisové fondy 122 029 767 054 123 878 798 455 -1,49% -1 849 031 401
Fondy smíšené 163 715 926 256 155 839 794 217 5,05% 7 876 132 039
Fondy fondů 21 874 188 119 20 226 598 009 8,15% 1 647 590 110
Fondy nemovitostní 19 370 654 443 18 126 995 705 6,86% 1 243 658 738
Celkem fondy (celý trh) 445 099 775 975 430 117 197 627 3,48% 14 982 578 349

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2017)

Typ fondu CELKEM k 31.3.2017
DOMÁCÍ fondy ZAHRANIČNÍ fondy CELKEM
Fondy peněžního trhu 442 190 089 Kč 2 520 338 750 Kč 2 962 528 839 Kč
Strukturované fondy 344 548 034 Kč 27 088 202 835 Kč 27 432 750 869 Kč
Akciové fondy 36 883 688 445 Kč 50 830 271 951 Kč 87 713 960 396 Kč
Dluhopisové fondy 71 151 321 098 Kč 50 878 445 956 Kč 122 029 767 054 Kč
Fondy smíšené 98 491 939 390 Kč 65 223 986 866 Kč 163 715 926 256 Kč
Fondy fondů 21 622 725 371 Kč 251 462 748 Kč 21 874 188 119 Kč
Fondy nemovitostní 18 413 661 191 Kč 956 993 252 Kč 19 370 654 443 Kč
CELKEM 247 350 073 617 Kč 197 749 702 358 Kč 445 099 775 975 Kč

 

Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 445,09 miliard Kč (k 31.3.2017), přičemž 82% objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 18% je drženo právnickými osobami.

Pozn.2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.3.2017 skupina České spořitelny (113,39 mld. Kč), skupina ČSOB (100,37 mld. Kč), skupina Komerční banky (62,28 mld. Kč), Conseq (32,02 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (28,08 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,297 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2017 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 108,08 mld. Kč.

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2017 bylo provedeno celkem 82.232 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2017 hodnoty 3,073 bn Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí roku 2017 o 298,044 miliard Kč (z 2,775 bn Kč k 31.12.2016  na 3,073 bn Kč k 31.3.2017).

Tisková zpráva Asociace pro kapitálový trh

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.