CZK/€ 23.825 +0,02%

CZK/$ 21.929 +0,29%

CZK/£ 27.111 +0,08%

CZK/CHF 23.784 -0,12%

10. 08. 2016

0 komentářů

Subjekty:

INVESTICE DO FONDŮ PŘEKONALY HRANICI 400 MILIARD

 


 

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí roku 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2016 výše 1,210 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 400,19 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 16,48 miliardy Kč, tj. o 4,30 % (z 383,71 mld. Kč k 31.3.2016 na 400,19 mld. Kč k 30.6.2016). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů.

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.6.2016 výše 1,210 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2016 o 35,75 miliard Kč (z 1,174 bn Kč k 31.3.2016 na 1,210 bn Kč k 30.6.2016).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.6.2016)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

270 141

Česká spořitelna, a. s. (group)

216 487

ČSOB, a.s. (group)

198 324

Komerční banka, a.s. (group)

160 199

NN Investment Partners C.R., a.s.

113 391

AXA Investiční společnost, a. s.

61 812

Conseq Investment Management, a.s.

43 212

Raiffeisenbank, a.s.

27 026

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.

25 681

J&T, a.s. (group)

19 717

AVANT investiční společnost, a.s.

18 554

AMISTA investiční společnost, a. s.

16 001

MONETA Money Bank, a.s.

9 462

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

7 088

ING Bank N. V., organizační složka

3 714

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

3 670

REDSIDE investiční společnost, a.s.

3 182

BH Securities a.s. 

2 802

AKRO investiční společnost, a.s.

2 760

RSJ a.s. 

2 376

IAD Investments, správ. spol., a.s.

1 443

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

1 261

BNP Paribas Asset Management

1 089

OSTATNÍ

520

CELKEM

1 209 913

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2016 o 16,48 miliardy korun (tj. 4,30 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 9,50 miliard korun (tj. o 5,35 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 6,98 miliard korun (tj. o 3,39 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva dluhopisových fondů, smíšených fondů, nemovitostních fondů, akciových fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a strukturovaných fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Typ  fondu

Celkem k 30.6.2016
(Kč)

Celkem k 31.3.2016
(Kč)

Čtvrtletní změna 2Q 2016 – 1Q 2016

Celkem k 31.12.2015
(Kč)

Změna od počátku roku 31.12.2015 – 30.6.2016

Fondy peněžního trhu

2 784 194 190

4 443 698 891 Kč

-37,35%

–1 659 504 701

4 335 231 346

–35,78%

–1 551 037 156

Strukturované fondy

27 378 320 781

27 873 569 044 Kč

-1,78%

–495 248 263

28 303 176 627

–3,27%

–924 855 846

Akciové fondy

71 472 878 251

69 983 457 457 Kč

2,13%

1 489 420 794

69 342 530 677

3,07%

2 130 347 574

Dluhopisové fondy

120 081 360 102

111 520 063 593 Kč

7,68%

8 561 296 510

110 677 834 896

8,50%

9 403 525 206

Fondy smíšené

143 679 090 360

137 511 058 861 Kč

4,49%

6 168 031 499

137 837 039 238

4,24%

5 842 051 122

Fondy fondů

19 366 834 144

18 484 833 483 Kč

4,77%

882 000 661

17 910 428 834

8,13%

1 456 405 310

Fondy nemovitostní

15 430 532 540

13 890 875 876 Kč

11,08%

1 539 656 664

12 430 065 818

24,14%

3 000 466 722

Celkem fondy

400 193 210 367

383 707 557 204

4,30%

16 485 653 163

380 836 307 436

5,08%

19 356 902 931

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2016)

 

 

Celkem k 30.6.2016

 

Typ fondu

DOMÁCÍ fondy

ZAHRANIČNÍ fondy

Celkem

 

 

 

 

Fondy peněžního trhu

540 610 297 Kč

2 243 583 893 Kč

2 784 194 190 Kč

Strukturované fondy

347 012 477 Kč

27 031 308 304 Kč

27 378 320 781 Kč

Akciové fondy

28 568 158 855 Kč

42 904 719 396 Kč

71 472 878 251 Kč

Dluhopisové fondy

66 255 218 249 Kč

53 826 141 853 Kč

120 081 360 102 Kč

Fondy smíšené

83 789 723 672 Kč

59 889 366 688 Kč

143 679 090 360 Kč

Fondy fondů

19 140 749 719 Kč

226 084 425 Kč

19 366 834 144 Kč

Fondy nemovitostní

14 290 493 255 Kč

1 140 039 284 Kč

15 430 532 540 Kč

CELKEM

212 931 966 524 Kč

187 261 243 843 Kč

400 193 210 367 Kč

Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 400,19 miliard Kč (k 30.6.2016), přičemž 82 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 18 % je drženo právnickými osobami.

Pozn.2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí. 

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2016 skupina České spořitelny (100,18 mld. Kč), skupina ČSOB (96,00 mld. Kč), skupina Komerční banky (56,44 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (27,38 mld. Kč) a Conseq (25,60 mld. Kč).

fond2  

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,210 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2016 byla výše objemu majetku obhospodařovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 70,98 mld. Kč. Od prvního čtvrtletí byla do statistiky Fondů kvalifikovaných investorů doplněna také jejich administrace v celkové výši 19,44 mld. Kč k 30.6.2016. Objem majetku spravovaný nebo administrovaný ve fondech kvalifikovaných investorů tak dosahuje k 30.6.2016 celkem výše 90,42 mld. Kč.

fond

Pozn.3: Od 1. čtvrtletí 2016 jsou v datech za Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuta data také za administrované Fondy kvalifikovaných investorů.

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2016 bylo provedeno celkem 94.517 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2016 hodnoty 2,57 bn Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletí roku 2016 o 92,68 miliard Kč (z 2,473 bn Kč k 31.3.2016 na 2,565 bn Kč k 30.6.2016).

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Investice do energetiky porostou

Podle guvernéra České národní banky (ČNB) může inflace v Česku vystoupat až na úrovně kolem 13 a 14 procent. Odeznívat bude déle a její snižování podle něj přichází v úvahu až v příštím roce. Zároveň budou ještě týdny až měsíce pokračovat intervence centrální banky proti oslabování koruny. Aktuální trend sledují […]

Text: Filip Kučera

31. 03. 2022

Investice do nové energetiky porostou

Více než 20 let stojí Evropská unie (EU) v čele mezinárodních iniciativ týkajících se boje proti změně klimatu. Vypracovala ambiciózní politiky v oblasti energií a klimatu, jejichž cílem je mimo jiné snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80 %. I proto se investoři zajímají o […]

Text: Filip Kučera

07. 03. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *