Sobota 31. října. Svátek má Štěpánka.

ING Smart nově kryje všechny stupně invalidity

Životní pojištění ING Smart v současnosti nabízí připojištění pro nejširší škálu závažných onemocnění na trhu – celkem pro 67 diagnóz. Nyní je novinkou také možnost připojištění pro všechny tři stupně invalidity, pojišťovna dále zavedla i věrnostní bonus. Díky své flexibilitě si nejpopulárnější produkt ING Životní pojišťovny sjednalo již 70 tisíc Čechů.

Inovace ING Smart nyní ještě lépe pokrývají možná rizika, která jsou pro klienty skutečně důležitá. „Sledovat potřeby klientů a na jejich základě zlepšovat služby i produkty je důležité pro jakýkoliv obor, pro oblast životního pojištění je to ovšem klíčové. Každý klient je jiný, má odlišný životní styl, je vystaven různým rizikům a tudíž má odlišnou představu o účelu životního pojištění. Základní myšlenkou ING Smart je proto poskytovat životní pojištění co nejvíce flexibilní. Každý rok tak přicházíme s novinkami, v nichž se odráží právě přání našich klientů,“ uvedla Helena Lazosová, ředitelka produktového vývoje a marketingu ING Životní pojišťovny. Základním účelem životního pojištění je chránit pojištěného před finanční tísní, která může vzniknout v souvislosti s nepředvídanými událostmi. ING Životní pojišťovna vylepšuje produkty pravidelně a letošní inovace se v rámci ING Smart zaměřují na oblasti související jak se zdravotními, tak pracovními riziky.

Připojištění pro tři stupně invalidity

Unikátní změnou ING Smart je možnost sjednat si připojištění všech tří stupňů invalidity. Původně životní pojišťovny umožňovaly pouze pojištění pro případ invalidity 3. stupně. ING Životní pojišťovna nyní nabízí možnost pojištění všech stupňů invalidity (1. – 3. stupně). V případě invalidity s diagnózou terminálního onemocnění nebo kvadruplegie, tedy ochrnutí všech čtyř končetin, navíc poskytuje progresi výplaty na 150 % pojistné částky. Připojištění zproštění od placení lze nově rozšířit o možnost sjednání renty, která klientovi umožní i nadále platit např. penzijní připojištění a zachovat si tak výši cílové naspořené částky.

ing-smart

Připojištění pracovní neschopnosti nově s bonusem 

Dlouhodobější nemoc nebo úraz mohou způsobit nezanedbatelný výpadek příjmů. ING Smart umožňuje toto riziko zmírnit prostřednictvím připojištění pracovní neschopnosti. Novinkou je zavedení bonusu pro klienty, kteří včas nahlásí svou pojistnou událost, a to ve výši 25 % ze sjednané pojistné částky za prvních 28 dní.

Odměna pro věrné klienty

ING Životní pojišťovna odměňuje své dlouhodobé klienty a vedle pravidelných produktových vylepšení jim nově přináší také bonus za věrnost. V rámci věrnostního programu jim za každých deset let bez pojistné události vrátí 10 % pojistného, které zaplatí na připojištěních.

Pojištění ING Smart bylo pro svou flexibilitu v uplynulých letech oceněno titulem Životní pojištění roku 2011 a 2012 v soutěži Fincentrum Banka roku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.