Neděle 19. září. Svátek má Zita.

INFORMAČNÍ POVINNOST ZA ROK 2015 ZATÍM NESPLNILO 80 % FIREM

Rok 2016 se překlopil do čtvrtého kvartálu, přesto informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo téměř 80 procent tuzemských společností. Základní termín pro vložení finančních výkazů do sbírky listin vypršel koncem července 2016 a nejzazší termín uplyne na konci letošního roku. Nejhorší situace je ke konci září v Plzeňském a Karlovarském kraji, a dále v Praze. Nejméně disciplinované jsou firmy, které podnikají v oblasti úklidových prací a finančního zprostředkování. Analýzu dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.

„Informační povinnost stanovenou zákonem o účetnictví v ČR dlouhodobě ignoruje nadpoloviční většina firem. Spoléhají se na minimální riziko postihu ze strany státu,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Současně dodává: „Nedodržování a nevymáhání zákonných povinností vede na jedné straně k netransparentnímu podnikatelskému prostředí, které vytváří prostor pro korupci, a na druhé straně, v rámci obchodního styku, znesnadňuje prověřování obchodních partnerů“.

 Za rok 2015 doposud informační povinnost nesplnilo téměř 80 procent tuzemských společností, ačkoliv základní termín vypršel koncem července 2016, a nejzazší uplyne 31. 12. 2016. Z hlediska právní formy dlouhodobě zákonnou povinnost spolehlivěji plní spíše akciové společností než společnosti s ručením omezeným.

 Plnění informační povinnosti v letech 2011 – 2015*

 Právní forma

%, které neplní 2015

%, které neplní 2014

%, které neplní 2013

%, které neplní 2012

%, které neplní 2011

Akciová společnost

71,14%

47,45%

39,21%

34,19%

32,45%

Spol. s ručením omezeným

79,97%

64,08%

59,23%

56,54%

55,05%

Celkem

79,45%

63,06%

57,96%

55,07%

53,52%

Zdroj: Bisnode (data k 19. 9. 2016)

 Čím vyšší tržby, tím spolehlivější plnění informační povinnosti

Naprosto nejhorší přístup k dodržování platných právních norem mají firmy, které podle ČSÚ nevykazují tržby. V této kategorii informační povinnost za rok 2015 doposud splnila jen jedna firma z deseti. Nejlepší přístup ke zveřejňování finančních výkazů mají naopak společnosti s ročními tržbami přesahujícími jednu miliardu korun. Za rok 2015 jsou výsledky hospodaření k dispozici u více než třetiny společností.

Plnění informační povinnosti v letech 2011 – 2015 podle tržeb

 Kategorie tržeb

 

%, které neplní 2015

%, které neplní 2014

%, které neplní 2013

%, které neplní 2012

%, které neplní 2011

neuvedeno

89,99%

86,53%

85,15%

83,34%

81,85%

1 – 9 999 999 Kč

73,79%

52,37%

45,78%

41,80%

39,74%

10 000 000 – 99 000 000 Kč

67,15%

37,61%

29,75%

25,14%

22,66%

100 000 000 Kč – 999 999 999 Kč

54,66%

19,53%

13,39%

10,85%

9,09%

 1 000 000 000 Kč a více

36,46%

7,64%

3,83%

3,68%

3,74%

Zdroj: Bisnode (data k 19. 9. 2016)

 Informační povinnost v Praze nesplnilo přes 80 % firem

Z dlouhodobých statistik poradenské společnosti Bisnode vyplývá, že nejhůř informační povinnost plní společnosti, které mají sídlo v hlavním městě Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. „Jedná se o regiony s největší koncentrací podnikatelských subjektů,“ vysvětlila Petra Štěpánová z Bisnode. Nicméně za rok 2015, jsou prozatím nejméně disciplinované společnosti se sídlem Plzeňském
a Karlovarském kraji, s mírným odstupem následuje Praha spolu s Libereckým krajem. Naopak dlouhodobě nejspolehlivěji informační povinnost plní společnosti z Královéhradeckého kraje
a Vysočiny, a tento trend se doposud potvrzuje i za rok 2015.

 lnění informační povinnosti v letech 2011 – 2015 podle sídla firmy

 Kraj

%, které neplní 2015

 

%, které neplní 2014

%, které neplní 2013

%, které neplní 2012

%, které neplní 2011

Jihočeský kraj

73,41%

50,09%

44,23%

38,19%

37,93%

Jihomoravský kraj

77,88%

61,69%

56,77%

53,95%

50,89%

Karlovarský kraj

84,45%

59,46%

54,60%

52,92%

51,46%

Královéhradecký kraj

64,58%

36,29%

24,43%

19,84%

19,31%

Liberecký kraj

80,03%

60,79%

55,87%

53,76%

51,83%

Moravskoslezský kraj

78,19%

59,30%

52,60%

49,86%

47,27%

Olomoucký kraj

75,60%

58,15%

53,04%

51,52%

49,80%

Pardubický kraj

72,49%

52,63%

47,87%

43,51%

40,55%

Plzeňský kraj

87,76%

61,45%

55,64%

52,40%

51,96%

Praha

82,29%

69,34%

64,92%

62,23%

61,18%

Středočeský kraj

79,13%

63,98%

60,25%

58,11%

57,53%

Ústecký kraj

76,55%

60,15%

55,25%

52,03%

50,34%

Vysočina

67,54%

46,53%

39,32%

37,70%

36,24%

Zlínský kraj

76,85%

59,15%

53,72%

51,16%

48,00%

Zdroj: Bisnode (data k 19. 9. 2016)

 V deseti segmentech podnikání podíl firem, které nesplnily informační povinnost, přesáhl 90 procent

Úklidová činnost je oblast podnikání, kde informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo 92 procent firem. Nad devadesáti procentní hranicí neplnění informační povinnosti jsou také aktuálně ostatní finanční zprostředkování, výroba magnetických a optických médií, velkoobchod a výrobky pro domácnost, činnosti v oblasti filmů, poštovní a kurýrní činnost, informační činnost, maloobchod s potravinami a obchod s nemovitostmi.

 Nejhorší plnění informační povinnost za rok 2015 podle předmětu činnosti

 Předmět činnosti

%, které neplní 2015

Úklidové činnosti

92,42%

Ostatní finanční zprostředkování

91,96%

Výroba magnetických a optických médií

91,94%

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

91,48%

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů

91,44%

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

91,16%

Informační činnosti

91,01%

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

90,65%

Ostatní podobná ubytovací zařízení

90,33%

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

90,10%

Zdroj: Bisnode (*data k 19. 9. 2016), jen obory činnosti ve kterých podniká nejméně 100 firem

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.