Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Indexy cen výrobců – říjen 2019: Meziroční růst cen průmyslových výrobců výrazně zpomalil

Meziměsíčně vzrostly ceny stavebních prací o 0,3 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,4 % a ceny průmyslových výrobců o 0,3 %. Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 0,4 %, průmyslových výrobců o 0,9 %, stavebních prací o 4,8 % a tržních služeb pro podniky o 2,3 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,4 %. Klesly ceny brambor o 10,2 %, drůbeže o 4,8 %, zeleniny o 3,0 %, skotu o 1,2 % a obilovin o 0,4 %. Vzrostly ceny vajec o 6,7 %, olejnin o 4,8 % a ovoce o 4,5 %. Ceny jatečných prasat a mléka se zvýšily shodně o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,3 %. Klesly ceny těžby a dobývání o 2,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,6 %, chemických látek a výrobků o 1,5 % a dopravních prostředků o 0,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,8 %. Snížily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,4 %, z toho mléčných výrobků o 1,6 %, naopak ceny mlýnských a škrobárenských výrobků byly nižší o 1,9 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Zvýšily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 3,6 %, reklamní služby a průzkum trhu o 1,0 % a za informační služby o 0,8 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě a ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, klesly shodně o 0,3 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení se snížily o 1,4 % a za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 2,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 0,4 % (v září o 2,0 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 1,6 %. Byly nižší ceny zeleniny o 15,4 %, obilovin o 7,6 % a olejnin o 4,1 % (především mák). Ceny ovoce vzrostly o 39,3 % a ceny brambor o 16,2 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,0 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 26,1 % a mléka o 2,0 %. Nižší byly ceny skotu o 2,2 % a drůbeže o 3,6 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,9 % (v září o 1,9 %). Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,3 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 10,4 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu se zvýšily o 4,4 %, v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,7 % a v odvětví těžby a dobývání o 3,6 %. Významně klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 5,5 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,8 % (v září po zpřesnění o 4,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,0 % (v září o 2,7 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,3 % (v září o 2,8 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 14,2 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 6,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 2,6 %. Vyšší byly dále ceny za poradenství v oblasti řízení o 2,4 % a za služby v pozemní dopravě o 2,2 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě byly nižší o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,3 % (v září o 2,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2019 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v srpnu klesly o 0,4 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Řecku o 1,2 %. V Polsku ceny vzrostly o 0,3 %, v České republice a v Německu o 0,1 %. V Rakousku se ceny nezměnily a na Slovensku se snížily o 0,2 %. Nejvíce klesly ceny v Lotyšsku o 1,3 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v září nižší o 0,7 % (v srpnu o 0,3 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 4,0 %. V Rakousku ceny klesly o 1,5 %. V České republice se ceny zvýšily o 1,9 %, na Slovensku o 1,3 %, v Polsku o 0,8 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Bulharsku o 4,5 %.

___________
Poznámky:
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců – 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 – 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 – 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 – 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 – 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.