Neděle 01. srpna. Svátek má Oskar.

I. ROČNÍK ANKETY O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ

Pojištění 16.03.2018 | 11:48 0 Komentářů

Server BankovniPoplatky.com vyhlašuje historicky první Anketu o Nejabsurdnější výluku z pojištění. Od 15. 3. 2018 do 15. 6. 2018 mohou čtenáři serveru nominovat, hlasovat, diskutovat a komentovat v Anketě o Nejabsurdnější výluku z pojištění a rozhodnout o první Nejabsurdnější výluce z pojištění v České republice.

Server www.bankovnipoplatky.com navazuje na dlouholeté zkušenosti s provozováním ankety o Nejabsurdnější bankovní poplatek, která za dobu své existence přivedla k hlasování v této anketě několik stovek tisíc lidí. Anketa přinesla výsledky v kultivaci prostředí a vztahu mezi bankovními klienty a bankami, a prokazatelné rušení absurdních, ale i jiných poplatků ze strany bank. Již pět let po sobě se bankám snižují celkové příjmy z bankovních poplatků a provizí.

Po ukončení ankety o Nejabsurdnější bankovní poplatek, z důvodu dosažení cílů, vyhlašujeme historicky první ročník ankety o Nejabsurdnější výluku z pojištění. Tento problém klienty pojišťoven velmi výrazným způsobem trápí a na rozdíl od bankovních poplatků dosud neexistovala žádná iniciativa, která by na tento problém tímto atraktivním způsobem upozornila a zvýšila obecný zájem o tuto problematiku mezi veřejností i poskytovateli pojistek. Pro klienty se přitom rozsah a zejména interpretace výluk stává fatálním problémem ve chvíli, kdy jim pojišťovna po mnoha letech placení pojistného, odmítne plnit v těžké životní situaci. Cílem nově vyhlášené ankety není dehonestace či kritika pojistných produktů, pojišťoven či jejich podmínek, ale upozornění na existenci výluk a překážek z pojištění, o nichž mnoho klientů pojišťoven a především o jejich rozsahu, vůbec neví.

Anketa o Nejabsurdnější výluku z pojištění má za cíl upozornit na tento závažný problém, který může způsobit lidem fatální následky. Lidé platí mnoho let pojištění, a ve chvíli, kdy se stane příslušná událost, například jim povodeň vytopí dům, nebo těžce onemocní, jim pojišťovna z důvodu výluky nic nevyplatí. Lidé se tak mohou dostat do neřešitelných životních situací, často jen kvůli tomu, že je někdo na počátku řádně neinformoval o těchto výlukách,“ komentuje spuštění Ankety její autor a majitel serveru www.BankovniPoplatky.com  Patrik Nacher.

Z vyjádření zástupců pojišťoven přitom vyplývá, že u některých druhů pojištění činí podíl nevyplacených nebo krácených plnění až 30 procent z nahlášených pojistných případů. Tito lidé, ačkoliv řádně platili příslušné pojištění, pak nedostanou vůbec nic například z důvodu toho, že neoznámili léčení nemoci, která ovšem s pojistnou událostí nesouvisí a pak na tuto skutečnost doplácí. V některých případech se dokonce stalo, že pojišťovna odmítla plnit přesto, že smrt či nemoc klienta nebyla vůbec zaviněna či způsobena nemocí, kterou klient v dotazníku neuvedl.

Cílem ankety je, aby pojišťovny přehodnotily nebo se zamyslely nad uplatňováním výluk či překážek, které lidé považují za absurdní, nesmyslné či nelogické. Případně aby ve větší míře informovaly pojišťovny právě o svých výlukách a tyto překážky klientům mnohem lépe a šířeji vysvětlovaly.

Navržené a zobecněné absurdní výluky z pojištění a překážky pro pojistné plnění:

 • Karenční doba – po uzavření pojištění po určitou dobu pojišťovna nemusí plnit, tedy neplnění v případě vzniku pojistné události po určité stanovené období
 • Slovíčkaření, slovní popis podobných situací – například potopa, povodeň, zátopa, vytopení (pojištění se může vztahovat na zátopu, ale už ne na vytopení)
 • Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden)
 • Neposkytnutí vyčerpávajících informací – klient neuvede všechny informace o své osobě či majetku (například nesdělení informací o léčení v minulost, i v dětském věku pojištěného, nebo pojištěný neuvede nemoc, o které ani neví, že jí trpí apod.)
 • Vznik nepředvídatelných okolností – vyšší moc (například je schválen zákon, který způsobí pojištěnému nějakou škodu, na níž měl pojištění, vznik války, terorismus, situace, se kterými se nepočítalo apod.)
 • Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty – připojištění (například havarijní pojištění neobsahuje pojištění skel, které je nutné připojistit)
 • Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci (například pojištěnou ledničku umístěnou v garáži zatopí voda)
 • Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.)
 • Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění)
 • Pojištění výrobku v záruce – pojištěný si pojistí například ledničku, která je poškozena v důsledku zkratu na vedení, nebo přepětí. Pojišťovna v takovém případě odmítne plnit, protože přístroj je v záruce. Prodejce však odmítne reklamaci z důvodu zkratu na vedení. Neplní ani pojišťovna a ani není možné realizovat reklamaci

 

KDE: Anketa bude probíhat na serveru www.BankovniPoplatky.com.

 

HARMONOGRAM:

 • Vyhlášení na tiskové konferenci ve čtvrtek, dne 15. 3. 2018spuštění ANKETY
 • Od 15. 3. 2018 do 31. 3. 2018: NOMINACE veřejnosti – nápady čtenář na absurdní výluky a překážky pro pojistné plnění
 • Od 31. 3. 2018 do 15. 6. 2018: HLASOVÁNÍ – spuštění a průběh samotného hlasování v anketě
  • Od 31. 3. 2018 do 15. 5. 2018: kolo – anketa všech nominovaných poplatků. Dne 15. 5. 2018 vyhlášení tří finalistů
  • Od 15. 5. 2018 do 15. 6. 2018: Finálové kolo – hlasování mezi třemi finalisty ankety
 • 6. 2018 – CELKOVÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU ANKETY O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ. TISKOVÁ ZPRÁVA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.