Neděle 19. září. Svátek má Zita.

Hospodářské výsledky NN Group za třetí čtvrtletí 2016: Čistý zisk i kapitálová pozice zůstávají silné

PenzePojištění 22.11.2016 | 10:19 0 Komentářů

Čistý výsledek činil 436 milionů eur oproti 329 milionům eur ve třetím čtvrtletí roku 2015. Zasloužily se o to hlavně vyšší kapitálové výnosy a pozitivní výsledek přecenění, jakož i nižší náklady na zajištění divize Japan Closed Block VA. 

  • Bylo dosaženo provozního zisku na úrovni 319 milionů eur oproti 392 milionům eur ve třetím čtvrtletí roku 2015, do nichž ovšem byla započítána také mimořádná výplata dividendy z private equity ve výši 127 milionů eur – zatímco ve třetím čtvrtletí roku 2016 to bylo jen 13 milionů eur. Po očištění o tento vliv se provozní výsledek zlepšil o 15,5 %.
  • Úspora nákladů v Nizozemsku činila ve třetím čtvrtletí roku 2016 celkem 21 milionů, čímž se nákladová základna snížila na 765 milionů eur. 
  • Kapitálový ukazatel Solvency II klesl na 236 % z 252 % v předchozím čtvrtletí především kvůli tržním vlivům.
  • Hotovostní pozice holdingové společnosti vzrostla na 2,4 miliardy eur, a to díky dividendám z několika jednotek, které převýšily výplatu prozatímní dividendy za rok 2016 a zpětným výkupem akcií.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese 

„Navzdory nadále nejistým ekonomickým podmínkám stále plníme své cíle v oblasti tvorby kapitálu a zvyšování výnosů a pro naše klienty každý den plníme naše heslo „Na vás záleží“. Zachováváme si silnou rozvahu s kapitálovým ukazatelem Solvency II na úrovni 236 %.

Vzhledem k tržní dynamice a vysoce konkurenčnímu prostředí máme za to, že existuje jasný a logický důvod pro konsolidaci holandského pojišťovacího trhu. NN Group je jednou z nejlépe kapitalizovaných a nejméně zadlužených pojišťoven v Evropě, a tak je ve výhodné pozici, aby v tomto konsolidačním procesu podnikla významný krok. 5. října 2016 jsme oznámili záměr učinit nabídku na odkoupení všech emitovaných a nesplacených akcií společnosti Delta Lloyd. Pokládáme za velmi výhodné sloučit Delta Lloyd s holandskými a belgickými aktivitami NN Group a zůstáváme otevřeni konstruktivnímu dialogu se společností Delta Lloyd, abychom dospěli k doporučené transakci. Domníváme se, že by tato možná transakce byla finančně i strategicky opodstatněná a výhodná pro všechny zainteresované strany v obou firmách.

K realizaci naší strategie přistupujeme disciplinovaně a racionálně a bez ohledu na výsledek výše uvedeného procesu se nadále budeme zaměřovat na zvyšování výnosů a tvorbu disponibilních prostředků – zároveň si chceme uchovat silnou rozvahu a solventnost. Také budeme nadále investovat do inovací, abychom mohli stále zlepšovat služby a produkty pro naše klienty a byli jsme schopni reagovat na trendy v našem sektoru.

NN Group působí na trhu již více než 170 let. Aktivně se zapojujeme do dění ve společnosti, angažujeme se v životech našich klientů a děláme to, co umíme nejlépe – pomáháme lidem zajistit jejich finanční budoucnost. Chceme přispět k blahu společnosti a máme ambici dále začleňovat do naší základní strategie etické, společenské a ekologické prvky. Povzbuzuje nás vylepšení našeho hodnocení v rámci Indexu udržitelnost Dow Jones na 77 bodů (ze sta), díky čemuž se NN Group umístila v nejvyšší čtvrtině žebříčku pojišťovacích společností celého světa.“

Klíčové údaje NN Group

Výsledky v mil. eur

3Q16

3Q15

Změna

9M16

9M15

Změna

 

 

 

 

 

 

 

Provozní výsledek všech jednotek

319

392

−18,7 %

945

1184

−20,2 %

Čistý zisk

436

329

32,6 %

1041

1205

−13,6 %

Čistá provozní rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

8,1 %

12,2 %

 

8,4 %

12 %

 

Ukazatel Solvency II

236 %

247 %

 

236 %

247 %

 

Silná finanční pozice NN Group v prvních devíti měsících roku 2016 svědčí o odolnosti jejího podnikání v prostředí, které je nadále charakteristické nízkými úrokovými sazbami a volatilitou na trhu. To je solidní základ pro realizaci strategie skupiny, tedy zvyšovat spokojenost klientů na základě transparentních produktů a služeb a dlouhodobých vztahů. NN Group si klade za cíl zajistit lidem jejich finanční budoucnost a snaží se jim nabízet produkty a služby, které jsou srozumitelné a vycházejí vstříc celoživotním potřebám lidí.

Tisková zpráva: NN Group

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.