Pondělí 12. dubna. Svátek má Julius.

Home Credit prodlužuje možnost odkladu splátek do konce dubna

Půjčky 31.03.2021 | 16:30 0 Komentářů

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a jejím negativním ekonomickým dopadům nabízí Home Credit svým klientům možnost požádat do konce dubna o další odklad splátek až o tři měsíce. Pokud nedojde ke zlepšení situace ani na konci dubna, je Home Credit připraven tuto dobu ještě o měsíc posunout.

„Home Credit i nadále nabízí pomocnou ruku lidem, kteří se v důsledku pandemie dostali do finanční tísně. Variant, jak vyřešit nastalý problém se splácením, nabízíme víc. Může se jednat o odklad na jeden až tři měsíce nebo o rozložení do většího množství splátek. Vždy se jedná o individuální dohodu a zejména platí, že je nutné začít osobní situaci řešit včas,“ uvádí Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit.

 

O odklad splátek může klient požádat v případě, že jej negativně finančně zasáhly dopady související s pandemií nemoci COVID-19. Podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je doložení dokumentů prokazujících tuto tíživou situaci. V okamžiku podání žádosti také nesmí být klient v prodlení s úhradou splátek úvěru.

O odklad splátek lze požádat u úvěrů z úvěrových smluv, u kterých bylo možno využít ochrannou dobu dle zákona č. 177/2020 Sb.

Odklad splátek neznamená jejich odpuštění, jak Home Credit již v minulosti upozorňoval. „Splátky úvěrů se pouze odkládají. Úrok za dobu odkladu zaplatí klient až na konci splátkového kalendáře, úvěr je po dobu odkladu nadále úročený úrokovou sazbou dohodnutou v úvěrové smlouvě.  Dojde tedy k prodloužení splatnosti úvěru a navýšení celkové částky, kterou klient uhradí. Proto klienty nabádáme, aby důkladně zvážili svoji finanční situaci a žádost o odklad podávali v případech, kdy je jejich finanční situace vážná,“ dodává Miroslav Zborovský.

V případě, že má klient úvěr pojištěn, bude pro zachování pojistné ochrany muset i po dobu odkladu hradit při některých typech pojistného produktu úhradu za pojištění.

O odklad splátek lze požádat do 30.4.2021. Žádost bude vyřízena zpravidla do 10 dní. Žádost o odklad splátek je možné podat prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webových stránkách: https://www.homecredit.cz/odklad. Formulář obsahuje i seznam dokladů, kterými klient doloží tíživou situaci. Vyplněný a podepsaný formulář společně s doklady lze zaslat buď e-mailem nebo poštou.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.