Čtvrtek 28. ledna. Svátek má Otýlie.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP v roce 2016 utržil 15,4 miliardy Kč, z toho konsolidovaná část 6,6 miliardy Kč

Investice 03.07.2017 | 11:04 0 Komentářů

Tržby nekonsolidovaného celku společností ovládaných Jaroslavem Strnadem za rok 2016 dosáhly 15,4 miliardy Kč a EBITDA 1,9 miliardy Kč. Z toho konsolidovaná část holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) za rok 2016 utržila 6,6 miliardy Kč; její tržby meziročně vzrostly o 39 procent. EBITDA konsolidované části dosáhla 1,3 miliardy Kč a meziročně tak mírně vzrostla o tři procenta. Nejvýrazněji, více než trojnásobně, ale meziročně stoupl ukazatel vlastního kapitálu, z 1,7 miliardy Kč v roce 2015 na 5,1 miliardy Kč v roce 2016. Projevila se tak intenzivní akviziční činnost, díky které se CSG loni stala jedním z nejaktivnějších investorů v české ekonomice. Stoprocentním vlastníkem CZECHOSLOVAK GROUP je český podnikatel Jaroslav Strnad.

Mimo konsolidaci zůstává zejména 65procentní podíl Jaroslava Strnada v automobilce TATRA TRUCKS a.s., který zatím vlastní přímo jako fyzická osoba. Z organizačních či daňových důvodů probíhá začleňování společností či majetkových podílů do struktury CSG postupně.

Rok 2016 byl pro CSG rokem intenzivní investiční aktivity. Zpravidla se jednalo o projekty, jejichž příprava probíhala mnoho měsíců a v loňském roce se dostaly do realizační fáze. V březnu byl získán 100procentní podíl firmy RETIA, a.s., výrobce radarů, systémů řízení a velení či elektronických záznamových systémů. V květnu byl získán 66,3procentní podíl ve společnosti ELTON hodinářská a.s., výrobci luxusních hodinek značky PRIM. V květnu byl též finalizován proces získání úplného vlastnictví leteckých opraven JOB AIR Technic a.s. sídlících na letišti Mošnov u Ostravy. Poslední významná akvizice byla dokončena v červenci, kdy byla od indického vlastníka odkoupena automobilka Avia Ashok Leyland Motors (nyní Avia Motors s.r.o.).

Majitel skupiny CSG Jaroslav Strnad uvádí: „Slogan skupiny CZECHOSLOVAK GROUP ´Tradice je budoucnost´ vyjadřuje náš postoj, že bohatství ČR i jiných evropských států je postaveno na tradiční průmyslové výrobě s velkou přidanou hodnotou, kde se uplatní vysoce kvalifikovaná pracovní síla. Prosperitu nelze postavit pouze na obchodu a službách. Proto klademe na rozdíl od některých konkurentů takový důraz na získávání a rozvoj výrobních kapacit. To nám zároveň umožňuje být strategickým partnerem pro státy, na jejichž území vývoj a výrobu realizujeme.“

Michal Strnad, generální ředitel CSG, dodává: „I do budoucna budeme pracovat na rozvoji našich výrobních a vývojových schopností s cílem stát se regionálně významnou průmyslovou skupinou přispívající svým podnikáním k prosperitě a bezpečnosti.“

 

 Tab. 1: Hospodářské výsledky konsolidovaného celku CZECHOSLOVAK GROUP
Jednotka K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015
Aktiva tis. Kč 12 999 431 7 645 194
Vlastní kapitál tis. Kč 5 146 199 1 686 417
Tržby tis. Kč 6 573 780 4 724 591
EBITDA tis. Kč 1 289 809 1 248 176
EBIT (zisk před zdaněním) tis. Kč 908 406 1 140 294
EAT (čistý zisk / hospodářský výsl.) tis. Kč 756 046 811 992
Počet zaměstnanců   3 217 1 973
Tab. 2: Hospodářské výsledky nekonsolidovaného celku (konsolidace CSG plus podíly ve společnostech ovládaných Jaroslavem Strnadem)
Tržby mld. Kč 15,4 13,6
EBITDA mld. Kč 1,9 1,5
Jedná se o součet lokálních výsledků podle lokálních účetních standardů.

Tisková zpráva Holding CZECHOSLOVAK GROUP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.