Neděle 19. září. Svátek má Zita.

Hodnota nových zakázek vzrostla

Průmyslová produkce v březnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,0 %.

Průmyslová produkce1 v březnu 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,1 %. Meziročně vzrostla o 0,1 %.K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,7 procentního bodu, růst o 3,7 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 14,5 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,2 p. b., růst o 2,9 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -1,6 p. b., pokles o 13,8 %), opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 7,4 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 4,3 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 0,1 % (březen 2019 měl stejný počet pracovních dnů jako březen 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v březnu 2019 meziročně vzrostly o 5,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,8 %.

Hodnota nových zakázek2 v březnu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 6,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 2,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 14,3 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +1,9 p. b., růst o 12,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,5 p. b., růst o 15,6 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,1 p. b., růst o 2,7 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,04 p. b., pokles o 0,7 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v březnu 2019 meziročně snížil o 0,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2019 meziročně vzrostla o 5,2 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v únoru 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,3 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za březen 2019 dne 14. 5. 2019.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2019

Průmyslová produkce1 v 1. čtvrtletí 2019 po vyloučení sezónních vlivů v porovnání se 4. čtvrtletím 2018 byla reálně nižší o 1,2 %. Meziročně vzrostla o 0,2 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenáchbyly v 1. čtvrtletí 2019 meziročně vyšší o 3,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 3,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 2,7 %.

Nové zakázky2 ve vybraných odvětvích v 1. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostly o 3,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 2,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 5,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2019 meziročně snížil o 0,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 6,4 %.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.