Neděle 05. dubna. Svátek má Miroslava.

HODNOTA INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE DOSAHUJE 1,37 BILIONU

Celkový objem investic v ČR je už tradičně obdobný jako výdaje českého státního rozpočtu. Na konci roku 2018 dosáhl více než 1,37 bilionu korun.

Jedná se o peníze, které lidé či instituce svěřili správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí.

Pro srovnání – výdaje státního rozpočtu na rok 2018 byly stanovené na 1,4 bilionu korun, stejně jako příjmy.

„Jakkoliv se celkový objem investic zdá být obrovský, ve srovnání s vyspělým světem máme ještě velký prostor k dalšímu růstu. Nicméně jsme rádi, že podílové fondy a správa aktiv hrají prim ve zhodnocování úspor obyvatelstva,“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč. „I tak ale růst aktiv, které nám lidé ale i právnické osoby svěřují, ukazuje, jak zdejší společnost bohatne. A také, že lidé se stále více učí o své peníze starat. Jde to pomalu, ale změna je viditelná,“ dodal Jaromír Sladkovský, místopředseda AKAT.

Loni dosáhl objem aktiv ve fondech 472,9 miliard korun

V loňském roce ve fondech ubylo 10,56 miliard korun. Což představuje meziroční pokles celkových objemů peněz ve správě o 2,18 procenta. „Nejvíce nových investic plyne jednoznačně do fondů peněžního trhu, nemovitostních, ale také akciových. Naopak, největší úbytek zaznamenaly fondy zaměřené na dluhopisy a fondy smíšené a strukturované.“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

„Meziroční pokles objemu aktiv jde jednoznačně na vrub výrazné tržní korekci z posledního čtvrtletí, a tedy přeceněním majetku. Čistý příliv prostředků do fondů byl v loňském roce naopak kladný. Kdybychom minulé období hodnotili ke konci letošního února, objem prostředků by díky výbornému začátku roku vzrostl,“ uzavřel Martin Řezáč.

Tweet 20

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.