Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

Hlavní změny, které přinese PSD2 dle Platební instituce ROGER a.s.

Banky 08.01.2018 | 15:47 0 Komentářů

PSD2 je regulace EU, která má přinést konkurenci do bankovního sektoru s cílem zlepšit úroveň finančních služeb koncovým zákazníkům.

Mezi dalšími bude znamenat:

 • otevření a liberalizaci bankovního trhu, uživatel může jednodušeji změnit banku i rozhraní
 • novelizaci zákona o platebním styku (v platnost vstoupí 13. 1. 2018)
 • definování vztahu mezi bankou a třetí stranou, dvě nové možnosti pro majitele bankovního účtu:
 1. zadat platbu přes třetí stranu (PIS – payment initiation services)
 2. podívat se na stav a/nebo transakce účtu přes třetí stranu (AIS – Account Information Services)
 • uživatel si vybere lepší/modernější/jednoduší/levnější rozhraní nových hráčů na trhu tzv. „třetích stran“
 • velké množství subjektů na trhu s daty (riziko úniku)

Iniciativa k PSD2 vznikla v roce 2010, tedy 2 roky pro finanční krizi.

PSD2 a banky:

 • doposud měly uzavřené systémy, PSD2 přináší radikální změnu v otevření bankovních systémů
 • v rámci PSD2 není regulace technologických standardů, každá banka může mít různé technologické řešení, nízká standardizace pak znamená vstupní barieru pro třetí strany
 • banky mají 18 měsíců, tedy do 13. 7. 2019, na implementaci technologického rozhraní (API)
 • pokud se bankám nepodaří stihnout termín 13. 7. 2019 pro otevření API, neexistuje žádný postih
 • i banka může být třetí stranou a agregovat transakce a platby ostatních bank do jednoho rozhraní

PSD2 a třetí strany:

 • třetí strany, které chtějí nabízet služby AIS a PIS, musí být regulovány právě pro PSD2
 • od 13. 1. 2018 je možno žádat ČNB o licenci na PSD2 (očekávaná doba 3-6 měsíců)
 • neexistují bezpečností pravidla a technologické standardy
 • není dohled nad tzv. ScreenScrapingem, je to dočasné řešení
 • třetí strany, které poskytují službu zadávání plateb (PIS), musí být pojištěny na min. 250 000 EUR
  • vstupní bariera pro třetí strany vytvořená bankami, pojištění obtížně dostupné, nový nenastrukturovaný pojišťovací produkt

ScreenScraping:

 • ScreenScraping je na přechodné období dočasným řešením (SaltEdge, via Budgetbakers a Spendee)
 • principem je poskytnutí ID a hesla klientem třetí straně – „robotovi”, který automaticky přečte bankovnictví
 • toto řešení vyžaduje naprostou důvěru klienta v třetí stranu a neověřuje, zda přistupuje klient, či nikoliv
 • vzhledem k regulaci a zabezpečeni není ideální nástroj (neschopnost kontroly osoby operující s účtem)
 • řešení bude po 13. 1. 2018 neaplikovatelné, aniž by neporušovalo zákon o platebních službách. PSD2 přináší povinnost třetí strany se identifikovat, pokud v kombinaci se ScreenScrapingem neproběhne, bude se jednat o porušení zákona. Pro třetí strany, tedy poskytovatele služeb to znamená:
  1. pozastavit business/neposkytovat služby,
  2. obcházet zákon o platebních službách,

nebo

 1. jít s klientem do banky s aplikací, kterou klient používá, a požádat o schválení – pravděpodobně by byla vytvořena dispoziční práva k účtu
 • ohrožení pro fintech společnosti, které formu ScreenScrapingu používají. Pro jejich klienty to znamená nemožnost používat jejich služby
 • pokud nebude API do 18 měsíců, spolupráce s třetími stranami se zablokuje

API (Application Programming Interface)

 • zabezpečené přístupové rozhraní, které banky vytvoří pro přístup třetích stran
 • naplňuje PSD2, jedná se o plně zabezpečený kanál, který ověřuje klienta i třetí stranu

ROGER:

 • platební instituce dle ČNB od roku 2016
 • zažádá ČNB o licenci na PSD2 v den vstupu zákona v platnost, tedy 13. 1. 2018
 • ROGER a. s. je první pojištěnou platební institucí v ČR pro PSD2
 • připravuje B2B finanční rozhraní pro podniky:
  • agregaci účtů a plateb pro firmy
  • plánování cash flow, cash pooling, placení faktur
  • financování dodavatele odběratelem
  • směny cizích měn

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.