Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

HK ČR: Věříme, že spolupráce s vládou při tvorbě finančních nástrojů bude pokračovat

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) podporuje myšlenku centralizace a holdingového uspořádání finančních nástrojů. V tomto duchu také uplatnila své připomínky k materiálu Ministerstva financí ČR, který se zabývá finančními nástroji k zajištění financování projektů, a který dnes na svém jednání schválila vláda ČR. (Tisková zpráva: Hospodářská komora ČR)

Připomínky HK ČR k materiálu „Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů 2014 – 2020“ byly ze strany MF ČR plně akceptovány. I proto věříme, že konstruktivní spolupráce mezi největším zástupcem podnikatelů v ČR a vládou bude při tvorbě finančních nástrojů nadále pokračovat. HK ČR je připravena se podílet nejen na přípravách studie proveditelnosti, ale i v průběhu dalších fází budování efektivních finančních nástrojů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.