Středa 21. dubna. Svátek má Alexandra.

HK ČR kritizuje další nesystematické zvyšování minimální mzdy

InvesticeMakro 07.08.2015 | 10:36 0 Komentářů

Nezpochybňujeme institut minimální mzdy jako takový, považujeme však za prioritní změnit samotný způsob určování minimální mzdy. K aktuálně navrženému zvýšení o dalších 700 Kč se stavíme kriticky. HK ČR proto odeslala kritické stanovisko předkladateli návrhu – Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. 

Zvýšení minimální mzdy může vést k neúměrnému zvýšení nákladů pro zaměstnavatele. U malých zaměstnavatelů v určitých odvětvích se tak může situace stát dokonce likvidační. Mezi členy HK ČR panují obavy, že povede ke zvýšení nezaměstnanosti a k nárůstu mezd vyplacených „na černo“. 

Plošné a skokové zvyšování minimální mzdy není jednoduše vhodné. Dynamika růstu je totiž závislá na produktivitě práce a ta se v jednotlivých odvětvích liší, či dokonce v jednotlivých podnicích stejného oboru. 

Členská základna Komory se většinově shoduje, že celý proces stanovování minimální mzdy je potřeba odpolitizovat. Minimální mzdu je nutné stanovovat ve vztahu k reálnému výkonu národní ekonomiky. Je totiž nutné, aby se minimální mzda určovala spíše s ohledem na budoucí vývoj ekonomiky, nikoliv jen pomocí zpětných ukazatelů, jako je tomu doposud. 

Hospodářská komora ČR v nejbližších dnech zahájí průzkum napříč členskou základnou, kde se bude podnikatelů tázat na pro ně přijatelnou výši aktuálního navýšení minimální mzdy. Výsledky průzkumu budou následně zveřejněny.

Tomáš Vrbík, tajemník Hospodářské komory České republiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.