Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

Havarijní pojištění využívá každá čtrnáctá domácnost ve střední Evropě

Pojištění 09.06.2015 | 14:30 0 Komentářů

Češi a Slováci patří mezi nadprůměrné země (Tisková zpráva: Gfk)

Společnost GfK v České republice už 15 let pravidelně monitoruje nejenom český, ale evropský trh (více jak 30 let) bankovních a pojišťovacích služeb prostřednictvím svých značkových studií FMDS (Financial Market Data Services) a IMDS (Insurance Market Data Services). V rámci zmíněných studií sledujeme nejen vývoj v postavení značek na trhu, ale i trendy ve využívání jednotlivých finančních produktů. Tentokrát jsme se podívali blíže na současný trh pojištění motorových vozidel v zemích CEE – konkrétně v Čechách, na Slovensku, Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Bulharsku a Ukrajině.

Havarijní pojištění je ve většině zemí nepovinné, což se odráží v míře jeho využívání. V současnosti ho využívá v průměru 7 procent evropských domácností. Tomuto průměru se výrazně vymykají dvě země: Slovinsko a Srbsko. Ve Slovinsku využívá havarijní pojištění až 41 procent domácností. Je to způsobené vyšší mírou nákupu aut prostřednictvím leasingových společností, které tato pojištění od svých klientů vyžadují. Naopak v Srbsku využívá tento druh pojištění jen 1 procento domácností. V Česku dosahuje využívání havarijního pojištění nadprůměrné hodnoty, a to téměř 14 procent domácností. Deset procent dosahuje ještě Slovensko a Bulharsko, v ostatních zemích je toto číslo výrazně pod deset procent, což znamená, že ani ne jedna z deseti domácností využívá tento druh produktu – pojištění.

Situace v oblasti povinného smluvního pojištění (PSP), které odráží celkovou úroveň vlastnictví automobilů, je výrazně odlišná. Vzhledem k tomu, že toto pojištění je povinné pro všechny majitele motorových vozidel, se dá říci, že odráží koupě schopnost obyvatelstva. Podle IMDS využívá PSP ve zmíněných zemích Evropy v průměru skoro každá druhá domácnost (47 procent).

Na Slovensku využívá povinné smluvní pojištění 60 procent domácností. Jedná se hlavně o osoby v produktivním věku 25 – 40let, přičemž mírně převažují muži nad ženami (63 procent respektive 56). Z regionů jsou nejvíce zastoupeny Bratislavský a Trnavský kraj. Pro segment podnikatelů je využívání PSP samozřejmostí.

V České republice využívají povinné ručení (PR) téměř 2/3 lidí. Do 29 let ho platí něco málo přes polovinu lidí. Naopak od 30 roku placení povinného ručení stoupá úměrně se zvyšujícím se věkem. Lidé od 30 do 59 let v 73 procentech platí povinné ručení. U lidí od 60 roku výše se placení PR rapidně snižuje na cca 2/5.

Podíváme-li se na placení havarijního pojištění (HP) v ČR, situace je jiná. Pouze 1 z 10 lidí pod 30 let platí havarijní pojistku. Nejvíce si lidé pořizují havarijní pojistku ve věku od 40 do 59 let, a to v bezmála ve 2 z 5 případů.

Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi kopírují socioekonomické rozdíly. Pokud v Chorvatsku a České republice dosahuje využívání PSP více než 60 procent, na Ukrajině je to jen necelých 12 procent.

Z ostatních zemí dosahuje využívání PSP víc než 50 procent už jen Slovinsko (Polsko 47 procent, Bulharsko 44 procent, Srbsko 38 procent).

Pokud PSP na Slovensko využívají tři pětiny domácností, tak havarijní pojištění jen jedna desetina domácností, tj. každé desáté auto má i havarijní pojistku. V Čechách je situace podobná – PSP mají téměř dvě třetiny domácností a havarijní pojištění 14 procent domácností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.