Sobota 23. ledna. Svátek má Zdeněk.

Global Money Week Czech 2017 – závěrečná zpráva

Odbornou konferencí „Systémové změny ve finančním vzdělávání“ vyvrcholil 3. 4. 2017 Global Money Week, Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti. Národními organizátory byly společnosti yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Záštitu převzalo MŠMT a MF ČR. Celá akce se konala s podporou ČNB. Finančními partnery byly společnosti ČSOB, KFP a Partners Financial Services. Na konferenci vystoupila celá řada odborníků, kteří reflektovali dosavadní výsledky finančního vzdělávání a představili přítomným kroky, které se v této oblasti budou dít. Apel, který se setkal s významnou podporou publika, zazníval zejména ke dvěma klíčovým tématům. Prvním z nich byla revizi rolí jednotlivých zapojených subjektů, vzájemná informovanost a koordinace kroků, nejen horizontálně na úrovni ministerstev, ale zejména vertikálně směrem ke školám a učitelům; druhým bylo nalezení způsobu, jak efektivně komunikovat s rodiči, čímž by se dosáhlo jisté formy vzdělávání dospělé populace. Obě tyto výzvy vyslyšeli organizátoři Global Money Week a stanovili je jako jednu ze svých priorit do doby konání příštího ročníku GMW. Zároveň také prezentovali výsledky GMW za rok 2017.

Odborná konference se věnovala z mnoha úhlů pohledu finančnímu vzdělávání dětí, mládeže, ale i dospělé populace v ČR. K tématu se vyjádřili přední odborníci a zástupci institucí, které se přímo podílí na vymezení rámců a obsahu finančního vzdělávání. Také zde byly zveřejněny výsledky Global Money Week Czech 2017.

Za MŠMT vystoupil Mgr. Jaroslav Faltýn, který hovořil zejména o potřebě zaměřit se na včasný začátek výuky, která se může přirozeným způsobem zahájit již v mateřských školách a na prvním stupni. Apeloval zejména na využívání herních forem výuky. Za MF svůj příspěvek přednesla Mgr. Michaela Hlavicová, která přítomné seznámila s průběžnými výsledky pracovní skupiny, která se věnuje revizi standardů ve finančním vzdělávání. Také hovořila o Národní strategii finančního vzdělávání a vyzvala přítomné ke spolupráci na aktualizaci tohoto klíčového dokumentu. Zástupcem ČNB, který se zaměřil zejména na role a odpovědnosti jednotlivých institucí podílejících se na finančním vzdělávání, byl člen bankovní rady Ing. Tomáš Niedetzký.

S dalšími příspěvky v první části programu vystoupili odborníci, kteří sdíleli své zkušenosti z praktické práce s učiteli a žáky. Koncepci metodické a obsahové podpory učitelů představila Ing. Kateřina Lichtenberková ze společnosti yourchance o.p.s. Program aktivního zapojení bankovních odborníků ve výuce byl tématem vystoupení Ing. Františka Klufy z ČSOB. Velmi zajímavé zkušenosti sdílel Ing. Petr Pavlásek z KFP, který hovořil o zvyšování schopnosti zdravého finančního rozhodování pomocí hry Finanční svoboda. O výsledcích celorepublikové znalostní soutěže ve finanční gramotnosti promluvil Mgr. Svatopluk Jedlička ze společnosti Finanční gramotnost o.p.s.

V druhé části konference probíhaly dva diskusní panely. Mezi panelisty se objevili osobnosti dobře známé a mnoho let spojené s finančním vzděláváním, a to Ing. Michaela Hlavicová, Mgr. Alena Hesová, Mgr. Helena Brychová, JUDr. Helena Kolmanová, Ing. Miroslav Škvára. Součástí panelu byli i další zajímavé osobnosti jako Mgr. Libor Toman, Ing. Vladimír Weiss, Šárka Chocová a Michal Čarný.

Mgr. Marta Gellová a Jana Merunková, národní organizátorky GMW Czech prezentovaly výsledky letošního ročníku, které hodnotily velmi uspokojivě. Také vzájemnou spolupráci vnímaly jako velmi dobrou a vyjádřily svůj závazek převzít organizační povinnosti i v příštím roce. Celkem se v minulém týdnu do světového kalendáře zapsalo 67 akcí s celkovým zásahem 4500 žáků a studentů. Kromě celého spektra škol se do GMW zapojila řada zájmových a neziskových organizací, dětské domovy i komerční subjekty. Formy setkání byly nejrůznější. Probíhaly diskuse, přednášky, workshopy, ale také herní odpoledne a soutěže.

K tématu se také vyjádřila Ing. Dana Kryńska, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments ČR: „Na cestě světem financí musíme v průběhu života překonat mnohé nástrahy a nejsilnějším soupeřem překvapivě nejsou finanční trhy, ale náš vlastní mozek. Umět se zorientovat je proto velmi důležité – člověk tak snadno nepodlehne emocím, získá určitou schopnost vyhodnocovat relevantnost informací a dokáže snáze definovat své potřeby a cíle. Čím dříve a čím kvalitněji se to naučí, tím lépe pro něj. Proto spolupracujeme s organizacemi, jako je například yourchance o.p.s a EFPA ČR, které stále hledají nové, efektivní cesty a systematicky se věnují rozvoji finančních dovedností u dětí, jejich pedagogů a také u veřejnosti.“

Tisková zpráva: Evropská asociace finančního plánování ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.