Úterý 19. ledna. Svátek má Doubravka.

Generali představuje Bel Mondo – nové výhradně rizikové životní pojištění

Generali do segmentu životního pojištění přináší progresivní plnění v nových souvislostech – čím déle má klient pojištění sjednané, tím vyšší plnění u vybraných rizik obdrží. Mladí do 26 let získávají pojištění za dětské sazby. Po uplynutí tohoto věku může klient pokračovat v pojištění, aniž by se zkoumal jeho zdravotní stav. Pojištění pracuje se zajímavým kombinováním – za balíček, který obsahuje tři rizika, se platí sazba jen za cenu dvou rizik.

Rok 2018 začala pojišťovna Generali s produktovou inovací v oblasti životního pojištění. „Na trh jsme uvedli životní pojištění v čistě rizikové podobě s názvem Bel Mondo. Reagujeme tak na zájem klientů, kteří upozaďují investice, a navíc přinášíme hned několik novinek,“ vysvětluje Pavel Sivák, senior manažer životního pojištění Generali. Mimochodem – Bel Mondo znamená italsky “krásný svět”.

Úplnou novinku na českém trhu představuje u Bel Monda progresivní plnění, které je v nových souvislostech k dispozici u doplňkových životních rizik, tedy pojištění invalidity, pojištění závažných a také onkologických onemocnění. „Čím déle klient využívá naše životní pojištění, tím vyšší plnění v případě pojistné události získá,“ upřesňuje Pavel Sivák. Po pěti letech trvání smlouvy představuje plnění progresi 120 %, po deseti letech už 140 % a po 15 letech 160 %.

status dítěte DO 26 LET

Životní pojištění Bel Mondo pojišťuje dětskými sazbami i mladé lidi až do 26 let věku. Tento přístup přitom není podmíněný tím, aby klient studoval. „Podstatné je, že po dovršení této věkové hranice umožňujeme klientovi pokračovat v pojištění při zachování rozsahu pojistné ochrany, a to bez zkoumání zdravotního stavu,“ vysvětluje Pavel Sivák. Výhodou je, že klientovi se fakticky zlevňuje úrazová složka pojištění.

kombinované pojištění

Bel Mondo také pracuje s tzv. doplňkovým kombinovaným pojištěním. To představuje balíček tří rizik (pojištění smrti, invalidity I. až III. stupně a závažných onemocnění), za která se ale hradí sazba jen za dvě rizika. V případě pojistné události získá klient pojistné plnění z první pojistné události uvedené v navoleném balíčku, ke které dojde. Poté doplňkové kombinované pojištění zaniká. „Doplňkové kombinované pojištění slouží k pokrytí například potřeb hypotečního úvěru, leasingu, nebo spotřebitelské půjčky. A to za cenu, která je nižší, než kdyby klient uzavíral tato tři rizika samostatně,“ říká Pavel Sivák, senior manažer životního pojištění Generali.

DALŠÍ Výhody

Bel Mondo dále nabízí další zajímavé produktové výhody. Například příspěvek 20 000 Kč na nákup léků u pojištění onkologických a závažných onemocnění. K dispozici je také pojištění poúrazové péče, kde je možné čerpat 100 000 Kč na nehrazenou zdravotní péči v podobě terapií, masáží, laserových operací nebo například k nákupu kompenzačních pomůcek. Generali rovněž klientům poskytne tzv. rizikovou prémii. Ta se vyplácí po dožití smlouvy, respektive v případě úmrtí první pojištěné osoby. Dosahuje 15 % z předepsaného a zaplaceného pojistného za každý započatý měsíc. A to od 25. měsíce trvání smlouvy.

o 50 % vyšší pojistné plnění

Zaváděcí akce na nové životní pojištění s sebou přináší i časově omezenou nabídku. U všech smluv pojištění Bel Mondo, které klienti uzavřou do 31. března 2018, pojišťovna Generali v případě plnění po úrazu, nemoci nebo u dalších vybraných rizik poskytne o 50 % vyšší pojistné plnění. Konkrétně se to týká případů již zmiňovaného kombinovaného pojištění a pojistných událostí dětí do 14 let (v souvislosti se závažnými onemocněními, pojištěním péče o zdravotně postižené dítě a pojištěním denní dávky při pobytu v nemocnici). O polovinu vyšší odškodnění se vztahuje také na případy pojistné události vzniklé při nezaviněné autonehodě.

Rizikové životní pojištění Bel Mondo – stručný přehled

životní pojištění

pojištění smrti (konstantní i klesající pojistná částka)

pojištění invalidity III. stupně (progresivní plnění i klesající pojistná částka)

pojištění invalidity II. a III. stupně

pojištění invalidity I., II. a III. stupně

pojištění závažných onemocnění (progresivní plnění i klesající pojistná částka)

pojištění zproštění od placení pojistného
pojištěné péče o zdravotně postižené dítě
pojištění onkologických onemocnění

kombinované pojištění (progresivní plnění i klesající pojistná částka)

úrazové pojištění

pojištění smrti úrazem vč. následkem autonehody (s progresí i bez)
pojištění trvalých následků úrazu (vč. následkem autonehody)

pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu (s progresí i bez)
pojištění denního odškodného za vyjmenované úrazy

pojištění hospitalizace následkem úrazu

pojištění poúrazové péče

nemocenské pojištění

pojištění dávky při pobytu v nemocnici

pojištění dávky při pracovní neschopnosti

pojištění pro případ ošetřování dítěte

– žádné poplatky mimo pojistné

– až 8 osob na jedné smlouvě

– rodinná asistence automaticky (odborná péče o dítě pojištěného, lékař a právník na telefonu,
péče o domácího mazlíčka a další)

– rozšířené pojištění sportů

– klesající pojistné částky pro 1. a 2. pojištěnou osobu

– individuální pojistné doby pro všechny pojištěné

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.