Pátek 25. září. Svátek má Zlata.

Garanční systém finančního trhu spustil nový web splňující pravidla přístupnosti

Investice 11.08.2020 | 13:10 0 Komentářů
  • Nový web Garančního systému je nově přístupný například pro slabozraké či nevidomé
  • Objeví se na něm vzdělávací materiály pro veřejnost
  • Na Facebooku Garančního systému naleznou lidé řadu videí a kvízů týkající se finanční gramotnosti 

Praha, 11. srpna 2020 – Garanční systém finančního trhu spustil v minulých dnech nové webové stránky, které splňují pravidla přístupnosti stanovené Ministerstvem vnitra[1]. Nový web Garančního systému je tak přístupný pro osoby s hendikepem – například pro slabozraké či nevidomé.

Nové stránky Garančního systému jsou nyní schopné zpracovat například hlasové čtečky, které používají nevidomí a slabozrací lidé. Videoobsah umístěný na webu je rovněž přístupný i pro neslyšící, a to díky textovým verzím dabingu videí.

Na novém webu Garančního systému budou postupně přibývat vzdělávací materiály, které budou přibližovat systém pojištění vkladů a výplaty náhrad širší veřejnosti. „Dlouhodobě se snažíme zvýšit mezi veřejností povědomí o tom, jak výplata náhrad vkladů ze zkrachovalé finanční instituce probíhá, a že se lidé v případě krachu banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny nemusí obávat, že o své vklady přijdou,“ vysvětluje výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Web zároveň má svou anglickou verzi, která zrcadlí obsah české stránky. Další jazykové verze – německá, ruská, nizozemská, polská a maďarská mají zjednodušený obsah, který informuje cizojazyčné vkladatele o českém systému pojištění vkladů.

Web Garančního systému odkazuje i na Facebookový profil instituce. Na něm se se objevují vzdělávací videa a kvízy, které slouží k tomu, aby se lidé dozvěděli co nejvíce o bankovním systému, finančních produktech a systému pojištění vkladů. „Průzkumy ukazují, že finanční gramotnost v posledních letech v České republice mírně roste, ale v mezinárodním srovnání se stále pohybuje na průměrné úrovni. Snažíme se proto také přispět k tomu, aby se lidé dokázali ve složitém světě financí zorientovat,“ doplňuje Renáta Kadlecová.

Na nový web byly rovněž aktuálně přidány výroční zprávy za rok 2019, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce. Od příštího roku budou i tyto zprávy splňovat pravidla přístupnosti.

O Garančním systému finančního trhu 

Garanční systém finančního trhu (GSFT) je zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků k zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem.

Garanční systém finančního trhu spravuje dva fondy. Prvním je fond pojištění vkladů, do kterého povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU, a je používán při krachu finanční instituce. Druhým fondem ve správě GSFT je fond pro řešení krize, který slouží ke shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí – tak aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům.

V rámci zákonného pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank se sídlem mimo Evropskou unii ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. GSFT rovněž uzavřel dohodu o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Polskem, což pro klienty zahraničních bank v Česku z těchto zemí znamená jistotu rychlé a hladké výplaty ze zákona pojištěných peněz.

 

Garanční systém finančního trhu vznikl 1. 1. 2016 přeměnou z Fondu pojištění vkladů na základě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem 374/2015 Sb.). V souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech byla navazujícím zákonem č. 375/2015 Sb. upravena řada zákonů, přičemž největší změnou prošel zákon o bankách.

[1] Obsažené v zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vychází ze SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.