Neděle 19. září. Svátek má Zita.

FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ POPRVÉ PŘEKONALY HRANICI PŮL BILIONU KORUN

K 31.3.2019 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 511,10 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT:

Od začátku roku 2019 majetek ve fondech kolektivního investování narostl o více než 38 miliard korun, čímž překonaly hranici půl bilionu korun. Favoritem investorů se v prvním čtvrtletí s výrazným náskokem staly fondy dluhopisové (+28,60 %). Silný růst zaznamenaly také fondy akciové (+11,97 %) a fondy fondů (+10,52 %).

Nárůst kromě výše zmíněných typů fondů zaznamenala také aktiva nemovitostních a strukturovaných fondů. Naproti tomu fondy smíšené zaznamenaly mírný pokles o 1,31 %. Pokles aktiv zaznamenaly také fondy peněžního trhu, a to až o 53,60 %, ovšem v absolutním měřítku se jedná pouze o necelých 6 miliard korun.

Vývoj v prvním kvartále nadále potvrzuje postupné dlouhodobé navyšování podílu investic do podílových fondů na celkovém majetku domácností. Ačkoliv se světová ekonomika zjevně nachází již za vrcholem konjuktury, optimismus evidentně stále přetrvává, o čemž svědčí příliv investic do fondů a také pozitivní vývoj na kapitálových trzích. Potěšující je i přetrvávající trend nárůstu podílu pravidelných investic na nových prostředcích.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31.3.2019 výše 1,429 bilionu korun a vzrostl během prvního čtvrtletí o 61,38 miliard Kč (tj. o 4,49 %, z 1,368 bn. Kč k 31.12.2018 na 1,429 bn. Kč k 31.03.2019).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 157,45 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 3,68 mld. Kč (tj. o 1,73  %, z 154,77 mld. Kč k 31.12.2018 na 157,45 mld. Kč k 31.3.2019).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2019 hodnoty 2,709 bn Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.