Pondělí 14. června. Svátek má Roland.

FIRMY Z DAŇOVÝCH RÁJŮ PŘEDSTAVUJÍ ZVÝŠENÉ RIZIKO

České firmy, jejichž vlastník má sídlo v daňovém ráji, jsou v průměru o 30 % rizikovější než celková populace tuzemských firem. Firmy s majiteli z daňových rájů, ve srovnání s ostatními firmami, vykazují horší platební morálku, jsou více ekonomicky nestabilní, méně ziskové, mají tendenci se zadlužovat cizím kapitálem a často disponují extrémně záporným vlastním kapitálem. Častěji než běžné firmy mají registrované sídlo v Praze a na virtuální adrese. Nejrizikovější jsou firmy, které mají vlastníka se sídlem na Ostrově Man (Velká Británie), Seychelách nebo Bahamách. Takové jsou hlavní závěry analýzy, kterou dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

„Firmy s majitelem z daňového ráje jsou jednoznačně rizikovější a ekonomicky méně stabilní než běžná populace českých firem,“ shrnul výsledky analýzy analytik Bisnode Michal Řičař. Jako rizikovější (stupně C) je podle scóringového modelu Bisnode, hodnocena čtvrtina firem tedy přes 1 400 subjektů, které jsou formálně kontrolovány z daňového ráje. Nejrizikovější jsou firmy, které mají vlastníka se sídlem na Ostrově Man (Velká Británie), Seychelách, Bahamách, Gibraltaru, Panamě nebo Britských Panenských ostrovech.

Ve srovnání s běžnou populací firem, vykazují subjekty, které mají vlastníka v daňovém ráji, odlišné chování na trhu, s méně vhodným ekonomickým hospodařením. Firmy z daňových rájů sice na první pohled odevzdávají finanční výkazy včas a ve větší míře do sbírky listin, přitom a jedná se o větší až velmi velké firmy, které podnikají ve stejných oborech jako běžné firmy, avšak mnohem častěji mají sídlo v Praze, zpravidla na virtuální adrese. Jejich hospodaření a platební morálka jsou však docela jiné než u firmy, která není vlastněna z daňového ráje.

Hospodaření

Větší rizikovost a nestabilitu subjektů, jejichž matka má sídlo v daňovém ráji, dokládá pohled na způsob jejich hospodaření. „Tyto firmy jsou méně ziskové a mají se tendenci více zadlužovat cizím kapitálem, což přináší do jejich podnikání značně zvýšené riziko. Celková výše aktiv je k našemu překvapení velmi vysoká. Jedná se tedy o firmy, které disponují poměrně velkým majetkem, ovšem velmi často také extrémně záporným vlastním kapitálem, anebo naopak velmi vysokým. Je pak pochopitelné, že tam, kde je velký majetek a záporný vlastní kapitál, musí být vysoký objem celkových dluhů, což těmto firmám extrémně zvyšuje ekonomické riziko a nestabilitu. Analyzované společnosti také často dosahují velmi vysokých tržeb, mají tudíž značný tržní podíl, což je poměrně překvapivé zjištění vzhledem k tomu, jak nevhodně ekonomicky hospodaří,“ uvedl dále Michal Řičař z Bisnode.

Platební morálka

Platební morálka firem s vlastníkem z daňového ráje, je ve srovnání s běžnou populací firem horší. Analyzované firmy v posledních dvanácti měsících platí více po splatnosti než zbytek podnikatelské základny. „To je důsledkem jejich způsobu financování – jsou více zadlužené, a tak využívají další formy financování, tentokrát na úkor dodavatelů, a tím sebe i je vystavují vyššímu riziku. Pokud u firmy z daňového ráje sledujeme zhoršení platební morálky v posledních několika měsících, pak je více než běžná firma ohrožena ekonomickou nestabilitou, a tedy zprostředkovaně také peníze jejích dodavatelů za nezaplacené faktury,“ říká analytik Bisnode.

Minulost vlastníků

Z analýzy Bisnode také vyplývá, že vlastníci firem se sídlem v daňovém ráji, měli v posledních pěti letech častěji propojení na subjekt, který je v insolvenci oproti běžným firmám. „To je velmi důležité zjištění, neboť poukazuje na to, jakým způsobem sledované firmy fungují, nebo jaký typ podnikatelů za nimi stojí,“ uzavřel Michal Řičař z Bisnode. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.