Úterý 26. ledna. Svátek má Zora.

FIRMY SE STÁLE VYHÝBAJÍ PLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI

08.02.2018 | 10:02 0 Komentářů

Také v loňském roce se firmy hromadně vyhýbaly plnění informační povinnosti. Finanční výkazy za rok 2016 stále nezveřejnilo 69 procent společností. Základní termín pro vložení finančních výkazů do sbírky listin vypršel koncem července 2017 a nejzazší termín uplynul na konci uplynulého roku. „Nerovné podmínky pro podnikání škodí celému trhu,“ říká Petra Štěpánová z Bisnode. Nejhorší situace je v Praze a mezi malými obchodními firmami. Statistiky dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.

„Laxní, a v některých případech až zcela odmítavý postoj českých firem k zákonné povinnost zveřejňovat výsledky hospodaření ve sbírce je jedním z neduhů tuzemského podnikatelského prostředí. Deformuje totiž celý trh, vytváří korupční prostředí a paradoxně je ku prospěchu nepoctivým firmám, kterým přináší konkurenční výhodu. Riziko postihu ze strany státu je stále zcela minimální,“ uvedla dále analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Za rok 2016 doposud informační povinnost nesplnilo téměř 70 procent firem, za rok 2015 necelých 62 procent. Z hlediska právní formy, po dobu, kdy Bisnode tyto statistiky pravidelně sleduje, tuto zákonnou povinnost vždy spolehlivěji plnily akciové společností než společnosti s ručením omezeným.

 

Plnění informační povinnosti v letech 2012–2016*

  Podíl firem, které neplní 2016 Podíl firem, které neplní 2015  Podíl firem, které neplní 2014  Podíl firem, které neplní 2013  Podíl firem, které neplní 2012
Akciová společnost 57,06% 46,87% 42,20% 37,40% 34,63%
Společnost s ručením omezeným 69,88% 62,52% 58,10% 55,89% 54,87%
Celkem 69,15% 61,59% 57,12% 54,70% 53,51%

Zdroj: Bisnode (*data k 17. 1. 2018)

Čím vyšší tržby, tím spolehlivější plnění informační povinnosti

Naprosto nejhorší přístup k dodržování platných právních norem mají firmy, které podle ČSÚ nevykazují tržby. V této kategorii informační povinnost za rok 2016 doposud nesplnilo téměř 85 procent společností. „Dlouhodobě platí, že čím vyšší tržby, tím spolehlivější plnění informační povinnosti,“ doplnila Petra Štěpánová z Bisnode s tím, že v kategorii firem s tržbami přesahujícími jednu miliardu korun, informační povinnost za rok 2016 splnila každá pátá, nicméně v letech 2012 až 2015 informační povinnost splnilo víc než 93 procent subjektů. „To může souviset s tím, že velké firmy mají k dispozici specializované pracovníky, kteří mohou na podnikání z pohledu dodržování zákonů dohlížet. Význam hraje ale i riziko případné pokuty, která by na základě správního deliktu, mohla dosáhnout až tří procent aktiv,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.

 

Plnění informační povinnosti v letech 2012–2016* podle tržeb

 Kategorie tržeb Podíl firem, které neplní 2016 Podíl firem, které neplní 2015  Podíl firem, které neplní 2014  Podíl firem, které neplní 2013  Podíl firem, které neplní 2012
neuvedeno 84,61% 81,91% 83,45% 82,75% 81,50%
1 – 9 999 999 Kč 60,48% 50,30% 43,71% 40,33% 38,11%
10 000 000 – 99 000 000 Kč 49,79% 36,15% 28,65% 24,80% 22,13%
100 000 000 Kč – 999 999 999 Kč 32,71% 19,19% 13,86% 11,35% 10,25%
 1 000 000 000 Kč a více 18,90% 6,88% 5,04% 4,02% 4,39%

Zdroj: Bisnode (*data k 17. 1. 2018)

 

Informační povinnost v Praze nesplnily téměř tři čtvrtiny firem

Největší podíl nepoctivých firem je dlouhodobě v hlavním městě. Za rok 2016 doposud finanční výkazy do sbírky listin neuložily tři čtvrtiny společností. Těsně za Prahou následuje Středočeský a Jihomoravský kraj.

 

Plnění informační povinnosti v letech 2012–2016* podle sídla firmy

  Podíl firem, které neplní 2016 Podíl firem, které neplní 2015  Podíl firem, které neplní 2014  Podíl firem, které neplní 2013  Podíl firem, které neplní 2012
Jihočeský kraj 59,87% 52,92% 47,98% 45,66% 42,18%
Jihomoravský kraj 69,83% 62,32% 54,48% 52,72% 51,50%
Karlovarský kraj 65,06% 58,08% 55,04% 50,28% 49,98%
Královéhradecký kraj 47,78% 32,43% 25,01% 23,37% 23,20%
Liberecký kraj 67,86% 60,30% 56,58% 54,75% 54,09%
Moravskoslezský kraj 64,74% 54,45% 50,72% 47,55% 47,38%
Olomoucký kraj 63,07% 47,41% 42,32% 42,82% 46,92%
Pardubický kraj 51,96% 44,46% 39,28% 38,43% 37,45%
Plzeňský kraj 64,85% 59,94% 57,17% 51,18% 49,57%
Praha 74,72% 68,39% 64,87% 62,36% 60,67%
Středočeský kraj 70,27% 62,79% 59,30% 57,87% 57,12%
Ústecký kraj 66,16% 59,83% 56,17% 52,68% 51,94%
Vysočina 56,32% 46,23% 38,71% 37,34% 38,17%
Zlínský kraj 66,53% 58,20% 51,69% 50,37% 49,62%

Zdroj: Bisnode (*data k 17. 1. 2018)

 

Nejvíc hříšníků je mezi obchodníky

Velkoobchod a maloobchod je oblast podnikání s dlouhodobě nejhorším přístupem k plnění informační povinnosti. V případě velkoobchodu s potravinami, nápoji, tabákovými výrobky a výrobky převážně pro domácnost informační povinnosti za rok 2016 splnilo jen 12 procent subjektů.

 

Naopak mezi subjekty podnikajícími v oblasti činnosti trustů a fondů je jen méně než pětina firem, které neuložily finanční výkazy do sbírky listin. Dobré výsledky, ve srovnání s podnikatelskou základnou jako celkem, vykazovaly společností ze segmentů inženýrských činností, výroby tepla a elektřiny nebo pronájmu nemovitostí s nebytovými prostory. Informační povinnost splnila nadpoloviční většina firem.

 

Nejhorší plnění informační povinnost za rok 2016 podle předmětu činnosti

 Předmět činnosti Podíl firem, které neplní 2016
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 87,50%
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 87,40%
Výroba magnetických a optických médií 85,34%
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupe 84,51%
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách 82,23%
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách 82,18%
Maloobchod s textilem 81,60%
Ostatní kompletační a dokončovací práce 81,42%
Velkoobchod s textilem 81,10%
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 80,84%

Zdroj: Bisnode (*data k 17. 1. 2018), jen obory činnosti, ve kterých podniká nejméně 100 firem

 

Nejlepší plnění informační povinnost za rok 2016 podle předmětu činnosti

 Předmět činnosti Podíl firem, které neplní 2016
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 48,23%
Opravy a instalace strojů a zařízení 47,37%
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 46,88%
Všeobecná ambulantní zdravotní péče 46,53%
Výroba elektřiny 43,24%
Výroba, přenos a rozvod elektřiny 42,95%
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory 39,76%
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 38,93%
Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. 33,33%
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů 17,92%

Zdroj: Bisnode (*data k 17. 1. 2018), jen obory činnosti, ve kterých podniká nejméně 100 firem

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.