CZK/€ 23.680 +0,08%

CZK/$ 22.037 +1,31%

CZK/£ 26.918 +0,71%

CZK/CHF 23.982 +1,03%

13. 01. 2022

0 komentářů

Firmy řeší opoždění dodávek i plateb

 

O tom, že se nacházíme na prahu ekonomické krize, není pochyb. Její dopady a intenzita se mění průběžně v závislosti na vládních opatřeních, které přichází ve vlnách a utlumují ekonomické aktivity. Přestože ta nynější má oproti ekonomické krizi z roku 2008 zcela jiný původ a reakce vlád je odlišná, některé znaky zůstávají stejné. Lze očekávat, že v následujících měsících dojde k negativním ekonomickým dopadům na jednotlivce i na firmy.  S některými neduhy se firmy setkávají již nyní – patří mezi ně například opoždění plateb za produkty a služby, které vedou k jejich vlastní neschopnosti dostát svým závazkům.

Loading 

Předcházejte problémům a řešte je včas

Problémy v rámci obchodního vztahu mohou vznikat, jak na straně odběratelů, tak na straně dodavatelů. Současná doba ukazuje, že zapomínat na monitoring hospodářské situace se nevyplácí. V případě zpožděných úhrad od odběratelů se nabízí zvážit možnost změny splatnosti faktur, a to zejména v případě, když spolupráce probíhala bez problémů až do doby covidové, V případě problémů v rámci dodavatelského řetězce je nutná rychlá a adekvátní reakce, jednou z možných odezev může být hledání dodavatelských alternativ.

Akt důvěry i získání konkurenční výhody

Délka splatnosti faktur se liší podle odvětví, navíc každá firma má odlišnou míru úspor a dosahuje odlišné ziskovosti. Je proto velmi náročné doporučit jeden postup, a to nejen v rámci prodlužování splatnosti faktur. Na druhou stranu, pokud si firma může odsunutí splatnosti faktur dovolit, může získat výhody. „Změna splatnosti faktur je jednak projev důvěry v obchodního partnera, ale i způsob získávání konkurenční výhody. Situaci u klientů je ale třeba sledovat, je nutné udržovat si přehled o jejich hospodářské situaci a stavu jejich zakázek, zvažovat, jak přiměřené jsou mé dodávky vzhledem k rozsahu činnosti mých klientů. V případě nestandardně vysokých dodávek je vhodné vyžadovat zálohy, nebo dodávat postupně a fakturovat dílčím způsobem, aby výše pohledávek nekontrolovatelně nenarůstala,“ dodává Vladimír Vachel, jednatel inkasní společnosti EOS KSI.

REKLAMA

Problém jménem druhotná platební neschopnost

Druhotná platební neschopnost je stav, kdy firma nebo jednotlivec není schopen dostát svým finančním závazkům z důvodu, že se snížila nebo vynulovala schopnost úhrad jeho odběrateli. Takový stav ohrožuje potenciálně celý dodavatelský řetězec. Tento fenomén je obvyklým dopadem krizové doby, a je proto nutné proti němu včas preventivně působit: „Pro odběratelské řetězce platí prakticky totéž, jako pro jednotlivé odběratele. Nutný je monitoring a posouzení situace. Jen posuzování je o něco složitější, což souvisí s vyšším počtem článků řetězce. Na vyšší celky je vhodné zajistit si nějaké formy záruk, např. dokumentární platby. Toto je však u drobných dodávek nemožné a pak je vhodné zkoumat odběratelskou strukturu mých odběratelů, koordinovat platební podmínky tak, aby nevznikaly disproporce v úhradách a také řídit objemy dodávek tak, aby odpovídaly sezónnosti či jiným důležitým parametrům v daném odvětví,“ vysvětluje Vachel.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Spoléhat se ve stáří pouze na pomoc státu je riziko

Diskuze ohledně valorizace penzí a posunutí důchodového věku zvedají varovný prst pro mladší ročníky, že není dobré spoléhat se pouze na starobní důchod. Hektické a nepředvídatelné kroky české vlády poukazují na nutnost spoléhat se výhradně sám na sebe. Opět se dostává na scénu otázka, jak si včas […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 03. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *