Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním čtvrtletí 2015 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 16 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR v prvním čtvrtletí roku 2015. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 101 012 retailových i korporátních zákazníků.

1. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 770 196 tis. Kč, jednorázově placené 144 639 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 273 535 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 156 707 smluv.

 

clipboard0695

2. Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 1 964 794 tis. Kč na základě 51 032 smluv.

 

clipboard0696

3. Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  11 557 874 tis. Kč při celkovém počtu 8 149 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní produkty (nově II. i III. pilíř) a spořicí účty. 

clipboard0697

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.