Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2014 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 16 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 100 975 retailových i korporátních zákazníků.

1. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 923 271 tis. Kč, jednorázově placené 124 016 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 307 555 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 149 714 smluv.

clipboard0573

2. Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 367 702 tis. Kč na základě 56 368 smluv.

clipboard0574

3. Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  11 711 102 tis. Kč při celkovém počtu 8 287 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní produkty (nově II. i III. pilíř) a spořicí účty.

clipboard0575

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.