Úterý 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2013 klientům finanční produkty v celkové hodnotě téměř 17 miliard Kč

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013.

I. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 885 215 tis. Kč, jednorázově placené 159 014 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 246 202 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 160 465 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Životní pojištění – běžně placené

Celkové roční pojistné

885 215

84 759

Životní pojištění – jednorázově placené

Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)

159 014

765

Neživotní pojištění

Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného

246 202

74 941

CELKEM

1 290 431

160 465

II. Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 1 291 299 tis. Kč na základě 24 279 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv (pravidelné investice) 

Podílové listy – objem nákupů

Souhrn zprostředkovaných částek

1 045 703

24 279

Pravidelné investice

Souhrn zprostředkovaných

ročních částek

245 596

CELKEM

1 291 299

III. Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše 11 821 967 tis. Kč při celkovém počtu 8 780 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní produkty (nově II. i III. pilíř) a spořicí účty.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Penzijní připojištění

Objem sjednaných ročních příspěvků

63 277

11 277

Důchodové spoření

Počet smluv

N/A

868

Doplňkové penzijní spoření

Objem sjednaných ročních příspěvků

19 761

2 514

Stavební spoření

Suma cílových částek

2 308 016

10 516

Úvěry ze stavebního spoření

Souhrn poskytnutých úvěrů

1 018 552

1 611

Hypoteční úvěry

Souhrn poskytnutých úvěrů

10 803 415

7 169

Spořící účty

Souhrn zprostředkovaných částek

N/A

1 953

CELKEM

14 213 021

35 908

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.