Neděle 27. září. Svátek má Jonáš.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2011 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 14 miliard Kč

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ, o.s.) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011.

I.  Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 1 070 592 tis. Kč, jednorázově placené 193 994 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 329 767 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 179 197 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Životní pojištění – běžně placené

Celkové roční pojistné

1 070 592

93 212

Životní pojištění – jednorázově placené

Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)

 193 994

 1 509

Neživotní pojištění

Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného

 329 767

84 476

CELKEM

1 594 353

179 197

II.  Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 1 007 994 tis. Kč na základě 37 414 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv (investice celkem) 

Podílové listy – objem nákupů

Souhrn zprostředkovaných částek

664 857

37 414

Pravidelné investice

Souhrn zprostředkovaných

ročních částek

343 137

CELKEM

1 007 994

III.   Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém pololetí výše 8 620 399 tis. Kč při celkovém počtu 6 406 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní připojištění a spořící účty.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Penzijní připojištění

Souhrn zaplacených příspěvků

  330 524

53 066

Stavební spoření

Suma cílových částek

3 232 352

12 769

Úvěry ze stavebního spoření

Souhrn poskytnutých úvěrů

547 613

1 327

Hypotéční úvěry

Souhrn poskytnutých úvěrů

8 072 786

5 079

Spořící účty

Souhrn zprostředkovaných částek

N/A

4 921

CELKEM

12 183 275

77 162

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.