Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním čtvrtletí 2014 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 13 miliard Kč

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR v prvním čtvrtletí roku 2014.

   I.           Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 790 263 tis. Kč, jednorázově placené 219 069 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 259 761 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 160 465 smluv.

clipboard029

     II.           Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 1 213 366 tis. Kč na základě 25 850 smluv.

clipboard031

III.   Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše 9 122 976 tis. Kč při celkovém počtu 6 812 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní produkty (nově II. i III. pilíř) a spořicí účty.

clipboard030

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.