Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY

Investice 28.04.2015 | 09:54 0 Komentářů

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) se ve svých aktivitách zaměřuje na ty skupiny spotřebitelů, které jsou obzvlášť zranitelné v některých situacích na trhu. Mohou to být děti, osoby se zdravotním postižením, ale ve velké míře jsou to senioři. Právě senioři se mohou dostat i do závažných dluhových problémů kvůli neschopnosti se bránit, důvěřivosti, ale především kvůli neznalosti předpisů, vlastních práv, nedostatečnému pochopení smlouvy. (Tisková zpráva: Sdružení českých spotřebitelů)

Na seniory se proto naše sdružení zaměřuje specificky ve více aktivitách. Je to také již víceletý projekt „Finanční vzdělávání pro seniory v regionech v roce 2015 (celoroční osvětová kampaň zaměřená na téma podvodů na seniorech při podepisování smluv, např. při předváděcích akcích)“. 

Projekt realizujeme od roku 2013 za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací. Za dobu existence projektu jsme na seminářích proškolili již více než 430 seniorů a vydali jsme několik publikací s informacemi o obraně vůči nekalým praktikám nekorektních obchodníků, při podepisování smluv, o důležitých změnách v novém občanském zákoníku ad. Součástí naší činnosti je samozřejmě také bezplatné poradenství, kromě telefonického a elektronického poradenství mají senioři možnost se obrátit přímo na naše pracovníky v regionálních poradnách.  

Také v letošním roce projekt realizujeme ve spolupráci s Poradnou při finanční tísni, o.p.s. (www.financnitisen.cz). Osvětové přednášky pro seniory probíhají v celé ČR, letos ale především ve městech a obcích Moravy. Připravili jsme a vydali, v edici Průvodce pro spotřebitele – seniory, aktualizovanou a rozšířenou publikaci Odpovědné půjčování – Podepsat můžeš, přečíst musíš!. V publikaci, která je svou formou zaměřená specificky na starší spoluobčany, upozorňujeme na rizika, se kterými se setkáváme při uzavírání smluvních vztahů. Seniorům ji dáváme k dispozici přímo na přednáškách a je přístupná v elektronické podobě na webových stránkách SČS. Distribuujeme ji také zdarma dalším seniorským a proseniorským organizacím v České republice.

Pevně věříme, že realizovaný projekt je významným preventivním nástrojem v oblasti nekorektních smluvních vztahů, vede k posílení informovanosti seniorů a zvýšení jejich sebevědomí a sebedůvěry.   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.