Sobota 23. října. Svátek má Teodor.

Finanční poradci sjednali ve třetím čtvrtletí 2018 finanční produkty v celkové hodnotě téměř 20 miliard Kč

Tato zpráva je druhou souhrnnou statistikou za jednotnou asociaci finančních poradců a zprostředkovatelů. 

Jako taková oproti předchozím indikuje tato hlavní zjištění:

  • meziročně došlo ke zvýšení obchodní produkce běžně placeného životního pojištění, oproti předchozím statistikám dvou oddělených asociací o 11 % (mezikvartální pokles o 9 %)
  • objem sjednaných investičních produktů vykazuje ve sjednocené statistice rozdílný vývoj, meziročně jde o nárůst + 48 % u jednorázových a pokles o 23 % u pravidelných investic (mezikvartálně – 16 % / – 34 %)
  • hypotéční úvěry co do objemu obnovily růstový trend s meziročním nárůstem zprostředkovaného obratu o 36 % (mezikvartálně však došlo k nárůstu pouze o 1 %)

Životní pojištění (ŽP) v portfoliu finančních poradců pokračuje v opatrném vzestupu po propadu minulých let. Nadále vykazuje jasnou převahu pojištění běžně placené oproti jednorázovému, což značí důraz na tradiční pojistné krytí rizik, oproti „investování skrze pojištění“. Statistiky sjednocené asociace opět ukázaly na výrazný pokles produkce neživotního pojištění (NŽP), a to i mezikvartálně. Potvrzuje se, že za tato změna tak reflektuje nejen začátek nové časové řady dat, ale i objektivní tržní vývoj.

Investiční nástroje ve finančním poradenství dlouhodobě potvrzují růstový potenciál, ovšem primárně v jednorázových vkladech, na úkor pravidelných investic. Jak penzijní připojištění (navýšení), tak doplňkové penzijní spoření potvrdily vzrůstající oblibu mezi finančními poradci v podobě nárůstu počtu sjednaných smluv, doprovázeného nárůstem zprostředkovaného obratu obou spoření.

Oblast úvěrů na bydlení odráží vzepětí před očekávanou účinností restriktivních opatření České národní banky (ČNB): došlo k nárůstu výkonů jak meziročně, tak také mezikvartálně. To bude pravděpodobně následováno ochlazením v závěrečném čtvrtletí roku, kdy naplno pocítíme zmíněnou restrikci a také určitý efekt „předzásobení“.

Jiří Šindelář, předseda ČASF, k druhým společným číslům uvedl: „Třetí čtvrtletí roku bývá tradičně vzhledem k času prázdnin a dovolených produkčně nejslabší. Je proto zajímavé sledovat, že i tento dlouhodobý trend mohou přebít impulzy z oblasti regulace, jako je tomu u úvěrů na bydlení, a také pokračující apetit investorů u investičních fondů. Bude zajímavé sledovat, jak tyto faktory zapůsobí v samotném závěru roku 2018.“

Podrobné údaje o vývoji trhu přináší následující tabulková část zprávy:

Tabulková příloha tiskové zprávy

(vývoj trhu ve 3Q 2018)

7-9/2018   7-9/2017 Index

2018/2017

4-6/2018 Index

3Q/2Q 2018

Investice jednorázové počet uzavřených smluv ks N/A   12 209 N/A N/A N/A
Investice jednorázové objem Suma reálně investovaných částek tis. Kč 2 545 351   1 721 300 1,48 3 039 031 0,84
Investice pravidelné počet uzavřených smluv ks 31 521   25 695 1,23 44 396 0,71
Investice pravidelné objem Suma ročních částek pravidel. investic tis. Kč 339 666   442 463 0,77 516 869 0,66
Životní pojištění běžně placené počet uzavřených smluv ks 34 372   34 108 1,01 39 774 0,86
Životní pojištění běžně placené objem Roční produkční pojistné tis. Kč 434 723   391 195 1,11 475 762 0,91
ŽP jednorázově placené počet uzavřených smluv ks 124   206 0,60 73 1,70
ŽP jednorázově placené objem Produkční pojistné tis. Kč 3 244   26 553 0,12 7 841 0,41
Neživotní pojištění počet uzavřených smluv ks 46 528   110 152 0,42 50 660 0,92
Neživotní pojištění objem Produkční pojistné tis. Kč 215 652   356 029 0,61 228 920 0,94
Stavební spoření počet uzavřených smluv ks 3 345   2 739 1,22 3 911 0,86
Stavební spoření objem cílových částek Suma cílových částek tis. Kč 931 555   670 955 1,39 1 058 660 0,88
Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv ks 1 506   1 289 1,17 1 494 1,01
Stavební spoření objem úvěrů Suma poskytnutých úvěrů tis. Kč 1 004 996   608 004 1,65 1 015 876 0,99
Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv ks 6 959   5 590 1,24 7 058 0,99
Hypoteční úvěry objem Suma poskytnutých úvěrů tis. Kč 14 334 993   10 508 399 1,36 14 196 437 1,01
Penzijní připojištění počet navýšených smluv ks 1 897   2 137 0,89 3 243 0,58
Penzijní připojištění objem sjednaných ročních navýšení Suma ročního navýšení příspěvků tis. Kč 23 963   20 009 1,20 181 459 0,13
Spořicí účty počet uzavřených smluv ks 525   593 0,89 907 0,58
Doplňkové penzijní spoření počet uzavřených smluv ks 10 031   8 024 1,25 11 019 0,91
Doplňkové penzijní spoření objem Suma ročních příspěvků tis. Kč 109 406   78 834 1,39 149 691 0,73
Počet nových klientů osob 280 469   62 946 4,46 298 665 0,94
Počet PPZ osob 11 821   13 220 0,89 12 030 0,98
Počet VZ osob 7 409   8 820 0,84 7 742 0,96

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.