Úterý 26. října. Svátek má Erik.

Finanční poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2018 finanční produkty v celkové hodnotě přes 25 miliard Kč

Tato zpráva je souhrnnou statistikou za jednotnou asociaci finančních poradců a zprostředkovatelů. Jako taková oproti předchozím indikuje tato hlavní zjištění:

  • mezikvartálně došlo ke zvýšení zprostředkovaného obratu o 27 %
  • objem sjednaných investičních produktů vykazuje ve sjednocené statistice u jednorázových mezikvartální nárůst o 122 % u pravidelných investic o 43 %
  • hypotéční úvěry co do objemu obnovily růstový trend s mezikvartálním nárůstem zprostředkovaného obratu o 9 %

Životní pojištění (ŽP) v portfoliu finančních poradců pokračuje v mírném vzestupu oproti jednorázovému, což značí důraz na tradiční pojistné krytí rizik, oproti „investování skrze pojištění“. Statistiky sjednocené asociace opět mezi 3Q a 4Q ukázaly na pokles produkce neživotního pojištění (NŽP).

Investiční nástroje ve finančním poradenství dlouhodobě potvrzují růstový potenciál, jak v jednorázových vkladech, tak u pravidelných investic. Penzijní připojištění (navýšení) a doplňkové penzijní spoření mají po mírném poklesu ve 3Q  vzrůstající oblibu mezi finančními poradci v podobě nárůstu počtu sjednaných smluv, doprovázeného nárůstem zprostředkovaného obratu obou spoření.

Oblast úvěrů na bydlení odráží vzepětí před očekávanou účinností restriktivních opatření České národní banky (ČNB): došlo k nárůstu mezikvartálně, ovšem ten zřejmě v dalších obdobích nebude pokračovat.

Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF, k číslům uvedl: „Do agregovaných výsledků se započítalo spojení USF a AFIZ do jedné asociace ČASF a pozdější přistoupení společnosti KAPITOL do asociace. Konec roku ale bývá všeobecně ve znamení nárůstů sjednaných produktů a to se ukázalo i v závěru minulého roku. Bude zajímavé sledovat, vývoj v roce 2019 a to i z pohledu některých „ochlazovacích“ kroků ČNB, jako je např. zvýšení sazeb u hypotečních úvěrů.“

Podrobné údaje o vývoji trhu přináší následující tabulková část zprávy.

Tabulková příloha tiskové zprávy

(vývoj trhu ve 4Q 2018)

10-12/2018

4 Q 2018

  10-12/2017 Index

2018/2017

7-9/2018

3Q 2018

Index

4Q/3Q 2018

Investice jednorázové počet uzavřených smluv ks N/A   N/A N/A N/A
Investice jednorázové objem Suma reálně investovaných částek tis. Kč 5 645 851   2 079 494 2,72 2 545 351 2,22
Investice pravidelné počet uzavřených smluv                      – ks  

29 526

 

  27 424 1,08 31 521 0,94
Investice pravidelné objem Suma ročních částek pravidel. investic tis. Kč  

486 765

 

  411 263 1,18 339 666 1,43
Životní pojištění běžně placené počet uzavřených smluv ks 49 606   36 553 1,36 34 372 1,44
Životní pojištění běžně placené objem Roční produkční pojistné tis. Kč 520 397   563 538 0,92 434 723 1,20
ŽP jednorázově placené počet uzavřených smluv ks 54   244 0,22 124 0,44
ŽP jednorázově placené objem Produkční pojistné tis. Kč 2 038   31 555 0,06 3 244 0,63
Neživotní pojištění počet uzavřených smluv ks 52 722   111 363 0,47 46 528 1,13
Neživotní pojištění objem Produkční pojistné tis. Kč 197 134   344 808 0,57 215 652 0,91
Stavební spoření počet uzavřených smluv ks 7 018   4 339 1,62 3 345 2,1
Stavební spoření objem cílových částek Suma cílových částek tis. Kč 1 640 107   1 064 883 1,54 931 555 1,76
Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv ks 1 356   1 423 0,95 1 506 0,90
Stavební spoření objem úvěrů Suma poskytnutých úvěrů tis. Kč 1 007 563   885 537 1,14 1 004 996 1,00
Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv ks 7 288   6 475 1,13 6 959 1,05
Hypoteční úvěry objem Suma poskytnutých úvěrů tis. Kč 15 575 999     12 245 124 1,27 14 334 993 1,09
Penzijní připojištění počet navýšených smluv ks 1 731   3 221 0,54 1 897 0,91
Penzijní připojištění objem sjednaných ročních navýšení Suma ročního navýšení příspěvků tis. Kč 37 446   49 067 0,76 23 963 1,56
Spořicí účty počet uzavřených smluv ks 364   501 0,73 525 0,69
Doplňkové penzijní spoření počet uzavřených smluv ks 10 084   10 129 1,00 10 031 1,01
Doplňkové penzijní spoření objem Suma ročních příspěvků tis. Kč 138 109   138 679 1,00 109 406 1,26
Počet nových klientů osob N/A   N/A N/A N/A N/A
Počet PPZ osob N/A   N/A N/A N/A N/A
Počet VZ osob N/A   N/A N/A N/A N/A

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.