Neděle 20. června. Svátek má Květa.

Fidelity International: Měli by se investoři obávat čínské inflace?

Pozitivní čínská inflace a růst oficiálního indexu spotřebitelských cen může být pro mnohé překvapením. Podle odborníků Fidelity International, globálního lídra v oblasti investic, je ale nutné brát v potaz celou řadu ukazatelů ovlivňujících vývoj ekonomiky v Číně a tito odborníci očekávají v budoucím období čínskou inflaci na stabilní úrovni. 

Před několika dny byly zveřejněny měsíční statistiky čínské inflace a oficiální index spotřebitelských cen, který se v meziročním porovnání k dubnu zvýšil o 2,3 %. „Někdo by mohl být překvapen kladnou čínskou inflací – koneckonců, jedno z hlavních témat týkající se Číny bylo, zda Čína opravdu exportuje deflaci díky přebytku kapacit ve svém průmyslovém odvětví. Na domácí scéně však byla čínská inflace poměrně robustní, hnaná vyššími cenami vepřového na straně jedné a eliminována poklesem cen v dopravě a komunikacích na straně druhé,“ říká Ayesha Akbar, portfolio manažerka ze společnosti Fidelity International. „Ačkoliv stále přetrvávají větší obavy kolem závazků státních orgánů provádět udržitelnou změnu struktury čínské ekonomiky, osobně vnímám současný vývoj v Číně pozitivně,“ doplňuje A. Akbar.

Ceny nemovitostí se zvedají díky zvláštním stimulům, zvedají se tak i náklady na pronájmy, a to podporuje inflaci. „Je však nepravděpodobné, že by se jednalo o pokračující trend. Čínské orgány budou zcela jistě pečlivě sledovat, aby nedošlo k výraznému zásahu do životní úrovně obyvatel,“ vysvětluje Akbar. Pro výhled čínské inflace jsou však mnohem důležitější ceny potravin, které tvoří obecně větší část indexu inflace rozvíjejících se trhů (EM inflation index). Ceny vepřového masa výrazně vzrostly v porovnání s předchozím rokem (33, 5 %), ale udržet inflaci na uzdě pomohl méně rychlý růst cen zeleniny. „Podle mého názoru je ve střednědobém horizontu velmi nepravděpodobný další růst cen, proto očekáváme, že čínská inflace bude dále na stabilní úrovni,“ doplňuje Ayesha Akbar.

Co se týče cen na straně výrobců, ty již dávno prokázaly deflační tendenci, částečně i kvůli nadbytečné kapacitě, která vznikla v průmyslovém sektoru. „Toto představuje obrovskou zátěž pro ta odvětví, která se snaží nyní splatit své dluhy, zatímco jejich výnosy jsou pod neustálým tlakem a tím pádem mají méně peněz na splácení dluhu,“ říká Akbar. „Zpomalení deflace cen výrobců v dubnu      (-3,4 % v meziročním porovnání) bylo lepší, než se očekávalo, a průmyslovému sektoru by to mělo poskytnout určitou úlevu. Všeobecné oživení cen komodit jistě pomůže, protože rostoucí ceny komodit nijak výrazně neovlivní marže výrobců, ale umožňují zvednout ceny. Zda je však oživení cen komodit udržitelné, je jiná otázka,“ uzavírá komentář k výsledkům čínské inflace Ayesha Akbar, portfolio manažerka ze společnosti Fidelity International.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.