Čtvrtek 22. dubna. Svátek má Evžénie.

Factoringový trh loni navzdory krizi zůstal na úrovni roku 2019

Podnikání 24.02.2021 | 11:01 0 Komentářů

Velikost factoringového trhu zůstala v loňském roce na úrovni roku 2019. Vyplývá to z údajů České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Hodnota pohledávek, které firmy a podnikatelé postoupili na největší tuzemské factoringové společnosti, dosáhla na konci roku 183,46 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o pouhé 0,3 %.

„Obecně platí, že factoring nabývá na významu v ekonomicky složitějších obdobích, kdy se firmy potýkají s nedostatkem likvidity. Potvrdilo se to i během koronavirové krize, kdy tento produkt objevila řada nových zákazníků, zejména malých a středních podniků zasažených restriktivními vládními nařízeními. Výsledkem je udržení factoringového trhu na předkrizové výši. V době, kdy jsou výrazně zkomplikovány zaběhnuté dodavatelsko-odběratelské vazby, to považujeme za velký úspěch,“ říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA.

V roce 2020 připadlo stejně jako předloni 55 % z celkového objemu factoringových obchodů na regresní factoring, při němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta, jako je tomu v případě bezregresního factoringu. Z hlediska regionálního zaměření loni převládala poptávka po tuzemském factoringu, jeho objem se meziročně zvýšil o 5 %, oproti tomu největší pokles zaznamenal importní factoring, a to o 30 %.

Factoring je zdrojem financování především pro menší a střední firmy, jejichž odběratelé vyžadují delší dobu splatnosti faktur. Factoringová společnost od nich převezme pohledávky, které jim na základě sjednaných platebních podmínek vznikají. Bezodkladně po postoupení pohledávky uvolní factoringová společnost na účet klienta sumu, která představuje podstatnou část nominální hodnoty pohledávky. Jakmile odběratel uhradí fakturovanou částku na účet factoringové společnosti, je tato transakce zúčtována a klient má k dispozici doplatek. Factoringové služby jsou přitom poskytovány takřka výhradně na bázi dlouhodobé spolupráce mezi poskytovatelem a klientem, a nejsou tak primárně určeny k řešení jednorázových transakcí nebo problémových obchodních vztahů. V poslední době factoring získává pevné místo také u větších firem jako jeden z nástrojů pro financování v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů (Supply Chain Financing).

Náklady na factoring se skládají ze dvou složek: z factoringového poplatku za administraci spojenou s postoupením i správou pohledávek a z úroku z čerpaných částek. Zatímco factoringový poplatek se stanovuje procentem z nominální hodnoty pohledávky, úroková sazba se pohybuje na úrovni běžných sazeb účtovaných bankami u kontokorentních úvěrů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.