Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

EY M&A barometr: Češi mají v regionu největší zahraniční apetit

Investice 09.04.2015 | 15:46 0 Komentářů

►   V České republice se v roce 2014 realizovalo celkem 221 transakcí v celkovém objemu 7,89 miliard USD (Tisková zpráva: EY)

►   Největší obchod v regionu střední a jihovýchodní Evropy realizoval loni český investor v Německu jedná se o akvizici 60 % v realitní GSG GROUP ze strany skupiny Radovana Vítka (objem 1,7 miliardy USD)

►   Celkový objem sice poklesl, ale to je způsobeno pouze metodikou vykazování prodeje společnosti Telefonica ČR vykázané už v roce 2013

►   Celkově se v regionu střední a jihovýchodní Evropy realizovalo 1 304 transakcí v objemu 38,5 miliard USD. V počtu transakcí jde o pokles 16,9 %

►   Češi byli i celkově v regionu opět nejaktivnějšími investory do zahraničí 

►   Nejvíce transakcí bylo realizováno v Turecku, Polsku a v České republice 

Český trh fúzí a akvizic byl v roce 2014 rokem dvou rozdílných pololetí. V jeho první polovině vše nasvědčovalo tomu, že půjde co do počtu transakcí o nejlepší rok od recese v roce 2009. Navzdory slibnému startu se ale ve druhém pololetí akviziční apetit investorů částečně zpomalil.Silná poptávka po firmách byla tažena zejména zlepšujícími se ekonomickými podmínkami a nízkými úrokovými sazbami.Největší transakcí v ČR i v regionu se stala akvizice GSG GROUP společností Materali a.s. (Radovan Vítek). V počtu transakcí obsadila Česká republika třetí místo (221 transakcí), nejvíce transakcí v regionu bylo realizováno v Turecku (305) a Polsku (245). Nejatraktivnějšími obory v regionu z pohledu počtu transakcí byly nemovitosti, výroba a služby. Z pohledu hodnoty se pak největší fúze či akvizice uskutečnily 

v nemovitostech a maloobchodě.

V roce 2014 uskutečnili investoři v České republice celkem 221 transakcí v objemu téměř 8 miliard USD. Meziročně tak jde co do počtu o mírný pokles o 8 %. Mezi transakce ale nebyla zařazena koupě 40% podílu EPH a.s., jelikož se jedná o převzetí menšinového podílu většinovým akcionářem, ani koupě společnosti Telefónica ČR z důvodu jejího ohlášení a zařazení do M&A barometru 2013.

V mezinárodním srovnání vychází Česká republika jako silný regionální investor. Ze zemí střední a jihovýchodní Evropy se může pochlubit největším počtem nákupů v zahraničí. V roce 2014 realizovali Češi v zahraničí 33 akvizic. Zájem ale funguje i v opačném pořadí a české firmy se dostaly do hledáčku zahraničního investora v 84 případech. To je o 33 % víc ve srovnání s rokem 2013. I přes mírný pokles počtu uzavřených fúzí a akvizic byl rok 2014 v České republice v kontextu několika posledních let transakčně silným rokem.

„I přes aktuální mírné zpomalení ve druhém pololetí loňského roku zažíváme i v roce 2015 něco, co si pamatujeme už jen z doby před krizí. Téměř každý týden přicházejí poptávky ze všech koutů světa na vyhledání firem z různých odvětví podle různých kritérií. Korporace a investoři si mapují trh a vyhledávají potenciální cíle. Bude trvat několik let, než se toto oťukávání promění ve skutečnou akviziční bublinu, ale ta nepochybně přijde. Česká republika bude jen na jejím okraji, ale i to by mělo stačit,“ říká Petr Kříž, výkonný ředitel společnosti EY pro fúze a akvizice v České republice.

Zastoupení investorů

Meziročně se v České republice mírně snížila aktivita jak finančních, tak strategických investorů. Počet transakcí finančních investorů klesl v meziročním srovnání o 11 %, počet strategických kupců se pak snížil o 6,5 %. Nejvýznamnější podíl na objemu transakcí měly investice domácích investorů v rámci naší země, následovány investicemi směřujícími do ČR ze zahraničí. Nejaktivnějším investorem byla podobně jako loni investiční skupina PPF Group, která zveřejnila 4 významné transakce.

Čeští investoři svými zahraničními investicemi cílili především na Slovensko a Bulharsko, do kterých směřovalo sedm jejich investic. Další v pořadí byly Německo (4 transakce) Francie či Rakousko (shodně po dvou transakcích). Vysoký zájem o společnosti v Česku byl patrný u britských, německých a amerických investorů. Doplnily je subjekty z tradičně silně zastoupených zemí: Slovenska a Rakouska.

Nejsilnější nemovitosti, výrazně rostlo IT, finanční služby a vydavatelství a tisk

V absolutním počtu proběhlo v loňském roce nejvíce transakcí v oblasti nemovitostního trhu. V tomto odvětví došlo v roce 2014 k celkem 40 transakcím, což je jen o jednu méně než v předchozím roce. Patří sem například prodej obchodního domu Palladium v Praze do rukou německého investora Union Investment Real Estate. 

„Nemovitosti jsou již stabilní stálicí českého transakčního trhu. Zajímavé ale je, že v loňském roce výrazně rostl zájem o akvizice v dalších odvětvích, především o informační technologie, finanční služby a média. Přesuny na mediálním trhu z posledních dvou let určitě nekončí. Stále zůstávají některá média v zahraničních rukou a bude zajímavé sledovat jednotlivé strategie nejbohatších Čechů na tomto poli,“ vysvětluje Petr Kříž.

Rok 2015 ve znamení další koncentrace maloobchodního trhu

 „Vzhledem k tomu, že je na českém trhu v poměru k jeho velikosti stále relativně hodně hráčů v oblasti maloobchodu a to jak nadnárodních řetězců, tak i menších sítí vlastněných domácími subjekty – dají se po změně vlastníka SPARu očekávat další změny vedoucí k větší koncentraci tohoto trhu,“ říká Petr Kříž, výkonný ředitel společnosti EY pro fúze a akvizice v České republice.

Fúze a akvizice v regionu střední a jihovýchodní Evropy

Trh ve střední a jihovýchodní Evropě (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) v porovnání s rokem 2013 jako celek klesl. V regionu bylo v roce 2014 oznámeno 1 304 realizovaných transakcí (1 467 v roce 2013) s odhadovanou celkovou velikostí 38,5 miliard USD (39,4 miliard USD v roce 2013). Pokles objemu fúzí a akvizic o 2,4 % byl způsoben zejména snížením průměrné hodnoty transakce v segmentu obchodů přesahujících hodnotu 100 milionů dolarů i přesto, že jejich počet absolutně mírně vzrostl. V žebříčku TOP 10 fúzí a akvizic obsadila první místo česká společnost a celková hodnota transakce výrazně převyšuje ostatní firmy v žebříčku (viz tabulka níže).

Nejvíce transakcí se uskutečnilo v Turecku (305), na druhém místě se 245 transakcemi skončilo Polsko. Česká republika se s 221 transakcemi udržela v první trojici nejaktivnějších zemí.  Z jedenácti sledovaných zemí pak jen pět hlásí růst aktivity v počtu fúzí a akvizic. Patří mezi ně Chorvatsko, Maďarsko, Srbsko a Slovinsko. Nejvyšší nárůst transakcí pak zaznamenalo Rumunsko (182 transakcí oproti 147 v roce 2013). Naopak k nejvýraznějšímu snížení počtu transakcí došlo v Bulharsku, kde počet transakcí spadl z 290 na 60. V Bulharsku a Rumunsku navíc jako v jediných dvou zemích převládají transakce finančního charakteru před strategickými investicemi (Bulharsko 58 %, Rumunsko 53 %). Celkové snížení transakční aktivity pak pozorujeme také v Řecku, Polsku, Turecku, na Slovensku a v neposlední řadě v České republice.

Nejatraktivnějšími obory z pohledu počtu transakcí byly IT (206 transakcí), výroba (155 transakcí) a služby (120 transakcí). Z pohledu hodnoty se ale nejvíce finančních prostředků protočilo v nemovitostech (138 milionů USD) a maloobchodu.  

Transakce provedené domácími investory byly nejvíce populární v Bulharsku, Maďarsku, Chorvatsku, Polsku a Turecku. V celém regionu navíc měla více než polovina transakcí čistě domácí charakter (53 %), kdy obě strany pocházely ze stejné země. V zahraničních investicích byly z regionu nejaktivnější právě Češi (33 transakcí), následováni polskými (30) a tureckými (28) investory. Meziročně také mírně vzrostl počet transakcí s hodnotou přes 100 milionů dolarů 4,2 %. Průměrná hodnota takových obchodů dosáhla 254 milionů dolarů. Vůbec největší transakcí v regionu byla akvizice GSG GROUP společností Materali a.s. ze skupiny Radovana Vítka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.