Středa 28. října. Je Státní Svátek

EY: Důvěra českých manažerů v ekonomiku roste. Firmy se učí fungovat v nových podmínkách: zvyšují důraz na řízení nákladů a nebojí se rizikovějších strategií

►    40 % šéfů českých firem věří v růst české ekonomiky

►    Čeští investoři plánují nejvíce investovat v Německu, Velké Británii, Francii,
na Slovensku a v Indii

►    Třetina manažerů věří, že počet plánovaných transakcí poroste

►    38 % plánuje během příštích 12 měsíců nějakou akvizici, přibude větších transakcí

►    40 % dotázaných manažerů se hodlá zaměřit na růst

►    69 % věří, že dostupnost úvěrů je stejně dobrá nebo se zlepšuje

Důvěra šéfů českých společností v ekonomiku roste. Zatímco důvěra v globální ekonomiku se za uplynulý rok zvýšila jen nepatrně, domácí ekonomika si podle českých manažerů vede lépe. 40 % oslovených českých vedoucích pracovníků je přesvědčeno, že domácí ekonomická situace se zlepšuje, před rokem zastávala tento názor pouhá čtvrtina z nich. Vyplývá to z Barometru investiční důvěry, tradičního průzkumu poradenské společnosti EY, kterého se v únoru a březnu 2014 zúčastnilo více než 1 600 vedoucích pracovníků firem ze 48 zemí celého světa včetně 48 generálních a finančních ředitelů z České republiky. (Tisková zpráva: EY)

Respondenti průzkumu hodnotí aktuální domácí i celosvětovou ekonomickou situaci nejpozitivněji za poslední rok. Jejich důvěru v globální ekonomiku sice do jisté míry oslabují ekonomické tlaky a geopolitické krize v některých regionech světa, především pomalejší růst nových ekonomik a politická nestabilita na Blízkém východě a ve východní Evropě – s tím už ale většina podniků ve svých dlouhodobých podnikatelských plánech počítá.

„Pokud jde o nejbližších 6 – 12 měsíců, šéfové českých firem považují za hlavní ekonomická rizika politickou nestabilitu, pomalé tempo strukturálních reforem v eurozóně a zpomalení rozvíjejících se trhů,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner transakčního poradenství společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě. „České firmy se dnes však učí prosperovat i v nejistých podmínkách vyznačujících se nižší mírou hospodářského růstu a vyšší mírou nestability.“

 „Ekonomické prostředí České republiky ovlivňuje aktivnější přístup akcionářů, přesouvání investičních priorit mezi rozvíjejícími se a rozvinutými trhy a pokračující expanze do nových geografických regionů. Přední české společnosti na tyto změny reagují, a zatímco trvá důraz na řízení nákladů, vidíme orientaci na rizikovější strategie organického růstu,“ dodává Vladislav Severa.

Boj o talenty roste

48 % českých manažerů předpokládá, že jejich akviziční strategii nejvíce ovlivní změny na pracovním trhu – tedy např. nedostatek kvalifikovaných pracovníků v některých oborech a konkurenční boj o talenty. „Boj o talenty roste, a to jak v České republice, tak celosvětově,“ vysvětluje Vladislav Severa.  

Většina manažerů uvedla jako prioritu pro příštích 12 měsíců snižování nákladů a zvyšování provozní efektivity, zajištění stability, případně „přežití“ jejich společnosti, 40 % se chystá zaměřit na růst. 49 % oslovených společností uvedlo, že jejich strategie organického růstu se zaměřuje na rizikovější aktivity.

Větších transakcí přibude

Sílící důvěra v ekonomiku a lepší dostupnost úvěrů, to jsou dva hlavní faktory, které budou v nejbližších měsících motorem fúzí a akvizic ve vyspělých i rozvíjejících se ekonomikách.

Podíl společností, které během nadcházejícího roku hodlají realizovat transakci v hodnotě přesahující 50 milionů USD, je aktuálně výrazně vyšší než před rokem, resp. půlrokem. Naopak transakci do 50 milionů USD plánuje jen 39 % z těch oslovených českých manažerů, kteří uvedli, že nějakou akvizici či fúzi plánují. Před rokem jich přitom bylo 61 %. O transakci v hodnotě nad 1 miliardu USD uvažuje 6 % domácích respondentů, což je dalším dokladem toho, že transakční prostředí v ČR oživuje.

Akvizici během následujících 12 měsíců momentálně plánuje 38 % oslovených českých společností. Respondenti průzkumu mají větší důvěru v pravděpodobnost uzavření transakce a pozitivněji hodnotí úroveň transakčních příležitostí, což bude mít kladný vliv na další nárůst akviziční aktivity. Naproti tomu negativněji než před rokem hodnotí počet akvizičních příležitostí. Podíl šéfů firem, kteří věří, že příležitostí je dostatek, klesl meziročně o 12 procentních bodů.

Nové směry růstu – do centra pozornosti se dostávají nové regiony a trhy

České investory lákají rozvinuté ekonomiky a některé země skupiny BRIC. Fakt, že se mezi pět nejoblíbenějších investičních cílů českých investorů řadí Německo, Velká Británie, Francie a Slovensko, ukazuje, že rozvinuté země se znovu dostávají do popředí investorského zájmu a že se vrací důvěra v evropskou ekonomiku. V první pětce se umístila ještě Indie jako jediný zástupce skupiny BRIC. Tyto země mají především díky masivnímu nárůstu středně příjmových skupin obyvatelstva obrovský potenciál, který vyváží i nezanedbatelné problémy, jež podnikání v těchto zemích nese, včetně politických a měnových rizik a zpomalujícího ekonomického růstu. Celosvětově jsou tradičně nejzajímavějšími investičními cíli Čína, Německo, Indie, Velká Británie, USA.

Stále se zlepšuje dostupnost cizích zdrojů

„Oblast dostupnosti úvěrů vykazuje značný optimismus. 90 % respondentů se v současnosti domnívá, že dostupnost úvěrů se zlepšuje, případně, že se nezměnila, což je výrazně více než před dvěma lety,“ říká Vladislav Severa.

Podle průzkumu se dostupnost úvěrů pro korporátní sektor v České republice výrazně zlepšila, rovněž podmínky jsou obecně stabilnější. Oslovení manažeři předpokládají, že v zájmu zajištění maximální výnosnosti kapitálových transakcí se podíl cizích zdrojů na celkové kupní ceně akvizice do budoucna výrazně zvýší. 50 % oslovených společností má v plánu jako hlavní zdroj financování použít cizí zdroje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.