Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) se dohodl na opatřeních týkající se poskytování rozdílových smluv a binárních opcí retailovým investorům v Evropské unii. Jedná se o tato opatření: 1. binární opce – zákaz uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům a 2. rozdílové smlouvy – omezení uvádění na trh, distribuce nebo prodeje rozdílových smluv retailovým investorům. Toto omezení zahrnuje limity pákového efektu při otevření pozic, pravidlo uzavření při určité marži na základě účtu, ochranu před záporným zůstatkem na základě účtu, zamezení používání pobídek ze strany poskytovatele rozdílových smluv a varování před riziky v souvislosti s konkrétními společnostmi sdělené standardizovaným způsobem. V souladu s nařízením MiFIR může orgán ESMA zavést dočasná intervenční opatření pouze na tři měsíce. Před koncem tohoto tříměsíčního období orgán ESMA zváží, zda je třeba platnost intervenčních opatření prodloužit o další tři měsíce. Významné obavy o ochranu investorů Orgán ESMA společně s příslušnými vnitrostátními orgány dospěl k závěru, že v souvislosti s rozdílovými smlouvami a binárními opcemi nabízenými retailovým investorům panují významné obavy o ochranu investorů. Důvodem je složitost a nedostatečná transparentnost těchto produktů, určité vlastnosti rozdílových smluv (příliš vysoký pákový efekt) a binárních opcí (ze strukturálního hlediska očekávaná záporná výnosnost a střet zájmů mezi poskytovateli produktů a jejich klienty, který pramení z charakteru produktů, nepoměr mezi očekávanou výnosností a rizikem ztrát a problémy týkající se uvádění těchto produktů na trh a jejich distribuce). Z analýz příslušných vnitrostátních orgánů týkajících se investování do rozdílových smluv v různých jurisdikcích v rámci EU vyplynulo, že 74–89 % retailových účtů obvykle vykazuje u investic ztráty, přičemž v průměru se na jednoho klienta jedná o částku v rozmezí od 1 600 EUR do 29 000 EUR. Rovněž u binárních opcí analýzy příslušných vnitrostátních orgánů shledaly, že účty retailových klientů soustavně vykazují ztráty. Na uvedených opatřeních se dohodla rada orgánů dohledu orgánu ESMA dne 23. března 2018. Její předseda Steven Maijoor uvedl: „Sjednaná opatření orgánu ESMA, která byla oznámena dnes, zaručí větší ochranu investorů v celé EU, jelikož zabezpečí společnou minimální míru ochrany retailových investorů. Nová opatření týkající se rozdílových smluv poprvé v historii zaručí, že investoři nebudou moci přijít o více peněz, než původně investovali, omezí používání pákového efektu a pobídek a zajistí, že investoři budou varováni před souvisejícími riziky. Pokud jde o binární opce, oznámený zákaz je nutný k ochraně investorů vzhledem k charakteristikám těchto produktů. „Příslib vysokých výnosů, digitální platformy umožňující snadné obchodování a historicky nízké úrokové sazby – to vše vytváří nabídku, která je pro retailové investory lákavá. Skutečnost, že tyto produkty jsou ve své podstatě složité, a příliš vysoký pákový efekt u rozdílových smluv však vedou k tomu, že retailovým investorům vznikají obrovské ztráty. „Vzhledem k přeshraničnímu charakteru těchto produktů je zapotřebí celoevropský přístup a intervence orgánu ESMA představuje nejvhodnější a nejefektivnější způsob, jak tuto závažnou otázku ochrany investorů vyřešit.“ Rozdílové smlouvy – sjednaná opatření Intervenční opatření orgánu ESMA k uvedeným produktům byla stanovena na základě článku 40 nařízení o trzích finančních nástrojů. Zahrnují: 1. limity pákového efektu při otevření pozice retailovým investorem v rozmezí od 30:1 do 2:1, přičemž hodnota pákového efektu se liší podle volatility podkladového aktiva: • 30:1 pro hlavní měnové páry, • 20:1 pro vedlejší měnové páry, zlato a hlavní indexy, • 10:1 pro komodity (s výjimkou zlata) a pro vedlejší akciové indexy, • 5:1 pro jednotlivé akcie a jiné referenční hodnoty, • 2:1 pro kryptoměny; 2. 2. pravidlo uzavření při určité marži na základě účtu, jímž se stanovuje procento marže (50 % minimální požadované marže), při jehož dosažení se po poskytovatelích požaduje, aby uzavřeli jednu nebo více otevřených rozdílových smluv retailového investora; 3. 3. ochrana před záporným zůstatkem na základě účtu, která zajišťuje celkovou maximální míru ztrát retailových investorů; 4. 4. omezení nabízených pobídek k investování do rozdílových smluv a 5. standardizované varování před riziky, zahrnující mimo jiné procento ztrát na účtech retailových investorů obchodujících s určitým poskytovatelem rozdílových smluv. Další kroky Orgán ESMA má v úmyslu přijmout tato opatření v úředních jazycích EU v nadcházejících týdnech. Poté je oficiálně oznámí na svých internetových stránkách. Opatření budou následně zveřejněna v Úředním věstníku EU, přičemž v případě binárních opcí začnou platit jeden měsíc po zveřejnění v Úředním věstníku a v případě rozdílových smluv dva měsíce po zveřejnění v Úředním věstníku.

Investice 28.03.2018 | 11:17 1 Komentář

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) se dohodl na opatřeních týkající se poskytování rozdílových smluv a binárních opcí retailovým investorům v Evropské unii.

Jedná se o tato opatření:

 1. binární opce – zákaz uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům a
 2. rozdílové smlouvy – omezení uvádění na trh, distribuce nebo prodeje rozdílových smluv retailovým investorům. Toto omezení zahrnuje limity pákového efektu při otevření pozic, pravidlo uzavření při určité marži na základě účtu, ochranu před záporným zůstatkem na základě účtu, zamezení používání pobídek ze strany poskytovatele rozdílových smluv a varování před riziky v souvislosti s konkrétními společnostmi sdělené standardizovaným způsobem.

V souladu s nařízením MiFIR může orgán ESMA zavést dočasná intervenční opatření pouze na tři měsíce. Před koncem tohoto tříměsíčního období orgán ESMA zváží, zda je třeba platnost intervenčních opatření prodloužit o další tři měsíce.

Významné obavy o ochranu investorů

Orgán ESMA společně s příslušnými vnitrostátními orgány dospěl k závěru, že v souvislosti s rozdílovými smlouvami a binárními opcemi nabízenými retailovým investorům panují významné obavy o ochranu investorů.

Důvodem je složitost a nedostatečná transparentnost těchto produktů, určité vlastnosti rozdílových smluv (příliš vysoký pákový efekt) a binárních opcí (ze strukturálního hlediska očekávaná záporná výnosnost a střet zájmů mezi poskytovateli produktů a jejich klienty, který pramení z charakteru produktů, nepoměr mezi očekávanou výnosností a rizikem ztrát a problémy týkající se uvádění těchto produktů na trh a jejich distribuce).

Z analýz příslušných vnitrostátních orgánů týkajících se investování do rozdílových smluv v různých jurisdikcích v rámci EU vyplynulo, že 74–89 % retailových účtů obvykle vykazuje u investic ztráty, přičemž v průměru se na jednoho klienta jedná o částku v rozmezí od 1 600 EUR do 29 000 EUR. Rovněž u binárních opcí analýzy příslušných vnitrostátních orgánů shledaly, že účty retailových klientů soustavně vykazují ztráty. Na uvedených opatřeních se dohodla rada orgánů dohledu orgánu ESMA dne 23. března 2018.

Její předseda Steven Maijoor uvedl:

„Sjednaná opatření orgánu ESMA, která byla oznámena dnes, zaručí větší ochranu investorů v celé EU, jelikož zabezpečí společnou minimální míru ochrany retailových investorů. Nová opatření týkající se rozdílových smluv poprvé v historii zaručí, že investoři nebudou moci přijít o více peněz, než původně investovali, omezí používání pákového efektu a pobídek a zajistí, že investoři budou varováni před souvisejícími riziky. Pokud jde o binární opce, oznámený zákaz je nutný k ochraně investorů vzhledem k charakteristikám těchto produktů.

„Příslib vysokých výnosů, digitální platformy umožňující snadné obchodování a historicky nízké úrokové sazby – to vše vytváří nabídku, která je pro retailové investory lákavá. Skutečnost, že tyto produkty jsou ve své podstatě složité, a příliš vysoký pákový efekt u rozdílových smluv však vedou k tomu, že retailovým investorům vznikají obrovské ztráty. „Vzhledem k přeshraničnímu charakteru těchto produktů je zapotřebí celoevropský přístup a intervence orgánu ESMA představuje nejvhodnější a nejefektivnější způsob, jak tuto závažnou otázku ochrany investorů vyřešit.“

Rozdílové smlouvy – sjednaná opatření Intervenční opatření orgánu ESMA k uvedeným produktům byla stanovena na základě článku 40 nařízení o trzích finančních nástrojů.

Zahrnují:

 1. limity pákového efektu při otevření pozice retailovým investorem v rozmezí od 30:1 do 2:1, přičemž hodnota pákového efektu se liší podle volatility podkladového aktiva:
 • 30:1 pro hlavní měnové páry,
 • 20:1 pro vedlejší měnové páry, zlato a hlavní indexy,
 • 10:1 pro komodity (s výjimkou zlata) a pro vedlejší akciové indexy,
 • 5:1 pro jednotlivé akcie a jiné referenční hodnoty,
 • 2:1 pro kryptoměny;

 

 1. pravidlo uzavření při určité marži na základě účtu, jímž se stanovuje procento marže (50 % minimální požadované marže), při jehož dosažení se po poskytovatelích požaduje, aby uzavřeli jednu nebo více otevřených rozdílových smluv retailového investora;
 2. ochrana před záporným zůstatkem na základě účtu, která zajišťuje celkovou maximální míru ztrát retailových investorů;
 3. omezení nabízených pobídek k investování do rozdílových smluv a 5. standardizované varování před riziky, zahrnující mimo jiné procento ztrát na účtech retailových investorů obchodujících s určitým poskytovatelem rozdílových smluv.

 

Další kroky

Orgán ESMA má v úmyslu přijmout tato opatření v úředních jazycích EU v nadcházejících týdnech. Poté je oficiálně oznámí na svých internetových stránkách. Opatření budou následně zveřejněna v Úředním věstníku EU, přičemž v případě binárních opcí začnou platit jeden měsíc po zveřejnění v Úředním věstníku a v případě rozdílových smluv dva měsíce po zveřejnění v Úředním věstníku.

 

Jeden komentář: “Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) se dohodl na opatřeních týkající se poskytování rozdílových smluv a binárních opcí retailovým investorům v Evropské unii. Jedná se o tato opatření: 1. binární opce – zákaz uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům a 2. rozdílové smlouvy – omezení uvádění na trh, distribuce nebo prodeje rozdílových smluv retailovým investorům. Toto omezení zahrnuje limity pákového efektu při otevření pozic, pravidlo uzavření při určité marži na základě účtu, ochranu před záporným zůstatkem na základě účtu, zamezení používání pobídek ze strany poskytovatele rozdílových smluv a varování před riziky v souvislosti s konkrétními společnostmi sdělené standardizovaným způsobem. V souladu s nařízením MiFIR může orgán ESMA zavést dočasná intervenční opatření pouze na tři měsíce. Před koncem tohoto tříměsíčního období orgán ESMA zváží, zda je třeba platnost intervenčních opatření prodloužit o další tři měsíce. Významné obavy o ochranu investorů Orgán ESMA společně s příslušnými vnitrostátními orgány dospěl k závěru, že v souvislosti s rozdílovými smlouvami a binárními opcemi nabízenými retailovým investorům panují významné obavy o ochranu investorů. Důvodem je složitost a nedostatečná transparentnost těchto produktů, určité vlastnosti rozdílových smluv (příliš vysoký pákový efekt) a binárních opcí (ze strukturálního hlediska očekávaná záporná výnosnost a střet zájmů mezi poskytovateli produktů a jejich klienty, který pramení z charakteru produktů, nepoměr mezi očekávanou výnosností a rizikem ztrát a problémy týkající se uvádění těchto produktů na trh a jejich distribuce). Z analýz příslušných vnitrostátních orgánů týkajících se investování do rozdílových smluv v různých jurisdikcích v rámci EU vyplynulo, že 74–89 % retailových účtů obvykle vykazuje u investic ztráty, přičemž v průměru se na jednoho klienta jedná o částku v rozmezí od 1 600 EUR do 29 000 EUR. Rovněž u binárních opcí analýzy příslušných vnitrostátních orgánů shledaly, že účty retailových klientů soustavně vykazují ztráty. Na uvedených opatřeních se dohodla rada orgánů dohledu orgánu ESMA dne 23. března 2018. Její předseda Steven Maijoor uvedl: „Sjednaná opatření orgánu ESMA, která byla oznámena dnes, zaručí větší ochranu investorů v celé EU, jelikož zabezpečí společnou minimální míru ochrany retailových investorů. Nová opatření týkající se rozdílových smluv poprvé v historii zaručí, že investoři nebudou moci přijít o více peněz, než původně investovali, omezí používání pákového efektu a pobídek a zajistí, že investoři budou varováni před souvisejícími riziky. Pokud jde o binární opce, oznámený zákaz je nutný k ochraně investorů vzhledem k charakteristikám těchto produktů. „Příslib vysokých výnosů, digitální platformy umožňující snadné obchodování a historicky nízké úrokové sazby – to vše vytváří nabídku, která je pro retailové investory lákavá. Skutečnost, že tyto produkty jsou ve své podstatě složité, a příliš vysoký pákový efekt u rozdílových smluv však vedou k tomu, že retailovým investorům vznikají obrovské ztráty. „Vzhledem k přeshraničnímu charakteru těchto produktů je zapotřebí celoevropský přístup a intervence orgánu ESMA představuje nejvhodnější a nejefektivnější způsob, jak tuto závažnou otázku ochrany investorů vyřešit.“ Rozdílové smlouvy – sjednaná opatření Intervenční opatření orgánu ESMA k uvedeným produktům byla stanovena na základě článku 40 nařízení o trzích finančních nástrojů. Zahrnují: 1. limity pákového efektu při otevření pozice retailovým investorem v rozmezí od 30:1 do 2:1, přičemž hodnota pákového efektu se liší podle volatility podkladového aktiva: • 30:1 pro hlavní měnové páry, • 20:1 pro vedlejší měnové páry, zlato a hlavní indexy, • 10:1 pro komodity (s výjimkou zlata) a pro vedlejší akciové indexy, • 5:1 pro jednotlivé akcie a jiné referenční hodnoty, • 2:1 pro kryptoměny; 2. 2. pravidlo uzavření při určité marži na základě účtu, jímž se stanovuje procento marže (50 % minimální požadované marže), při jehož dosažení se po poskytovatelích požaduje, aby uzavřeli jednu nebo více otevřených rozdílových smluv retailového investora; 3. 3. ochrana před záporným zůstatkem na základě účtu, která zajišťuje celkovou maximální míru ztrát retailových investorů; 4. 4. omezení nabízených pobídek k investování do rozdílových smluv a 5. standardizované varování před riziky, zahrnující mimo jiné procento ztrát na účtech retailových investorů obchodujících s určitým poskytovatelem rozdílových smluv. Další kroky Orgán ESMA má v úmyslu přijmout tato opatření v úředních jazycích EU v nadcházejících týdnech. Poté je oficiálně oznámí na svých internetových stránkách. Opatření budou následně zveřejněna v Úředním věstníku EU, přičemž v případě binárních opcí začnou platit jeden měsíc po zveřejnění v Úředním věstníku a v případě rozdílových smluv dva měsíce po zveřejnění v Úředním věstníku.”

 1. BikerOnly napsal:

  Ať jdou s regulacemi do … Ruším účet u EU regulovaných společností a jdu jinam.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.