Středa 22. září. Svátek má Darina.

Euler Hermes očekává počátkem dubna skokový nárůst úrokových sazeb v ČR

Investice 04.04.2019 | 11:30 0 Komentářů

Ekonomika dosáhnula celosvětově v předchozích dvou letech svého vrcholu, a proto lze v průběhu následujících let předpokládat pokles jejího růstu. Nová studie společnosti Euler Hermes mapuje 3 klíčové oblasti ekonomik jednotlivých zemí (externí financování, obchod a ceny komodit), na které by důsledky ochlazení globální ekonomiky mohly mít nejvýraznější dopad. Česká republika si v průzkumu vedla dobře především v oblasti obchodování se zbožím.

Hrubá domácí produkce se v ČR zvýšila v posledním čtvrtletí 2018 meziročně o 3,2 % oproti 2,6 % v roce 2017. Celkové 3% zvýšení v uplynulém roce bylo dáno především domácí poptávkou v protikladu s rokem 2017, kdy byla výkonnost české ekonomiky orientována šířeji za hranice. „Export zpomalil na 4,5 % (oproti +6,7 % v roce 2017), avšak import zůstal na 6 %, což v konečném důsledku znamená – 0,8pp z růstu v roce 2018 (+1,1pp v roce 2017). Současně však v únoru letošního roku inflace dosáhla 2,7 %, což je nárůst o 0,7 % oproti období konce roku 2018. A právě rostoucí inflace společně s přesvědčivým výkonem domácí ekonomiky v závěru předcházejícího roku posiluje pravděpodobnost zvyšování úrokových sazeb počátkem dubna“ přibližuje výsledky analýzy  Jan Synek, vedoucí oddělení Claim & Collection CEE  společnosti Euler Hermes.

Nejčastěji uváděným indikátorem oslabenosti externího financování bývá uváděn schodek obchodní bilance. Nicméně je potřeba ho uvážit v kontextu k celkové externí likviditě, veřejné a externí bonitě a k makroekonomickým politickým indikátorům. Studie určila 18 zemí, které by výraznější pokles světové ekonomiky mohl oslabit, přičemž 8 z nich by důsledky poklesu přímo pocítilo (mezi nimi Argentina, Tunis, Turecko či Kypr). Z pokročilých ekonomik by v případě propadu globální ekonomiky vyžadovala bližší monitoring Itálie. Paradoxně nově vznikající trhy jsou vůči externím změnám daleko odolnější než v období před globální recesí z let 2008 – 2009, a to zejména kvůli lepší ekonomické strategii a nashromáždění dostatečné rezervy cizích měn během uplynulého desetiletí.

Prodej průmyslového zboží byl druhou analyzovanou oblastí. Studie označila 45 zemí, jejichž ekonomiky jsou závislé na exportu, a s velkou pravděpodobností tak lze očekávat, že pokles globálního ekonomického cyklu zaznamenají. 7 z těchto zemí (mezi nimi Itálie, Rumunsko, Chorvatsko a Vietnam) je dokonce vystaveno zvýšenému systematickému riziku v souvislosti s externí likviditou, veřejným a externím dluhovým poměrem či makroekonomickými ukazateli. Oproti tomu Alžírsko nebo Omán jsou mezi 14 významnými exportéry energií, jejichž ekonomiky studie vyhodnotila jako potenciálně citlivé ke globálním výkyvům. Argentina či Jižní Afrika potom figurují na seznamu 11 rizikových vývozců komodit, jejichž specializací není vývoz paliva.

Na základě souhrnných výsledků ze všech tří analyzovaných kanálů byly Argentina, Kypr, Turecko, Bahrajn, Jordánsko a Tunis vyhodnoceny jako státy, jejichž ekonomiky nejcitlivěji pocítí očekávanou globální recesi.

Tisková zpráva společnosti Euler Hermes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.