Čtvrtek 24. června. Svátek má Jan.

Etický výbor České asociace pojišťoven posiluje svoji pozici

Prezidium České asociace pojišťoven (ČAP) rozšířilo pravomoci Etického výboru (EV) a zároveň ustanovilo jeho nové členy. Předsedou výboru byl zvolen nestor českého pojišťovnictví Ing. Vladimír Mráz. Cílem této změny je posílení samoregulačních a etických principů fungování pojistného trhu.  

Nové složení Etického výboru koresponduje s aktuální strategií rozvoje ČAP, respektuje principy nezávislosti rozhodování výboru, odbornosti, rozložení sektorů i morální soudržnosti. „Mám velkou radost, že se Etický výbor podařilo sestavit z osobností reprezentujících pojišťovnictví, bankovní sektor, akademické prostředí a oblast ochrany spotřebitele. Jde o významné a uznávané odborníky v oblasti své profesní působnosti. Rozhodování EV musí být nestranné, a proto je dobře, že většina jeho členů nepochází z pojišťoven,“ okomentoval změny výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek a dodal: „Nezávislý Etický výbor s výraznou autoritou je jedním z důležitých stavebních kamenů strategie rozvoje asociace, která etiku podnikání a vztahů mezi pojišťovnami a klienty klade na jedno z předních míst svého zájmu.

Role EV byla významně upravena stanovami ČAP, které nejenom nastavily nová pravidla výboru, ale současně pozvedly i jeho důležitost v rámci celého pojistného trhu. Etický výbor má možnost, pokud dojde k názoru, že některá z pojišťoven porušila principy Kodexu etiky v pojišťovnictví, viníka mimosoudně sankcionovat. Při zvlášť závažném přestupku může výbor navrhnout i pozastavení členství v ČAP či dokonce vyloučení. Kromě projednání případů porušení etických standardů se Etický výbor zaměří i na zpracování námětů na úpravy samotného Kodexu etiky. Nové postavení Etického výboru a jeho personální složení je podstatným prvkem pro další budování kredibility a autority České asociace pojišťoven v kontextu celého pojistného trhu. 

Nově jmenovaní představitelé nezávislého Etického výboru:

Ing. Vladimír Mráz

Vladimír Mráz absolvoval v roce 1964 Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze. Počátky jeho působení v sektoru pojišťovnictví se pojí s Českou státní pojišťovnou, kde působil mezi lety 1968–1990. Od roku 1990 zastává nejvyšší posty ve vedení a představenstvech pojišťoven skupiny VIG nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Je držitelem několika významných ocenění, například Osobnost pojistného trhu 2007 (Pojišťovna roku), Manažer roku 2007 (Česká manažerská asociace), Gentleman Pro 2007 (TOP 100 – Comenius). Vladimír Mráz je rovněž čestným prezidentem ČAP.

JUDr. Jana Herboczková

Jana Herboczková absolvovala v roce 2007 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Část studií v roce 2003 až 2004 absolvovala na právnické fakultě University of Glasgow ve Velké Británii a v roce 2006 na Edgewood College v Madisonu ve Wisconsinu v USA. V roce 2008 jí byl udělen titul JUDr. a v roce 2013 absolvovala doktorandské studium v oboru mezinárodní právo soukromé na Právnické fakultě Masarykovy university a získala titul Ph.D. Od roku 2008 pracovala na Ministerstvu spravedlnosti v odboru mezinárodního práva civilního, od roku 2010 pak na Ministerstvu financí, kde vedla oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů. Od ledna 2016 působí v Aegon Pojišťovně, kde má na starosti oblast práva a compliance.

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Marie Karfíková absolvovala v roce 1974 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (PF UK). V roce 1976 získala titul JUDr., v roce 1985 získala vědeckou hodnost kandidáta právních věd. Od roku 1987 působila jako docentka a od roku 2007 je profesorkou PF UK pro obor finanční právo a finanční věda. Dlouhodobě se věnuje pedagogické činnosti, je členkou vědeckých rad PF UK, Národního technického muzea v Praze a Fakulty právnické Západočeské univerzity. Je také předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Marie Karfíková se věnuje i odborné publikační činnosti. Je členkou redakčních rad řady renomovaných periodik, např. AUC IURIDICA, Daně a finance nebo Pojistné rozpravy. Řadu let byla členkou Legislativní rady vlády a rozkladové komise Ministerstva financí při výkonu státního dozoru v pojišťovnictví. Za svou odbornou činnost v oblasti práva obdržela řadu významných ocenění.

Mgr. Filip Hanzlík, LL.M.

Filip Hanzlík je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.), Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (Bc.) a Ann Arbor Law School, University of Michigan (LL.M.). V letech 1998 až 2011 působil v advokacii (pražská pobočka britské kanceláře Lovells, AK Dvořák & spol.). Od roku 2012 působí jako hlavní právník České bankovní asociace, v říjnu 2015 byl jmenován náměstkem výkonného ředitele České bankovní asociace.

Daniel Hůle

Daniel Hůle založil demografický portál a následně sdružení Demografické informační centrum, které se zabývá popularizací oboru demografie a zpracováním odborných textů a analýz. Od roku 2005 také působí v organizaci Člověk v tísni, kde se zabývá problematikou kariérního poradenství, zaměstnanosti a především problematikou dluhů. Stál u zrodu kampaní Index predátorského úvěrování, Rozhodně NE, Index etického úvěrování, Oddlužením k předlužení atd. I v důsledku těchto kampaní došlo ke zvýšení etického přístupu nebankovních poskytovatelů úvěrů, ke snížení nákladů vymáhacího procesu a k dalším racionálním změnám v oblasti zadlužování. Od roku 2006 absolvoval více než sto přednášek na různá témata pro soukromé, neziskové i veřejnoprávní subjekty. Byl zakládajícím členem a členem správní rady Nadace Vodafone, ve které působil přes deset let. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.