Pátek 22. října. Svátek má Sabina.

Equa bank nabízí fond se zaměřením na zdravotnictví a vylepšila svou investiční aplikaci

Investice 12.01.2021 | 13:34 1 Komentář

Equa bank reaguje na aktuální zájem investorů o tituly z odvětví zdravotnictví a rozšiřuje nabídku fondů o globální akciový fond NN (L) Health Care. Ten investuje do společností, které podnikají v odvětví zdravotnického vybavení a služeb, výzkumu, vývoje, výroby a prodeji léků či biotechnologických produktů. Další novinkou Equa bank je vyhodnocování souladu mezi investiční preferencí klienta a produktovými vlastnostmi nabízených investičních fondů.  Klienti si nyní tento soulad mohou ověřit v investiční aplikaci Equa bank.

„Zařazením fondu NN (L) Health Care do naší nabídky reagujeme na zvýšený zájem investorů o oblast zdravotnictví, který je vyvolán aktuální situací spojenou s pandemií Covid-19 a hledáním efektivní vakcíny. Pro investory je toto odvětví atraktivní i díky širším globálním trendům, které souvisí se stárnutím populace, růstem střední třídy a s tím spojením požadavkem na zlepšování zdravotních služeb,“ řekl David Kögler, ředitel investičních produktů Equa bank.

Globální akciový fond zaměřený na sektor zdravotnictví NN (L) Health Care má široce diverzifikované portfolio. Ze zemí převažují USA, fond však investuje rovněž do vybraných evropských a japonských společností. Z pohledu sektorového složení dominují společnosti z odvětví farmacie a zdravotnického vybavení. Fond má již mnohaletou historii – vznikl v roce 1996 – a dlouhodobě udržuje svůj růstový trend. Aktuálně má fond pod správou zhruba 300 mil. USD.

Fond využívá strategie tzv. stock-pickingu, tedy vybírá konkrétní akciové tituly, které nakoupí do svého portfolia. Fond patří do vyšší rizikové skupiny 6 (podle stupnice SRRI od 1 do 7) a je tedy určen zejména dynamickým investorům s delším časovým horizontem, kteří hledají sektorovou diverzifikaci investičního portfolia. Minimální doporučený investiční horizont je 5 a více let.

V portfoliu fondu jsou zastoupeny například tyto firmy: Johnson&Johnson, Medtronic, AstraZeneca, Abbvie nebo Gilead Sciences. Mnohé z těchto firem jsou známé díky vývoji vakcíny proti Covid-19.

 

Výběr fondů podle investičních preferencí

„Abychom usnadnili našim klientům orientaci v nabídce fondů a zároveň jim poskytly vodítko v tom, jestli daný fond odpovídá jejich preferencím, upravili jsme naši investiční aplikaci. Ta na základě odpovědí klienta v investičním dotazníku umí zobrazit, nakolik je daný investiční fond v souladu s investičními preferencemi klienta. A pokud vznikne nesoulad, tak upozorní klienta na případná rizika vyplývající z tohoto nesouladu,“ řekl David Kögler, ředitel investičních produktů Equa bank.

Předpokladem pro vyhodnocení souladu preferencí s vlastnostmi investičních fondů v nabídce banky je tedy vyplnění investičního dotazníku. Následně aplikace porovná odpovědí s vlastnostmi investičních fondů. Výsledek souladu svých investičních preferencí s vlastnostmi fondu pak klient vidí přímo v aplikaci.

Equa bank nabízí pravidelné i jednorázové online investování podle investičních cílů. Zájemce si může vybrat z nabídky životních situací, které chce investicí řešit. V nabídce se zobrazují typické cíle, jako jsou například zhodnocení úspor nebo tvorba finanční rezervy. Pomocí investiční kalkulačky si klient může svůj cíl libovolně upravovat tak, aby nejlépe vystihoval jeho potřeby. Investovat přitom může do nabídky 38 korunových fondů pokrývající globální i regionální akciové a dluhopisové trhy od renomovaných a důvěryhodných správcovských společností – BNP Paribas AM, Fidelity a NN IP.

Samozřejmostí u Equa bank je, že klienti neplatí poplatky za zřízení, vedení či zrušení investičního účtu, stejně jako za správu a úschovu cenných papírů. Klienti neplatí bance ani žádné výstupní nebo výkonnostní poplatky. Držitelé zlatých karet mohou rovněž investovat pravidelně bez vstupního poplatku. Bez vstupního poplatku je také služba drobného investování, která je určena novým klientům, kteří se s investováním teprve seznamují nebo si chtějí odkládat drobné prostředky při každé platbě kartou.

Jeden komentář: “Equa bank nabízí fond se zaměřením na zdravotnictví a vylepšila svou investiční aplikaci”

  1. Jiří napsal:

    Investiční aplikace Equa bank je opravdu přehledná a rád s ní pracuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.