Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Equa bank dosáhla v 1. čtvrtletí 2016 zisku ve výši 21,5 milionu korun, ziskový očekává i celý letošní rok

Banky Equa bank 18.04.2016 | 11:38 0 Komentářů

Equa bank hospodařila v 1. čtvrtletí 2016 s čistým ziskem ve výši 21,5 miliónů korun. Za kladným výsledkem hospodaření stojí především vysoká a stabilní prodejní výkonnost ve všech oblastech podnikání, příkladná disciplína na straně nákladů, obezřetné řízení rizik a provozní efektivita. Do zisku se Equa bank dostala v souladu se svým obchodním a finančním plánem již koncem loňského roku a od té doby v ziskovém hospodaření pokračuje. Zisk poprvé očekává i za celý rok 2016.

„Dosažení ziskovosti je významným milníkem v rozvoji naší banky, který považuji v současném tržním prostředí za velký úspěch. Zároveň je to pro nás potvrzení, že naše strategie a obchodní model, který jsme si od počátku našeho vstupu na trh zvolili, je pro klienty atraktivní, a proto ho budeme i v budoucnu nadále rozvíjet. Výsledky hospodaření za první tři měsíce letošního roku jsou lepší, než jsme plánovali, a jsou zároveň dobrým příslibem pro dosažení kladného hospodářského výsledku v celém roce 2016,“ komentoval výsledky Petr Řehák, generální ředitel a předseda představenstva Equa bank. 

Ke konci 1. čtvrtletí 2016 přesáhla bilanční suma Equa bank hranici 40 miliard korun, vklady i úvěry klientů vzrostly meziročně o 31 %.  Vlastní kapitál banky se zvýšil o 37 % na 3,5 miliardy korun. Provozní výnosy banky vzrostly meziročně o 24 %. Počet klientů Equa bank se meziročně zvýšil o 51 % a ke konci 1. čtvrtletí 2016 měla banka 197 000 klientů, z nichž více než 70 % aktivně využívá širokou nabídku produktů a služeb Equa bank. Počet poboček se v meziročním srovnání zvýšil o 12 na celkových 59 obchodních míst.  

„Nejrychleji rostoucími produkty se staly běžné účty a spotřebitelské půjčky. Ke konci 1. čtvrtletí dosáhlo úvěrové portfolio objemu 28,5 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje nárůst přibližně o třetinu,“ dodala k výsledkům Equa bank Monika Kristková, finanční ředitelka a členka představenstva. 

Výsledky hospodaření Equa bank za 1. čtvrtletí 2016

(v tis. Kč)

K 31/03/16

K 31/03/15

Změna (%) Meziročně

Aktiva celkem

40 309 115

30 719 880

+ 31 %

Úvěry klientům

28 542 901

21 769 051

+ 31 %

z toho retailové úvěry

16 452 553

11 811 760

+ 39 %

z toho firemní úvěry

12 090 348

9 957 291

+ 21 %

Vklady klientů

36 489 497

27 825 944

+ 31 %

Vlastní kapitál

3 472 046

2 538 809

+ 37 %

Zisk z finanční činnosti

243 022

195 582

+ 24 %

Čistý zisk/ztráta

21 493

–56 407

+ 138 %

Počet klientů

197 000

130 000

+ 51 %

Počet obchodních míst

59

47

+ 19 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.