Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

Elektronické dražby jsou nejvýhodnější a nejtransparentnější způsob zpeněžování majetku

Investice 18.03.2015 | 12:58 1 Komentář

Systém www.ElektronickeDrazby.cz zahájil na začátku března 2015 oficiální provoz. Stalo se tak po více než rok a půl dlouhém zkušebním období, kdy byl systém testován, aby 100 procentně splňoval všechny zákonné podmínky elektronických dražeb. Portál se primárně soustředí na zpeněžování majetku veřejného sektoru. Je prokázáno, že veřejné dražby představují spolehlivější způsob zpeněžování majetku než tzv. obálková metoda, a to jak z pohledu pravděpodobnosti uskutečnění prodeje, tak i z pohledu předvídatelnosti jeho výnosu. (Tisková zpráva: Elektronickédražby.cz

Dobrovolných dražeb majetku se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, kterým je zaručena transparentnost i efektivita transakce s cílem maximalizace zisku pro prodávajícího. „Náš elektronický systém nabízí efektivní možnost prodeje státního majetku díky své maximální transparentnosti,“ říká David Hlinka, ředitel společnosti JH Partners, která www.ElektronickeDrazby.cz provozuje. „Pro města, obce i kraje je využití elektronických dražeb další z možností, jak prodat svůj majetek,“ upřesňuje Ing. Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru dražeb ministerstva pro místní rozvoj a dodává: „A právě těm poskytujeme i metodickou pomoc a konzultace v této problematice.“ Portál www.ElektronickeDrazby.cz oproti jiným systémům splňuje náročné legislativní požadavky vyhlášky č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

Elektronické dražby přinášejí výhody prodávajícím

Hlavní výhodnou elektronických dražeb je jejich naprostá transparentnost, protože na rozdíl od aukcí a prodejů jsou ošetřeny legislativou a všechny dražby musí být zveřejňovány na veřejném portálu www.centralniadresa.cz. Další nespornou výhodnou pro orgány veřejné správy či firmy je fakt, že v případě převodu nemovitosti dražbou platí 4% daň z nabytí nemovitých věcí kupující a dále se na nemovitosti prodávané prostřednictvím veřejné dražby nevztahuje povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov. V případě dražby také odpadá nutnost uzavřít kupní smlouvu, vlastnické právo k předmětu dražby přechází na vydražitele v okamžiku udělení příklepu licitátorem. „Výhodou elektronické dražby je jednoznačně také anonymita účastníků, protože na rozdíl od dražeb kamenných, kde jsou účastníci fyzicky na jednom místě, se nemohou mezi sebou dohodnout,“ doplňuje David Hlinka.

Vyšší procento úspěšných dražeb

Na základě výzkumu s využitím dat z databáze Vasmajetek.cz, ručního sběru dat a podpory od Ministerstva pro místní rozvoj, lze konstatovat, že veřejné dražby, které mají striktněji danou povinnost zveřejňovat dražební vyhlášky, vykazují mnohem nižší míru neúspěšnosti prodeje v porovnání s aukcí neboli tzv. obálkovou metodou. U vzorku 405 prodejů, došlo ve veřejné dražbě k úspěšnému prodeji v 41,3 % případů, v prodeji obálkovou metodou šlo pouze o 24,2 %. Ve zbylých případech nikdo nepodal nabídku. V případě prodejů obálkovou metodou nemusí být odhad stanoven soudním znalcem a dochází tak systematicky k podhodnocování odhadní ceny. Tyto údaje se opírají o srovnání odhadních cen s cenovými mapami.

Kompletní servis

Systém www.ElektronickeDrazby.cz je postaven na snadné a přesto maximálně efektivní realizaci dražeb a snížení nákladů s nimi spojených na minimum. Systém se stará i o inzerci dražeb, mimo jiné i díky napojení na servery Vasmajetek.cz a Reality.cz. Díky webovému rozhraní se dražeb mohou zúčastnit potenciální kupci z celého území České republiky i zahraničí.

Portál www.ElektronickeDrazby.cz již využila v minulém roce městská část Praha 14 při prodeji svého nemovitého majetku. „Z naší zkušenosti můžeme potvrdit, že účast na elektronické dražbě je několikanásobně vyšší než na dražbě kamenné, což vede k vyšším dosaženým cenám,“ uzavírá Ivo Gavlas ze společnosti GAVLAS, která dražbu bytů na Praze 14 na portálu www.ElektronickeDrazby.cz  realizovala. Elektronické dražby se ukázaly natolik výhodné, že je již nyní při zpeněžování majetku využívají i soukromé subjekty.

Jeden komentář: “Elektronické dražby jsou nejvýhodnější a nejtransparentnější způsob zpeněžování majetku”

  1. Josej Dvořák napsal:

    Vážení,
    přečetl jsem si se zájmem tento článek (zřejmě jde o placenou reklamu) a bohužel musím konstatovat, že celá řada zde uvedených informací je mírně řečeno zavádějící. Požadavky na portál elektronických dražeb jsou uvedeny zejména ve vyhlášce č. 18/2014. Již letmý pohled na Vámi uváděný portál Vás přesvědčí, že nesplňuje ani základní požadavky této Vyhlášky. Patlají se zde dražby a aukcemi, ukončené dražby vypadají jako probíhající, chybí kompletní archiv dražeb. Nenašel jsem zde ani jednu vyhlášenou dražbu, u ukončených dražeb nejsou uvedeny podrobné údaje dle vyhlášky. Doporučuji redakci, aby příště více dbala na profesionalitu, ale hlavně pravdivost článků, byť by to byly PR články.
    Josef Dvořák, Praha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.