Středa 04. srpna. Svátek má Dominik.

Ekonomiky zemí střední a východní Evropy a vývoj v oblasti bankovnictví

V celosvětovém měřítku bude světový růst v roce 2018 vyšší nebo roven 3,5 %, a to již devátý rok po sobě. To se naposledy stalo v šedesátých letech. Aktuální rozmach Spojených států trvá téměř 9 let a je druhým nejdelším v historii (po rozmachu po roce 1991).

Eurozóna vykazuje silný hospodářský růst, ze kterého profitují všechny země. Ekonomiky zemí střední a východní Evropy zažívají nejsilnější tempo růstu od začátku krize. Hospodářský růst byl naposledy takto silný v osmdesátých letech. Růst HDP v zemích střední a východní Evropy dosáhl v roce 2017 v průměru úrovně 3,7 %, respektive 4,6 % neberemi-li v úvahu Turecko a Rusko.

Podle očekávání skupiny UniCredit bude hospodářský růst v roce 2018 v zemích střední a východní Evropy udržitelný s HDP na úrovni 2,8 %. V buducnosti se však předpokládá jisté cyklické zpomalení. Průměrný růst, podpořený domácí poptávkou (spotřebou a investicemi) bude na úrovni 4 % v mnoha zemích, jako je například Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko a Slovensko.

Potenciál růstu v oblasti poskytování úvěrů v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy

Co se týká dynamiky poskytování úvěrů, ale i kvality financování a úvěrů, bankovní sektor v zemích střední a východní Evropy je stabilnější a udržitelnější v porovnání s předchozími lety.

Poskytování úvěrů bude nadále udržitelné, zejména v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. Pozitivní trend růstu bude dosahovat až 5 % během tří let za sebou (2017 – 2019). V letech 2012 – 2016 bylo zaznamenáno zmírnění trendu.

Poskytování úvěrů v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy bude v roce 2018 poprvé za téměř deset let v souladu s růstem vkladů. To vytváří optimistické vyhlídky pro změnu postoje daného hospodářského regionu směrem od úspor k investicím. Potvrzují to údaje o vkladech, které vykázaly nejvyšší růst v roce 2017. V současnosti se očekává jejich zpomalení. Na úrovni jednotlivých zemí nejvyšší růst poskytování úvěrů v roce 2017 zaznamenalo Turecko (20,7 %), Slovensko (9,9 %), Bosna a Hercegovina (6,5 %) a Česká republika (5,7 %). V souladu s hospodářskými trendy předpokládáme zmírnění růstu v oblasti poskytování úvěrů v těchto zemích a naopak, jeho zrychlení v zemích, které v roce 2017 zaostávaly, například v Chorvatsku a Srbsku.

Od roku 2011 poměr úvěrů ke vkladům rychle klesl pod úroveň 100 % v regionu střední a východní Evropy (kromě Turecka a Slovenska). To pro většinu bank v regionu znamená samofinancování. Kromě toho zde existuje vysoký podíl krátkodobých vkladů (od právnických i fyzických osob, které momentálně neinvestují do dlouhodobých nástrojů), které čekají na vhodnou příležitost.

Pokud jde o kvalitu úvěrů, hospodářský růst v posledních letech, jako i prodej a lepší vymahatelnost špatných úvěrů (NPL), způsobily pokles poměru NPL. To přineslo drahé přínosy pro ziskovost bank ve střední a východní Evropě. Všechny země daného regionu dosáhnout úrovně NPL pod 9 %, kromě Ruska. Maďarsko, Česká republika, Slovensko a Turecko vykáží dokonce úroveň pod 5 %.

Vývoj digitalizace a fintech společností v zemích střední a východní Evropy  

Země střední a východní Evropy jsou pro digitální bankovnictví dobře vybaveny

Digitální infrastruktury – internetová a mobilní penetrace – v zemích střední a východní Evropy je na stejné úrovni, jako v rozvinutějších zemích. Mobilní penetrace ve většině zemí střední a východní Evropy je vyšší než 100 (1 mobilní předplacená služba na osobu) a internetová penetrace převyšuje 60 %.

Demografické trendy v tomto regionu jsou také ve prospěch zrychlení digitalizace v buducnosti. Mnohem větší roli v ekonomice bude hrát mladší generace, narozené do digitálního prostředí – tzv. mileniálové a Generace Z, kde téměř 50 % populace má méně než 35 let – v porovnání se západní Evropou, kde je to 40 %.

Digitální bankovnictví z hlediska fyzických osob používajících internet pro provádění bankovních operací v regionu střední a východní Evropy rychle roste. Země, jako například Česká republika, Turecko a Srbsko, vykázaly dvojnásobný počet fyzických osob využívajících internetové bankovnictví od roku 2010.

Fintech společnosti zažívají ve střední a východní Evropě v posledních letech rozmach  

Unikátní studie skupiny UniCredit poskytuje obraz o fintech společnostech v celé střední a východní Evropě. V daném regionu se potvrzuje rozmach daného sektoru. Studie poukazuje na obzvlášť silné roky 2012 až 2016 z hlediska zakládání nových společností, což se nedá porovnat s minulostí.

Podle databáze Tracxn je region střední a východní Evropy v současnosti domovem více než 600 fintech společností. Více než 50 % z nich pracuje v segmentu transakcí a plateb nebo financování včetně poskytování peer-2-peer půjček nebo crowdfundingu. Více než desetina (12 %) z nich jsou společnosti působící v oblasti správy majetku a investicí (obchodní platformy, robo-poradenství, analýza osobních financí atd.). Ostatní pokrývají širokou škálu, která obsahuje různé činnosti, včetně kryptoměn, sledování výdajů, pojištění (tzv. insurtech), řízení rizik a prevence podvodů.

Z hlediska zemí má v regionu střední a východní Evropy největší podíl fintech společností Rusko.  Za ním následuje Turecko, Bulharsko, Česká republika a Rumunsko.

Klíčové statistiky digitalizace ve střední a východní Evropě:

  • Většina zemí střední a východní Evropy má mobilní penetraci vyšší než 100 (1 mobilní předplacená služba na osobu). Rozdíl oproti západní Evropě byl vyrovnaný již před deseti lety.
  • Internetová penetrace rychle převyšuje 60 %.
  • Demografické statistiky podporují digitalizaci ve střední a východní Evropě: mladší generace (narozená do digitálního prostředí) sehrávají stále důležitější roli ve společnosti a ekonomice: téměř 50 % populace má méně než 35 let na rozdíl od západních zemí (40 %).
  • Rozmach fintech společností ve střední a východní Evropě v posledních letech: podle databáze Tracxn je v regionu více než 600 fintech společností. Více než dvě třetiny z nich byly založeny v letech 2012 až 2016.
  • Dvě třetiny fintech společností v region působí v těchto sektorech: 1) transakce a platby, 2) financování a 3) investice.

„V současnosti se makroekonomické a bankovní základy v zemích střední a východní Evropy zdají být velmi silné. A to díky příznivému globálnímu prostředí. Díky dobré penetraci mobilních a internetových uživatelů, příznivým demografickým trendům a rychle rostoucí digitalizaci je daný region zralý k tomu, aby co nejvíce využil digitální bankovnictví. To se stále častěji stává součástí tradičních analýz makroekonomického prostředí a bankovnictví,“ uvedl Matteo Ferrazzi, koordinátor týmu útvaru strategie a korporátní foresight pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit.

Zdroje: MMF duben. Světový hospodářský výhled, Světová banka, Centrální banky, Kvartální průzkum UniCredit v zemích střední a východní Evropy za 2. čtvrtrok 2018, útvar Strategy and Corporate Foresight v UniCredit, Mezinárodní telekomunikační unie, Eurostat, PitchBook, Tracxn

Digitální cesta skupiny UniCredit ve střední a východní Evropě

Region střední a východní Evropy představuje dokonalé testovací prostředí pro nová digitální řešení a řešení v oblasti IT, a to díky svému inovativnímu přístupu.

Cílem digitální cesty skupiny UniCredit je zvýšit spokojenost klientů pomocí multikanálového klientského přístupu napříč zeměmi, který využívá všechny body digitální interakce. Digitalizace procesů zvyšuje kvalitu poradenských služeb a pomáhá předpovídat střednědobý vývoj a potřeby našich klientů včetně využití vícero kanálů ze strany klientů. Cílem investic do digitalizace je zvýšit spokojenost klientů a pokračovat v optimalizaci procesů.

Základním záměrem digitální cesty je porozumět potřebám klientů, abychom jim mohli poskytovat ty nejlepší služby a neustále vytvářely hodnoty. Skupina UniCredit implementovala společné platformy s řešení napříč zeměmi, které nabízejí přibližně 45 000 firemním klientům.

Skupina spustila příslušné transformační programy, související zejména s inovacemi a digitalizací. Výsledkem byl vysoký nárůst počtu digitálních klientů ve střední a východní Evropě.

Digitální cesta skupiny UniCredit stále pokračuje. Nadále se bude vyvíjet a pokrývat víc iniciativ ve větším počtu zemí a díky ní dosáhne růstu počtu klientů. Další posilnění analytické kapacity pomůže vztahovým manažerům při každodenních činnostech s cílem zvýšit penetraci trhu a prodej.

„Skupina UniCredit je číslem jedna v celé střední a východní Evropě. A ve většině zemí daného regionu se nachází v první pětce bank,“ uvedl Carlo Vivaldi, ředitel divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit. „Naším cílem je další konsolidace našeho pevného vedoucího postavení v regionu, spolu s generováním cílených a organických tržeb a růstem počtu klientů. Tohoto cíle dosáhneme především díky digitalizaci a inovacím, které spolu s efektivnějším řízením úvěrového rizika a lepší nákladovou disciplínou povedou k dosažení ziskovosti naší banky.“

„Země střední a východní Evropy představují ideální prostředí pro prosazení digitálního bankovnictví. Digitalizace samozřejmě není nové téma. Jsme si jistí, že region střední a výhodní Evropy má potenciál, který musíme přezkoumat, především v oblasti bankovnictví. Naše jedinečná síť v regionu střední a východní Evropy představuje jednoznačnou příležitost pro doplnění kompletní nabídky služeb digitálního bankovnictví do aktuálního finančního a tržního prostředí v zemích střední a východní Evropy,“ dodal Andrea Diamanti, ředitel firemního a investičního bankovnictví a privátního bankovnictví pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.