Středa 21. října. Svátek má Brigita.

Dynamika nových bank přináší své ovoce

Banky IPSOS, s. r. o. 26.03.2014 | 13:59 0 Komentářů

Syndikovaný výzkum CENSYDIAM Banking 2014 realizovaný agenturou IPSOS začátkem roku 2014 ukazuje, že situace na českém bankovním trhu se pomalu ale jistě rozhýbává. Zatímco oblíbenost jednotlivých tradičních velkých bank je stabilní, nové banky s primárně internetovým zaměřením získávají stále silnější pozici.

Ze segmentace české populace vyplývá významný podíl jednoho ze segmentů nazvaný „Život na plno“ – a to 12 % ze všech bankovních klientů ve věku 18 až 65 let. Právě zástupci tohoto segmentu od banky nejsilněji vyžadují dynamiku, která bude schopna „držet krok“ s jejich životním stylem a požadavky. Na druhé straně je stále patrná značná míra konzervativnosti, která je vlastní nejen bankovním ústavům, ale také jejich klientům: nejvyšší podíl v populaci zaujímá se svými 21 % segment „Opatrných“. Významná míra setrvačnosti v chování bankovních klientů je zřejmá také z analýzy vlivů, které jsou pro rozhodování o volbě banky podstatné; v této oblasti zaujímají nejvýznamnější podíl (42 %) racionálně zaměřené funkční charakteristiky jako rychlost, flexibilita aj.

Studie mj. obsahuje informace o motivacích stojících za volbou konkrétních bank, jejich silné a slabé stránky spolu s identifikací příležitostí či detailní profilaci jednotlivých segmentů v rámci české bankovní populace.

Jakub Malý, Deputy General Manager Ipsos CZ & SK k výsledkům studie dodává: „Překvapila nás zejména vysoká preference jedné z nových bank a její nárůst oproti jiným obdobným měřením z minulosti. Ukazuje se tak, že schopnost tradičních bank oslovit klienty ‚novým způsobem‘ je dosud velmi limitovaná.“

Informace o projektu CENSYDIAM Banking 2014

Výzkum byl realizován společností IPSOS na začátku roku 2014 na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace (podle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání).
Velikost základního souboru byla 1 137 respondentů.

Jedná se o volně prodejnou studii, která nabízí široké možnosti standardizovaného výstupu i dalších doplňkových analýz přímo na míru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.